Synefryna otrzymywana jest z gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium). Podobnie jak efedryna wykazuje ona właściwości adrenergiczne, co sprawia, że może wywierać wpływ na układ krążenia, wywołując tachyarytmię, wzrost ciśnienia krwi, ostre niedokrwienie mięśnia serca. Jak już Instytut poinformował w opinii z dnia 11.03.2008r. znak PD-377/WB/08, Ford and Drug Administration (FDA)wydało opinię, iż produkty zawierające efedrynę nie powinny być stosowane, a od kwietnia 2004 roku sprzedaż suplementów diety zawierających Ma huang w USA jest zabroniona. Opinia ta nie dotyczy Citrus aurantium, jednak już pojawiają się głosy w dyskusji, iż zagrożenie ze strony synefryny, jest zbliżone do powodowanego przez efedrynę. Ponadto, warto podkreślić, iż kofeina potęgowała działanie uboczne efedryny.

 

W dostępnej literaturze istnieją dane mówiące o działaniu niepożądanym preparatów zawierających ekstrakty z gorzkiej pomarańczy:

 1. Zawarta w gorzkiej pomarańczy synefryna powoduje wzrost ciśnienia tętniczego krwi i może być kardiotoksyczna:
  • Penzak S.R, Jann M.W., Cold J.A. et all.; Seville (sour) orange juice: synephrine content and cardiovascular effects in normotensive adults J. Clin. Pharmacol. 2001;41 (10): 1059-1063. View Abstract
  • Keogh A.M. and Baron D.W.: Sympathomimetic abuse and coronary artery spasm. Br Med J 1985;291:940
  • Calapai G.,Firenzuoli F.,Saitta A. et all: Antiobesity and cardiovascular toxic effects of Citrus aurantium extracts in the rat: a preliminary report. Filoterapia 12-1-1999; 70 (6): 586-592

 2. W badaniach klinicznych wykazano w opisanych przypadkach, ze ekstrakty z gorzkiej pomarańczy powodują tachykardię, tachyarytmię, wydużenie w zapisie EKG odcinka QT, zawał serca:
  • Firenzuoli F., Gori L., Galapai C. ;Adverse reaction to an adrenergic herbal extract ( Citrus aurantium). Phytomedicine. 2005; 12 (3): 247-248. View Abstract.
  • Nasir J.M.,Durning S.J., Ferguson M. et all: Rxercise – induced syncope associated with QT prolongation and ephedra-free Xenadrine. Mayo Clin Proc 2004; 79 (8); 1059-1062. View Abstract
  • Nykamp D. L., Favkih M.N., Compton A.L.: Possible association of acute leteral – wall myocardial infarction and bitter orange supplement. Ann. Pharmacother. 2004; 38 (5): 812-816. View Abstract
  • Haller C.A., Benowitz N.L.,Jacob P. Hemonynamic effects of ephedra-free weight-loss supplements in humans. Am. J. Med. 2005; 118 (9): 998-1003. View Abstract

 3. Nadwrażliwość na promienie UV u osób z jasną cerą:
  • Vitetta L., Thomson M., Sali A.: Black cohosh and other herbal remedies associated with acute hepatitis. Med. J. Aust. 4-21-2003; 178 (8): 411-412. View Abstract

 4. Zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, udar mózgu:
  • Nasir J.M., Durning S.J., Ferguson M. et all: Rxercise-induced syncope associated with QT prolongation and ephedra-free Xenadrine. Mayo Clin Proc 2004; 79 (8); 1059-1062. View Abstract
  • Bouchard N.C., Howlland M.A., Greller H.A. et all.: Ischemic stroke associated with use of an ephedra-free supplement containing synephrine. Mayo Clin. Proc. 2005; 80 (4): 541-545. View Abstract.

 5. Nasilenie objawów migreny:
  • Calapai G., Firenzuoli F., Saitta A. et all: Antiobesity and cardiovascular toxic effects of Citrus aurantium extracts in the rat: a preliminary report. Fitoterapia 12-1-1999; 70 (6): 586-592

 6. Pogorszenie przebiegu jaskry wąskim kątem przesączenia.
  • Penzak S.R. Jann M.W., Cold J.A. et all.: Seville (sour) orange juice: synephrine content and cardiovascular effects in normotensive adults J. Clin. Pharmacol. 2001; 41 (10): 1059-1063 View Abstract
  • Calapai G., Firenzuoli F., Saitta A. et all: Antiobesity and cardiovascular toxic effects of Citrus aurantium extracts in the rat: a preliminary report. Fitoterapia 12-1-1999; 70 (6): 586-592

 7. Nie ma badań dotyczących stosowania preparatów zawierających ekstrakty z gorzkiej pomarańczy u dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących.
  A więc istnieje bezwzględne przeciwwskazanie do stosowania preparatów zawierających ekstrakty z gorzkiej pomarańczy u dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących.


Instytut pragnie także poinformować, iż nie jest mu znana bezpieczna dzienna dawka synefryny. Istnieją informacje, że FDA uznaje za bezpieczne ilości synefryny zawarte naturalnie w żywności.

Należy pamiętać, że otyli do których przede wszystkim adresowane są produkty z synefryną to często osoby z nadciśnieniem, chorobą wieńcową serca, zaburzeniami rytmu serca, a więc osoby szczególnie wrażliwe na działanie niepożądane synefryny. Z powodu wymienionych chorób pacjenci ci przyjmują szereg leków, z którymi zawarta w preparacie synefryna, a także kofeina mogą wchodzić w interakcje.

W związku z wymienionymi wyżej potencjalnymi działaniami niepożądanymi wynikającymi ze stosowaniem w produktach ekstraktów z gorzkiej pomarańczy, wynika konieczność zachowania dużej ostrożności w ich stosowaniu. Zdaniem Instytutu na obecnym etapie wiedzy można stwierdzić, iż produkty zawierające w swoim składzie synefrynę i kofeinę, podobnie jak zawierające efedrynę i kofeinę mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2259147

realizacja: Nabucco