Zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 09.03.2009r. znak: LR-070-017/09 pankreatyna powinna być stosowana tylko i wyłącznie w produktach leczniczych ponieważ w jej skład wchodzi zespół enzymów: tj. amylazy, lipazy, proteazy itd.

 

Pankreatynę stosuje się w schorzeniach trzustki. Działania niepożądane wynikające z jej stosowania to krwotoki z przewodu pokarmowego. Terapia enzymami endogennymi powinna być stosowana tylko pod nadzorem lekarza ze względu na działanie niepożądane takie jak krwotoki z żołądka i jelit. W sytuacji podania suplementu diety z pankreatyną dziecku, które ma problemy z trawieniem może dojść do krwotoku wewnętrznego, takie same działanie może wystąpić u osób starszych.

Pankreatyna wchodzi w skład produktów leczniczych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288637

realizacja: Nabucco