czwartek, 17 wrzesień 2015 10:04 | Aktualności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016

 

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy pionu Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży dokonali oceny przygotowania placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016 pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych.
Ocenie podlegały placówki będące w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Kontrolą objęto 59 placówek nauczania:

- 37 szkół podstawowych,

- 7 gimnazjów,

- 15 zespołów szkół.

Ponadto, na podstawie informacji przesłanych przez dyrektorów szkół ocenie poddano 11 placówek:

- 6 szkół podstawowych,

- 3 gimnazja,

- 2 zespoły szkół.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i uzyskanych drogą elektroniczną informacji ustalono:

 • w 6 szkołach (3 szkołach podstawowych, 3 zespołach szkół) - wybudowano boiska wielofunkcyjne, bieżnie wokół boisk i zeskocznie do skoków w dal, zapewniono wyposażenie w urządzenia sportowe, dojścia chodnikowe, zagospodarowano teren wokół obiektów;
 • w 5 szkołach podstawowych wybudowano szkolne place zabaw – wykonano bezpieczne nawierzchnie amortyzujące upadki, place ogrodzono, wyposażono w urządzenia posiadające wymagane certyfikaty;
 • w 22 szkołach (16 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 2 zespołach szkół) przeprowadzono remont sal dydaktycznych – odmalowano ściany, sufity, wymieniono podłogi, zapewniono natężenie oświetlenia elektrycznego zgodne z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie;
 • w 4 szkołach (2 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół) przeprowadzono remont pomieszczeń sanitarnych - odmalowano ściany, sufity, wymieniono płytki ceramiczne, zamontowano nową armaturę sanitarną;
 • w 4 szkołach (3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum) przeprowadzono remont bloku sportowego – wymieniono posadzki w salach gimnastycznych, wykonano prace tynkarsko-malarskie związane z odnowieniem ścian i sufitów
  w pomieszczeniach bloku sportowego, wymieniono oprawy oświetleniowe i stolarkę okienną, przeprowadzono przebudowę zaplecza socjalno-sanitarnego;
 • w 20 szkołach (13 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 5 zespołach szkół) odmalowano ściany i sufity oraz wymieniono posadzki w pomieszczeniach bloku żywienia;
 • w 7 szkołach (5 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół) przeprowadzono inne remonty - wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, malowanie korytarzy, klatek schodowych, szatni, elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogrodzenia;
 • w 15 szkołach (10 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 3 zespołach szkół) zakupiono wyposażenie: do sal dydaktycznych i jadalni (ławki, krzesła, tablice multimedialne, krzesła obrotowe z regulowaną wysokością), do szatni uczniów (szafki z półkami na obuwie);
 • w 3 szkołach (2 szkołach podstawowych, 1 zespole szkół) zaadaptowano pomieszczenia na sale dydaktyczne dla potrzeb dzieci 5 i 6 - letnich;
 • w 8 szkołach (6 szkołach podstawowych, 2 zespołach szkół) dokonano montażu „zdroju wewnętrznego do wody pitnej”;
 • w 4 szkołach (3 szkołach podstawowych, 1 zespole szkół) przeprowadzono termomodernizację - ocieplenie budynków, tynkowanie, malowanie elewacji;
 • w 6 szkołach podstawowych dokonano zagospodarowania terenu wokół szkół – wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, chodniki, schody, bramy wjazdowe, parkingi;
 • we wszystkich 70 (59 skontrolowanych szkół i 11 placówek od których uzyskano informacje w formie elektronicznej ) szkołach przeprowadzono prace konserwatorsko - porządkowe przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

Na terenie miasta Gdańska z dniem 01.09.2015r. oddano do użytku kolejny budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy ul. Azaliowej 18 w Gdańsku, tj.: Pozytywnej Szkoły Podstawowej. Budynek mieści ogólnodostępny basen z urządzeniami.

 

W ramach inwestycji zrealizowano również infrastrukturę zewnętrzną:

- plac zabaw i siłownię,

- kompleks boisk sportowych z nawierzchniami sztucznymi, w tym:

- boisko do piłki nożnej,

- boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, piłki siatkowej i tenisa,

- bieżnia i skocznia w dal.

 

Ocena stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego - podsumowanie:

 

Na podstawie kontroli sanitarnych i informacji przesłanych w formie elektronicznej przez dyrektorów szkół ocenie przygotowania placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016 poddano 70 szkół:

- 43 szkoły podstawowe,

- 10 gimnazjów,

- 17 zespołów szkół.

Przeprowadzono 59 kontroli sanitarnych, w tym: 37 szkół podstawowych, 7 gimnazjów,15 zespołów szkół. Dyrektorzy 11 szkół (6 szkół podstawowych, 3 gimnazjów, 2 zespołów szkół) udzielili informacji w formie elektronicznej.

W 58 szkołach prace remontowe i porządkowe zakończono do 31.08.2015r., natomiast w 11 placówkach remonty były prowadzone w czasie nauki dzieci i młodzieży.

Przeprowadzone kontrole pozwalają stwierdzić, że większość skontrolowanych placówek jest dobrze przygotowanych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Żadna ze skontrolowanych placówek nie została zdyskwalifikowana ze względu na niewłaściwy stan sanitarno-techniczny.

Zarówno w szkołach podstawowych, gimnazjach, jak i w zespołach szkół, zakres prowadzonych prac był szeroki. Podjęto różnorodne prace remontowe i inwestycje budowlane.

 

 

Więcej w tej kategorii: Wypoczynek letni 2015r. »

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2254229

realizacja: Nabucco