poniedziałek, 12 wrzesień 2016 09:37 | Aktualności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

 

W 2016 roku na terenie Gdańska zorganizowano 130 turnusów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym:

  ♦  44 turnusy w formie kolonii.

  ♦  86 turnusów w formie półkolonii i wczasów w mieście.

Z wypoczynku letniego skorzystało ogółem 5422 dzieci i młodzieży. W koloniach uczestniczyło 1547 dzieci i młodzieży, natomiast w półkoloniach i wczasach w mieście 3875 dzieci i młodzieży.

Kolonie zorganizowane były w granicach administracyjnych m. Gdańska  w ośrodkach wczasowych i hotelowych, internatach, bursach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, ośrodkach sportowych.

Półkolonie i wczasy w mieście organizowano w: szkołach, domach kultury, klubach osiedlowych, halach sportowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej. Podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży odwołano 1 turnus w miejscu zamieszkania oraz 5 turnusów w formie wyjazdowej.

Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje, tj.: warsztaty artystyczne, zajęcia językowe, taneczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, wycieczki na terenie Trójmiasta.

Przeprowadzono ogółem 130 kontroli - każdy turnus został skontrolowany jeden raz. Na wszystkich turnusach zapewniono uczestnikom wypoczynku opiekę medyczną i ratownika (w przypadku korzystania z kąpieliska).

Z wyżywienia skorzystało 3764 uczestników w tym: 1547 w formie wyjazdowej oraz 2217 w miejscu zamieszkania.

Wypoczynek letni został w większości prawidłowo przygotowany. Nieprawidłowości stwierdzone podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2016r. dotyczyły podawania dzieciom napojów w naczyniach wielorazowego użytku, których nie poddawano termicznej dezynfekcji, braku naczyń jednorazowego użytku, niewłaściwego gospodarowania bielizną pościelową, niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego materaców i kabiny prysznicowej w jednym pokoju. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono mandaty karne.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku wpłynęła jedna interwencja  dotycząca jakości wody do spożycia w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy ul. Grunwaldzkiej 244 w Gdańsku. W schronisku przebywały dwie zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. W wyniku przeprowadzonych badań próbek wody stwierdzono
w instalacji wody wodociągowej kuchni obecność bakterii grupy coli. Organizatorów wypoczynku zobowiązano do podawania dzieciom wody butelkowanej. Po dokonaniu czynności naprawczych (dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowej w budynku), jakość wody przeznaczonej do spożycia pod względem mikrobiologicznym w przedmiotowym schronisku spełniła wymagania.

W kontrolowanych placówkach prowadzono dystrybucję ulotek adresowanych do młodzieży i rodziców  dotyczących wszawicy, meningokoków, pneumokoków, HIV/AIDS, grypy, kleszczy, skutków zdrowotnych palenia tytoniu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży współpracowano z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, przeprowadzając wspólne kontrole.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288149

realizacja: Nabucco