„DOPALACZE, CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ” - SZKOLENIE

 

      W dniu 22 września 2016r., z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku, odbyło się szkolenie pt. ”Dopalacze, czym są i jak działają”.

      Celem szkolenia było zapoznanie  uczestników z podstawami wiedzy na temat środków zastępczych (tzw. dopalaczy) oraz nowych  substancji  psychoaktywnych, form i postaci ich występowania, wpływu na zdrowie, metod rozpoznawania osób będących pod wpływem „dopalaczy”, funkcjonowania  po  ich  zażyciu  oraz  instrumentów  prawnych  ograniczania  ich  dostępności.

Szkolenie podzielone było na IV moduły .

Moduł I - dotyczący sytuacji prawnej  dopalaczy w Polsce poprowadziła Pani Alina Hamerska - Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Moduł II - którego tematem była  specyfikacja środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków zaprezentowała Pani Anna Kogut z Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

Moduł III - na temat  negatywnego wpływu „dopalaczy” na zdrowie i życie młodych ludzi przedstawili specjaliści  ds. profilaktyki Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Anna Rejkowska i Andrzej Skorupski .

Moduł IV - dotyczący roli programów profilaktycznych przybliżyła  Katarzyna Janowicz pełniąca obowiązki Kierownika Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

      Uczestnikami szkolenia były osoby pracujące  z dziećmi  w wieku szkolnym i młodzieżą, zatrudnione w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych  Ośrodkach Socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz placówkach  opiekuńczo - wychowawczych różnego typu.

 

 

 

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288677

realizacja: Nabucco