Laureaci konkursu na najlepszego szkolnego koordynatora programu pt.: „Dopalacze – nowe wyzwania”

W dniu 01 czerwca br. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyły się obrady jury i wyłonienie laureatów konkursu na najlepszego szkolnego koordynatora programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. W konkursie wzięli udział wszyscy koordynatorzy w/w programu. Jury brało pod uwagę zaangażowanie koordynatora w realizację programu, pomysłowość, metody realizacji, terminowe przesłanie sprawozdań oraz ankiet uczniów, udział w konkursie plastycznym.

Pierwsze miejsce przyznano koordynatorowi z Gimnazjum Nr 17 w Gdańsku, ul. Startowa 9 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych pt.: „Dopalacze, narkotyki? Ze mną nie wygrasz” oraz warsztatów o odpowiedzialności młodocianych za czyny karalne w aspekcie m. in. zażywania dopalaczy i narkotyków, przeprowadzonych przez pracowników działu profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku,

- zorganizowanie warsztatów pt.: „Zajęcia psychoedukacyjne rozszerzające wiedzę na temat uzależnień” przeprowadzonych przez psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku,

- zorganizowanie koncertu Grupy OLD STARS z przesłaniem o szkodliwości dopalaczy,

- sporządzenie plakatów i gazetek o tematyce uzależnienia od dopalaczy, wywieszonymi w klasach i korytarzach szkolnych,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Drugie miejsce przyznano koordynatorowi z Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 5 w Gdańsku, ul. Małomiejska 8A w szczególności za:

- przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem dramy (modelowanie zachowań asertywnych, podział czynników na ryzyki chroniące w gimnazjum),

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Trzecie miejsce przyznano ex aequo koordynatorom ze szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdańsku, ul. Reformacka 18 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez specjalistów Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Straży Miejskiej w Gdańsku,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

Gimnazjum Nr 2 w Gdańsku, ul. Kartuska 32/34 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” oraz Straży Miejskiej w Gdańsku,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Ponadto przyznane zostały wyróżnienia dla koordynatorów ze szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdańsku, ul. Wczasy 3 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez specjalistów Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

Szkoła Podstawowa Nr 76 w Gdańsku, ul. Jagiellońska 14 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku oraz funkcjonariuszy z Komisariatu Policji V w Gdańsku,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku, Al. Hallera 16/18 za:

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2195760

realizacja: Nabucco