wtorek, 12 wrzesień 2017 13:19 | Aktualności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Wypoczynek letni 2017r.

W 2017 roku na terenie Gdańska zorganizowano 150 turnusów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w tym:

  • 46 turnusów w formie kolonii; 
  • 104 turnusy w formie półkolonii.

Z wypoczynku letniego skorzystało ogółem 6750 dzieci i młodzieży. W koloniach uczestniczyło 1560 dzieci i młodzieży, natomiast w półkoloniach 5190 dzieci i młodzieży.

Kolonie zorganizowane były w granicach administracyjnych m. Gdańska  w ośrodkach wczasowych i hotelowych, internatach, bursach, szkolnych schroniskach młodzieżowych, ośrodkach sportowych.

Półkolonie organizowano w: szkołach, domach kultury, klubach osiedlowych, halach sportowych oraz w innych obiektach użyteczności publicznej. Podczas trwania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży odwołano 7 turnusów półkolonii oraz 2 turnusy kolonii.

Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje, tj.: warsztaty artystyczne, zajęcia językowe, taneczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, wycieczki na terenie Trójmiasta.

Przeprowadzono ogółem 150 kontroli - każdy turnus został skontrolowany jeden raz. Na wszystkich turnusach zapewniono uczestnikom wypoczynku opiekę medyczną i ratownika (w przypadku korzystania z kąpieliska).  Z wyżywienia skorzystało 1560 uczestników kolonii oraz 3567 uczestników półkolonii. Większość organizatorów zapewniło dzieciom i młodzieży stały dostęp do wody i napojów.

Wypoczynek letni został w większości prawidłowo przygotowany. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie warunków pobytu. W zakresie żywienia dzieci i młodzieży na jednym turnusie wypoczynku stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-higieniczne dotyczące przestrzegania dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych i zasad systemu HACCP. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono na osobę odpowiedzialną grzywnę w drodze mandatu karnego w wysokości 500 zł.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku dzieci i młodzieży.

W placówkach przedstawiciele Inspektora Sanitarnego oprócz czynności kontrolnych prowadzili działania edukacyjne, m. in:

- instruktaż udzielania I pomocy przedmedycznej, bezpiecznego wypoczynku, profilaktyki chorób zakaźnych (m. in. grypy, gruźlicy, zakażeń meningokokowych), szkodliwości promieniowania UV oraz  szkodliwości palenia tytoniu. Ponadto  przekazywali organizatorom materiały edukacyjne dotyczące meningokoków, Kleszczowego Zapalenia Mózgu (KZM), dopalaczy, szkodliwości palenia tytoniu, wszawicy, grypy, objawów sepsy, ukąszeń przez żmiję, udzielania I pomocy, zatruć pokarmowych, szkodliwości promieniowania UVA/UVB, bezpiecznego zachowania podczas kąpieli i burzy, boreliozy, patentu na bezpieczne wakacje.

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288642

realizacja: Nabucco