W dniu 29 czerwca 2007 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730).

 

Powyższe rozporządzenie, wydane na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), określa obowiązujące wzory dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także dokonywania zmian w rejestrach tych zakładów.

W/w wnioski można pobrać poniżej.

 

   

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2259146

realizacja: Nabucco