poniedziałek, 07 marzec 2016 08:38 | Aktualności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Wypoczynek zimowy 2016r.

W 2016 roku na terenie Gdańska zorganizowano 73 turnusy wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym:

- 7 turnusów w formie kolonii;
- 66 turnusów w formie półkolonii i wczasów w mieście.

Z powyższych form wypoczynku skorzystało 3217 dzieci i młodzieży.

Kolonie zorganizowane były na terenie szkolnych schronisk młodzieżowych i obiektów hotelowych.
   Półkolonie i wczasy w mieście organizowano w szkolnych świetlicach, bibliotekach, salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych, halach sportowych i klubach sportowych, studiu tańca oraz w domu kultury na terenie miasta Gdańska.

W okresie ferii zimowych skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy. W zakresie pobytu i żywienia dzieci nie stwierdzono nieprawidłowości. Dożywianie uczestników prowadzono w 40 placówkach. Nie stwierdzono zatruć pokarmowych, zachorowań, wypadków ani urazów. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku.
Podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach. Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży, w kontrolowanych placówkach wzmożono działania profilaktyczne, pozostawiono materiały dotyczące: bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, wszawicy, meningokoków, gruźlicy, grypy.

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2259215

realizacja: Nabucco