Akcja prozdrowotna w Gimnazjum nr 21 w Gdańsku

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w dniu 14 czerwca 2016r. w akcji prozdrowotnej w Gimnazjum nr 21 w Gdańsku. Akcja prozdrowotna ukierunkowana była na: przygotowanie młodzieży do bezpiecznego wypoczynku letniego, profilaktykę palenia tytoniu, wpływ tytoniu, alkoholu i dopalaczy na zdrowie.

 W przygotowanym punkcie informacyjnym pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku wykonywali pomiary poziomu ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń, udzielali porad dotyczących dopalaczy, profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających (alkohol, dopalacze), sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu, wpływu zdrowej diety i aktywności fizycznej na zdrowie, profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy oraz prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjnych dotyczących m.in. szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, raka piersi i raka szyjki macicy, dopalaczy, HIV/AIDS.

 

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288602

realizacja: Nabucco