poniedziałek, 12 wrzesień 2016 10:06 | Aktualności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2016/2017

 

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy pionu Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży dokonali oceny przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2016/2017 pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych.
Ocenie podlegały placówki będące w ewidencji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Kontrolą objęto 47 placówek nauczania:

- 29 szkół podstawowych,

- 7 gimnazjów,

- 11 zespołów szkół.

Ponadto, na podstawie informacji przesłanych przez dyrektorów szkół ocenie poddano 24 placówki:

- 13 szkół podstawowych,

- 4 gimnazja,

- 7 zespołów szkół.

W wyniku przeprowadzonych kontroli i uzyskanych drogą elektroniczną informacji ustalono:

 • na terenie miasta Gdańska z dniem 01.09.2016r. oddano do użytku:

- budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy  ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku, tj.: Szkoły Podstawowej nr 81. Budynek mieści ogólnodostępny basen z wydzieloną 4-torową częścią pływacką, zespół szatniowy, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz techniczne;

- budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy ul. Rogalińskiej 17 w Gdańsku, tj.: Morskiej Szkoły Podstawowej. Dobudowano segment połączony komunikacyjnie z częścią istniejącą placówki. W 5-kondygnacyjnym budynku znajdują się sale dydaktyczne, węzły sanitarne, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze. Ponadto zrealizowano boisko szkolne o nawierzchni bezpiecznej;

- budynek wchodzący w skład obiektu szkolnego przy ul. Kartuskiej 245a w Gdańsku, tj.: II Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO. Budynek mieści salę dydaktyczną, pokój psychologa, sanitariaty;

 • na terenie miasta Gdańska z dniem 01.09.2016r. w zaadaptowanym budynku przy Schuberta 79 w Gdańsku powstała nowa placówka oświatowa – Szkoła Podstawowa Be Montessori;
 • w 7 szkołach (6 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum) - wybudowano boiska wielofunkcyjne, bieżnie wokół boiska i zeskocznię do skoków w dal, zapewniono wyposażenie w urządzenia sportowe, dojścia chodnikowe, zagospodarowano teren wokół obiektów;
 • w 2 szkołach (1 szkoła podstawowa, 1 zespół szkół) wybudowano siłownie zewnętrzne – zamontowano urządzenia sprawnościowe do ćwiczeń na świeżym powietrzu;
 • w 1 szkole podstawowej wybudowano halę tenisową z kontenerem technicznym;
 • w 2 szkołach podstawowych zmodernizowano szkolne place zabaw – wykonano bezpieczne nawierzchnie amortyzujące upadki, wymieniono elementy konstrukcji i wyposażono w urządzenia posiadające wymagane certyfikaty;
 • w 36 szkołach (21 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 11 zespołach szkół) przeprowadzono remonty sal dydaktycznych – odmalowano ściany, sufity, wymieniono podłogi, zapewniono natężenie oświetlenia elektrycznego zgodnie
  z wymaganiami zawartymi w Polskiej Normie;
 • w 6 szkołach (4 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach) przeprowadzono remonty pomieszczeń sanitarnych: odmalowano ściany, sufity, wymieniono płytki ceramiczne, zamontowano nową armaturę sanitarną;
 • w 18 szkołach (9 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 5 zespołach szkół) przeprowadzono remont bloku sportowego – wymieniono posadzki w salach gimnastycznych, wykonano prace tynkarsko-malarskie związane z odnowieniem ścian i sufitów w pomieszczeniach bloku sportowego, wymieniono oprawy oświetleniowe i stolarkę okienną, przeprowadzono przebudowę zaplecza socjalno-sanitarnego;
 • w 6 szkołach (3 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum, 2 zespołach szkół) odmalowano ściany i sufity oraz wymieniono posadzki w pomieszczeniach bloku żywienia;
 • w 29 szkołach (17 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 8 zespołach szkół) przeprowadzono inne remonty: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, montaż osłon na grzejniki centralnego ogrzewania, malowanie korytarzy, klatek schodowych, szatni, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogrodzenia;
 • w 10 szkołach (6 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach, 2 zespołach szkół) dokonano zagospodarowania terenu wokół szkół – wykonano podjazdy dla osób niepełnosprawnych, chodniki, schody, bramy wjazdowe;
 • w 27 szkołach (18 szkołach podstawowych, 4 gimnazjach, 5 zespołach szkół) zakupiono wyposażenie: do sal dydaktycznych (ławki, krzesła, tablice multimedialne, krzesła obrotowe z regulowaną wysokością), do szatni uczniów (szafki z półkami na obuwie);
 • we wszystkich 71 szkołach, w których dokonano oceny przygotowania do nowego roku szkolnego przeprowadzono prace konserwatorsko-porządkowe.

 

Podsumowanie:

Na podstawie kontroli sanitarnych i informacji przesłanych w formie elektronicznej przez Dyrektorów szkół ocenie przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2016/2017 poddano 71 szkół:

- 42 szkoły podstawowe,

- 11 gimnazjów,

- 18 zespołów szkół.

W 66 szkołach prace remontowe, konserwatorskie i porządkowe zakończono do 31.08.2016r., w 4 placówkach remonty będą kontynuowane. W jednej szkole planowany jest remont szatni szkolnej w czasie trwania nauki. Nie ustalono jeszcze terminu rozpoczęcia prac.

 

            Przeprowadzone kontrole pozwalają stwierdzić, że większość skontrolowanych placówek jest dobrze przygotowanych do nowego roku szkolnego. Żadna ze skontrolowanych placówek nie została zdyskwalifikowana ze względu na niewłaściwy stan sanitarno-techniczny.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288654

realizacja: Nabucco