Szkolenie nt. dopalaczy dla funkcjonariuszy służby więziennej w Gdańsku.

W dniu 03 lutego 2017 roku pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali w Zakładzie Karnym w Gdańsku – Przeróbce szkolenie dotyczące problematyki dopalaczy dla funkcjonariuszy służby więziennej. Było to już drugie tego typu szkolenie zorganizowane przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Szkolenie obejmowało następujące tematy:

  1. Sytuacja prawna dopalaczy w Polsce - Alina Hamerska – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Prezentacja dotyczyła przepisów dotyczących dopalaczy, odpowiedzialności prawnej za czyny związane z dopalaczami oraz roli organów państwa w realizacji zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

  1. Specyfika środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków - Anna Kogut – Oddział Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

Prezentacja dotyczyła genezy dopalaczy na polskim rynku, terminologii, sposobów przyjmowania, charakterystyki grup substancji obecnych w środkach zastępczych.

  1. Negatywny wpływ „dopalaczy” na zdrowie i życie ludzi - Anna Rejkowska, Andrzej Skorupski – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Prezentacja dotyczyła toksyczności środków psychoaktywnych, ich wpływu na organizm człowieka oraz objawów wskazujących na przyjęcie dopalaczy.

W szkoleniu udział wzięło 60 osób, głównie funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego oraz Zakładu Karnego w Gdańsku.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288570

realizacja: Nabucco