Od 01.01.2019r obowiązuje Ustawa z dnia 4 października 2018r o produktach kosmetycznych  (Dz. U z 2018r. poz. 2227)

Ustawa zobowiązuje wszystkich wytwórców produktów kosmetycznych do wpisania się do rejestru  zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W tym celu wytwórca jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów.

Wytwórca składa wniosek w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności w postaci pisemnej albo elektronicznej. Wytwórca otrzymuje zaświadczenie o wpisie do wykazu zakładów.

W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 6 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy, wytwórca składa wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów, w postaci papierowej albo elektronicznej, w terminie 30 dnia od dnia zaistnienia zmiany.

Wzory druków znajdują się na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku www.psse. gda.pl w zakładce Nadzór sanitarny Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku – pliki do pobrania.

Wytwórcy prowadzący, w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność w zakresie wytwarzania produktów kosmetycznych są zobowiązani złożyć wniosek o wpis zakładu do wykazu zakładów wytwarzający produkty kosmetyczne w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2259226

realizacja: Nabucco