Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

Z dniem 1 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154).

 

Powyższy akt wykonawczy do Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, skierowany jest do jednostek systemu oświaty określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Pełen tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12285304/12352564/dokument235032.pdf

Światowy Dzień Zdrowia 2018

 

 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku w dniu 7 kwietnia, w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – 7 kwietnia 1948 roku. W tym roku WHO świętuje 70 rocznicę działalności.

Celem Światowego Dnia Zdrowia jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. Każdego roku WHO wybiera jeden kluczowy problem dotyczący zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi, a którego skutki odczuwalne są w skali całego świata, zachęcając do wspólnego działania ludzi w różnym wieku i z różnych społeczności. Efektem podjętych działań ma być poprawa stanu zdrowia ludzi. Możliwe to jest poprzez stały i systematyczny postęp w zakresie edukacji społeczeństwa, profilaktyki, diagnozowania, leczenia chorób oraz promocji zdrowego stylu życia. Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie.

 

W 2018r. hasło Światowego Dnia Zdrowia brzmi:

„Zdrowie dla wszystkich”.

To nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca już od 70 lat działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).

Przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018

 • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne polega na zapewnieniu, aby wszyscy ludzie mogli uzyskać wysokiej jakości usługi medyczne, gdzie i kiedy ich potrzebują, bez ponoszenia trudności finansowych.
 • Nikt nie powinien wybierać pomiędzy dobrym zdrowiem a innymi potrzebami życiowymi.
 • UHC jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i narodów.
 • Niektóre kraje poczyniły wielkie postępy. Ich wyzwaniem jest utrzymanie zasięgu, aby sprostać oczekiwaniom ludzi.
 • Wszystkie kraje będą podchodzić do UHC na różne sposoby: nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Ale każdy kraj może zrobić coś, aby rozwinąć UHC.
 • Sprawienie, by usługi zdrowotne stały się naprawdę uniwersalne, wymaga przejścia od projektowania systemów opieki zdrowotnej wokół chorób i instytucji do usług zdrowotnych zaprojektowanych dla ludzi i wokół nich.
 • Każdy może wziąć udział w tworzeniu UHC, biorąc udział w dyskusji na temat UHC.

 

Informacje i materiały przygotowane przez Światową Organizacje Zdrowia są dostępne na stronie WHO http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/

 

Materiały dotyczące Światowego Dnia Zdrowia do pobrania poniżej:

SDZ2018

Akcja prozdrowotna pt.: „Dni Otwarte”

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku

 

W dniu 10 marca 2018r. pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w akcji pt. „Dni Otwarte” organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9 w Gdańsku.

W ramach akcji uczniowie szkół oraz ich rodzice i opiekunowie mogli skorzystać z darmowego badania ciśnienia tętniczego krwi, jak również za pomocą alkogogli zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest symulacja stanu nietrzeźwości. Osoby palące mogły skorzystać z badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Uczestnicy akcji zostali objęci poradnictwem dotyczącym zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyki grypy i gruźlicy oraz prawidłowego stosowania antybiotyków. Prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych w tematyce profilaktyki HIV i AIDS, środków zastępczych oraz szkodliwości palenia tytoniu.

 

poniedziałek, 12 marzec 2018 13:03 | Aktualności Oddziału Higieny Komunalnej

 

SOLARIA

W dniu 16.02.2018r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z  2017r. poz. 2111), która wprowadza m.in.:

 

 • całkowity zakaz udostępniania solarium małoletnim oraz obowiązek umieszczenia w miejscu udostępniania solarium informacji o powyższym zakazie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18 roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium (Dz. U. z 2018r. poz. 275, tj.:

 

„ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA SOLARIUM OSOBOM, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁY 18. ROKU ŻYCIA
(ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017R.
O OCHRONIE ZDROWIA PRZED NASTĘPSTWAMI KORZYSTANIA
Z SOLARIUM).

MINISTER ZDROWIA OSTRZEGA:

KORZYSTANIE Z SOLARIUM ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA NA NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY”

 

 • całkowity zakaz reklamy i promocji usług udostępniania solarium, w szczególności w: telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; w prasie, na plakatach, ulotkach oraz w środkach usług informatycznych.

 

Nazwa zakładu – umieszczona na szyldzie,  lokalizacja, godziny otwarcia, zakres i cennik usług danego obiektu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium są danymi informacyjnymi, służącymi klientowi oraz pozwalającymi podmiotowi na jawne i transparentne świadczenie usług. Powyższe dane mogą być udostępniane na stronach internetowych, jedynie w celach informacyjnych o prowadzonej działalności w danej lokalizacji.  

Dodatkowe informacje na temat udostępniania solarium, w szczególności umieszczone w pewnej odległości od solarium, np. informacja przed pasażem handlowym, stojak informacyjny lub plakat na sąsiednim budynku, stanowią reklamę i promocję usług, a zatem są zabronione.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZACHOROWAŃ NA ODRĘ!

 

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 11 marca 2019r., tutejszemu Inspektorowi Sanitarnemu zgłoszono 22 przypadki podejrzeń zachorowań na odrę.

Wobec powyższego, podjęto czynności przeciwepidemiczne w wyniku których przeprowadzono szczepienia ochronne. Łącznie zaszczepiono 112 osób, które nie chorowały na odrę, bądź były szczepione a nie miały udokumentowanego szczepienia, które były lub mogły być narażone na styczność z osobami chorymi.

Odra jest wysoce zakaźną chorobą wirusową. Objawy pojawiają się w ciągu 10 do 12 dni od zakażenia i początkowo przypominają przeziębienie. W miarę rozwoju choroby temperatura rośnie i może dochodzić do 41oC, a na ciele pojawia się czerwona wysypka.

Do zakażenia wirusem odry dochodzi drogą kropelkową (podczas kaszlu lub kichania) oraz przez bezpośredni kontakt z wydzieliną z nosa czy gardła osoby chorej.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniu na odrę są szczepienia ochronne. Program szczepień ochronnych w Polsce przewiduje obowiązkowe szczepienia dzieci przeciwko odrze w 2 roku życia oraz w ramach dawki przypominającej w 10 roku życia (od 2019r. w 6 r. ż.). Obowiązek dotyczy szczepień wszystkich dzieci przebywających w Polsce powyżej 3 miesięcy.

Osoby, które nie chorowały na odrę, jak również niezaszczepione, bądź szczepione 1 dawką szczepionki, które miały kontakt z chorym powinny w ciągu 72 godzin, w ramach profilaktyki zostać zaszczepione.

Należy pamiętać, że w Polsce szczepienia ochronne przeciw odrze są obowiązkowe od 1975 roku.

Osoby, które  zaobserwują u siebie  objawy chorobowe charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej, powinny skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego są zadeklarowane  i poinformować  o możliwym kontakcie z chorymi na odrę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące odry na stronie GIS.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

 

Akcja prozdrowotna pt.: „Żyć lepiej” w Auchan Osowa Gdańsk

W dniu 23 lutego 2018r. pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wziął udział w akcji pt. „Żyć lepiej” organizowanej przez Hipermarket Auchan Osowa Gdańsk przy ul. Spacerowej 48 w Gdańsku.

W ramach akcji pracownicy Hipermarketu Auchan mogli skorzystać z darmowego badania ciśnienia tętniczego krwi, co cieszyło się największym zainteresowaniem, zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera oraz za pomocą alkogogli zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest symulacja stanu nietrzeźwości. Uczestnicy zostali objęci profilaktyką dotyczącą tematów takich jak: zdrowa żywność w ramach programu „Trzymaj Formę!”, profilaktyka HIV i AIDS, środki zastępcze oraz szkodliwość palenia tytoniu.

Wypoczynek zimowy 2018r. 

W 2018r. na terenie miasta Gdańska zorganizowano 82 turnusy wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, w tym:

 • 10 turnusów w formie zimowisk;
 • 72 turnusy w formie półkolonii.

Z powyższych form wypoczynku skorzystało ogółem 4455 dzieci i młodzieży.

Zimowiska zorganizowane były na terenie szkolnych schronisk młodzieżowych, szkół i obiektów hotelowych. Półkolonie organizowano w szkolnych świetlicach, salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych, halach i klubach sportowych oraz w domu kultury na terenie miasta Gdańska.

W okresie ferii zimowych skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży współpracowano z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W zakresie pobytu dzieci i młodzieży nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dożywianie uczestników prowadzono w 48 placówkach. W zakresie żywienia dzieci i młodzieży w 2 obiektach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. posiadania przeterminowanej żywności, niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczenia zaplecza magazynowego. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono na osobę odpowiedzialną grzywnę w drodze mandatu karnego.         
             Nie stwierdzono zatruć pokarmowych, zachorowań, wypadków ani urazów.  
Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku. 
            Podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, dzieciom i młodzieży  zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa  w zajęciach.    
            Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.  

 

 

Szkolenie pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”

W dniu 16 lutego 2018 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego pt.: „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” oraz dla pracowników Stacji.

Do współpracy przy prowadzeniu spotkania zostali zaproszeni przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland oraz przedstawiciel Akademickiego Stowarzyszenia Onkologicznego, którzy omówili problem raka piersi i raka szyjki macicy. Podczas szkolenia przedstawiono dane statystyczne dotyczące zachorowalności, czynników ryzyka oraz objawów nowotworów piersi. Uczestnikom przybliżono sposoby leczenia, a także profilaktykę choroby. Dodatkowo omówiono szczegółowy sposób samobadania piersi, korzystając z fantomu, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno pracowników Stacji, jak i szkolnych koordynatorów.

Następna część szkolenia skierowana była bezpośrednio do koordynatorów programu edukacyjnego pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”, którym zaproponowano indywidualne warsztaty w szkołach przez prelegentów. W trakcie spotkania uczestnikom udostępniono materiały edukacyjne oraz omówiono sprawozdawczość.

 

 

Konkurs pt. „II Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV”

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pt. „II Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja informacji dotyczących zasad profilaktyki HIV/AIDS, promowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie oraz szacunku wobec siebie i innych, integrowanie środowisk szkolnych i inspirowanie ich do działań w zakresie promocji zdrowia poprzez kontakt z sztuką i aktywność artystyczną.

Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie stworzenie krótkiego filmu o treści zgodnej z regulaminem (w załączeniu) i przekazanie go do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk do dnia 9 kwietnia 2018r.
Do dnia 17 kwietnia 2018r. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac, które wezmą udział w uroczystym finale, zaplanowanym na dzień 25 kwietnia 2018 roku w Gdyńskim Centrum Filmowym. Finał, wzorem pierwszej edycji konkursu z 2016 roku, będzie się składał z dwóch części: konkursowej (projekcja zakwalifikowanych filmów) oraz panelu edukacyjnego zawierającego prelekcje specjalistów w dziedzinach profilaktyki HIV/AIDS oraz tworzenia profesjonalnych materiałów filmowych. Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Zgłoszenie uczestnictwa

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego

II edycja konkursu pt.: „Szkoła wolna od używek”

w ramach programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w II edycji konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy wraz z dokumentami do Powiatowej Stancji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku,
ul. Wałowa 27 (decyduje data stempla pocztowego) bądź na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16 kwietnia 2018r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl./regulamin_konkursu-28

Akcja informacyjno – edukacyjna, na temat środków odurzających wśród młodzieży szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku.

 

W dniu 24 stycznia 2018r. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Wita Stwosza 23 w Gdańsku odbyła się akcja  informacyjno – edukacyjna w ramach programu edukacyjnego pt.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zachęcali do zdrowego stylu życia, bez uzależnień od alkoholu, nikotyny i innych środków psychoaktywnych. Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, plakaty) oraz udzielano porad jak zerwać z nałogiem palenia tytoniu. Bierni oraz czynni palacze mogli zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc za pomocą smokerlyzera. Udostępniono alkogogle – okulary symulujące stan nietrzeźwości, mające na celu ukazanie zniekształcenia rzeczywistości po spożyciu alkoholu. Pracownicy Sekcji OZiPZ mierzyli również uczestnikom akcji poziom ciśnienia tętniczego krwi, co cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pracowników oraz młodzieży ZSS Nr 2 w Gdańsku.

Zbliżające się ferie zimowe to okres czasu sprzyjający ryzykownym zachowaniom. Akcja w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku miała na celu zmniejszyć ryzyko narażenia zdrowia i życia, spowodowanym zażywaniem substancji psychoaktywnych. Uczniowie w/w szkoły chętnie brali udział w prowadzonej przez pracowników Sekcji OZiPZ rozmowie na temat bezpiecznego zachowania w czasie ferii zimowych.

 

     

    

 

VIII plenarne Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców

W dniu 18 stycznia 2018r. pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wystąpił na spotkaniu plenarnym Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców organizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Tematem prezentacji Sekcji OZiPZ PSSE w Gdańsku było przedstawienie nowego programu edukacyjnego pt.: „WSZYstko, co musisz wiedzieć o wszawicy”, który został wprowadzony w listopadzie 2017r. w przedszkolach i szkołach podstawowych. W spotkaniu plenarnym, które odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, wzięło udział 21 przedstawicieli Rad Rodziców z gdańskich placówek. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i żywą dyskusją wciąż wstydliwego tematu jakim jest pedikuloza.

BEZPIECZNE FERIE 2018

Niedługo rozpocznie się okres ferii – czas wypoczynku i zimowisk. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności i dbałości o zdrowie własne oraz swoich współtowarzyszy, a także życzy udanego i bezpiecznego wypoczynku zimowego wszystkim jego uczestnikom na terenie Gdańska.

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2217838

realizacja: Nabucco