Szkolenie pt. „WSZYstko, co musisz wiedzieć o wszawicy”

W dniu 29.11.2017r. w auli Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” odbyło się szkolenie pt. „WSZYstko, co musisz wiedzieć o wszawicy”, które jest jednym z elementów programu profilaktycznego o takiej samej nazwie. W spotkaniu wzięło udział 35 osób -nauczycieli gdańskich placówek oświatowych, a także rodziców. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali założenia i przebieg programu pt. „WSZYstko, co musisz wiedzieć o wszawicy”, zdobyli wiedzę na temat wszawicy a także sposobów jej zwalczania i zapobiegania. Koordynatorzy programu otrzymali materiały pomocne do jego realizacji wraz z pakietem ulotek o szerokiej tematyce zdrowotnej.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, przy współpracy z Gdańską Okręgową Izbą Aptekarską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a także Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi „Conradinum” w Gdańsku. Sekcja OZiPZ kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich osób, które zaangażowały się w organizację szkolenia, jak również do uczestników.

 

Informacja prasowa

#mamczasrozmawiac

 

W piątek 17 listopada, rusza kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.

Tego samego dnia rozpoczyna się też Europejski Tydzień Testowania na HIV.

 

Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie o zakażeniu dowiadują się średnio trzy osoby. Jedna trzecia z nich to ludzie młodzi poniżej 30 r.ż., ale wzrasta też liczba osób 50+, u których wykrywane  jest zakażenie. W 2016 roku w tej grupie wiekowej rozpoznano 94 zakażenia, a do lipca 2017 aż 57. Czy możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń HIV? Zdaniem ekspertów z Krajowego Centrum ds. AIDS – tak.

W Polsce od początku epidemii HIV wykryto ponad 22 tys. zakażeń, ale liczba niezdiagnozowanych może być znacznie wyższa. Według badań przeprowadzonych przez Niezależny Instytut Badań Rynkowych IPSOS dla Krajowego Centrum ds. AIDS, niemal 40% osób aktywnych seksualnie, miało kontakty płciowe bez zabezpieczenia i po spożyciu alkoholu, a co piąta - z osobą o nieznanej przeszłości seksualnej (także bez zabezpieczenia). Z cytowanych badań wynika jasno, że nie unikamy ryzykownych zachowań i jednocześnie nie umiemy rozmawiać o wiążącym się z nimi ryzyku oraz sposobach jego ograniczania. Psychologowie od dawna alarmują: nie poruszamy trudnych tematów podczas rozmów z bliskimi osobami, informacje czerpiemy z mało wiarygodnych forów internetowych, a poglądy opieramy na stereotypach.

„Kampania „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” powstała, by stać się inspiracją do dialogu międzypokoleniowego. Rozmowa o zdrowiu z rodzicami, dziadkami, dziećmi czy wnukami może przynieść korzyści edukacyjne wszystkim – zarówno młodszym, jak i starszym. Zwłaszcza kiedy za dobrymi chęciami idzie rzetelna wiedza. Jeśli matka podejmie z córką dialog o bezpieczniejszych zachowaniach, a syn przestrzeże wyjeżdżającego do sanatorium ojca, że wiek nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, być może uda się ograniczyć liczbę zakażeń w populacji. To podstawowe założenie i zarazem cel kampanii” – mówi Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

Do międzypokoleniowych rozmów o zdrowiu, w tym właśnie o chorobach przenoszonych drogą płciową takich jak HIV, będą zachęcać m.in. spoty emitowane w telewizji, komunikacji miejskiej, placówkach medycznych, uczelniach wyższych oraz na portalach informacyjnych. Posty na Facebooku, Instagramie oraz wpisy na blogach uświadomią, dlaczego z bliskimi warto i trzeba rozmawiać o wszystkim. Źródłem rzetelnej wiedzy o HIV/AIDS będzie strona mamczasrozmawiac.aids.gov.pl

HIV nie wybiera, warto więc znaleźć czas na rozmowę z kimś, kto poradzi, jak się przed nim chronić. A jeśli doszło już do ryzykownego zachowania, gdzie i kiedy zrobić test. Można go wykonać anonimowo, bezpłatnie bez skierowania. Punkty konsultacyjno-diagnostyczne, które pracują przez cały rok, w czasie Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV, od 17 do 24 listopada, będą czynne dłużej. Ich adresy oraz godziny otwarcia dostępne są na stronie http://aids.gov.pl/pkd” – mówi Anna Marzec-Bogusławska.

To ważne, bo w Polsce nadal badamy się zbyt rzadko. Z cytowanych wcześniej badań wynika, iż jedynie 5% populacji dorosłej przebadało się pod kątem HIV, a 4 % wykonywało kiedykolwiek badanie w kierunku zakażeń przenoszonych drogą płciową. W naszym kraju w roku 2016 w punktach konsultacyjno-diagnostycznych wykonano około 31 tysięcy testów w kierunku HIV. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku wykonano około 17 tysięcy badań. W minionym roku, w samych tylko PKD wykryto 444 zakażenia. W bieżącym – już 409.

 „W Polsce anonimowy i bezpłatny test w kierunku HIV można wykonać przez cały rok, jednak takie akcje, jak organizowany przed Światowym Dniem AIDS Europejski Tydzień Testowania na HIV, są również bardzo istotne, ponieważ przypominają o problemie zakażeń przenoszonych drogą płciową i konieczności poznania własnego statusu serologicznego. Wczesne wykrycie zakażenia i szybkie wdrożenie specjalistycznego leczenia jest bardzo istotne zarówno dla pacjenta jak i dla zdrowia całego społeczeństwa” przekonuje Anna Marzec-Bogusławska.

 

 

 

 

 

Spotkanie profilaktyczne

 

W dniu 15 listopada 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Gdańsku we współpracy z przedstawicielem Komisariatu V Policji w Gdańsku przeprowadzili działania profilaktyczne w Zespole Szkół Sportowych
i Ogólnokształcących w Gdańsku. Temat spotkania obejmował zakres stosowania środków odurzających, w tym nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy, w kontekście odpowiedzialności karnej osób nieletnich wśród uczniów klas gimnazjalnych i licealnych w/w szkoły. 

 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

 

Każdego roku w dniu 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Tegoroczna edycja, podobnie jak w roku ubiegłym, przebiega pod hasłem racjonalnego stosowania antybiotyków. Nieodpowiedzialne zlecanie i przyjmowanie antybiotyków może prowadzić do uodparniania się bakterii na antybiotyki. Lekooporność bakterii staje się codziennym problemem w szpitalach całej Europy.

 

 

 

 

Akcja Prozdrowotna z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia

 

W dniu 8 listopada 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali akcję prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” w Gdańsku.

Do akcji została zaproszona Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych  Sylwetka Trójmiasta, która udzielała wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety oraz za pomocą specjalistycznej wagi wykonywała pomiar masy ciała.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali punkt informacyjny, w którym udzielali porad dotyczących szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu. Udzielano porad dotyczących zdrowego stylu życia oraz pozytywnych skutków wynikających z uprawiania aktywności fizycznej. Prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo – zdrowotnych z zakresu tematyki: grypy, gruźlicy, kleszczy, dopalaczy, HIV/AIDS. Wykonywano również badania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, udostępniono alkogogle – okulary symulujące stan nietrzeźwości. 

 

Informacja nt. legionelozy dla osób podróżujących do Palma Nova
na Majorce

Informacja opracowana na podstawie materiałów ECDC z 20 października 2017 r.

 

Wśród turystów z terenów Unii Europejskiej powracających z Palma Nova na Majorce w Hiszpanii, wystąpiły liczne przypadki  zachorowań na legionelozę.

W okresie od 11 września do 7 października 2017r., odnotowano 18 przypadków legionelozy, w tym 1 śmiertelny, powiązanych z zakwaterowaniem w hotelach w ww. miejscowości, wśród mieszkańców: Wielkiej Brytanii (14 przypadków), Francji (2 przypadki), Danii (1 przypadek), Republiki Czeskiej (1 przypadek). Dodatkowo odnotowano 1 przypadek legionelozy u mieszkańca Hiszpanii (pracownik hotelu w Palma Nova). Siedemnaście przypadków zostało potwierdzonych laboratoryjnie.

Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie Legionella, które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze (od 20-50 stopni Celsjusza). Rezerwuarem bakterii są zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, ścieki, a także wilgotna ziemia. Bakterie Legionella mogą występować m.in. w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach sanitarnych, urządzeniach kąpielowych i rekreacyjnych, fontannach, klimatyzatorach, nawilżaczach, skraplaczach pary, wieżach chłodniczych, o ile nie stosuje się w tych instalacjach odpowiednich metod dezynfekcyjnych.

Drogą zakażenia jest wdychanie skażonego aerozolu lub zachłyśnięcie się skażoną wodą. Zakażenie nie szerzy się natomiast przez kontakt z chorym człowiekiem.

Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni, średnio 6 dni. Opisano jednak przypadki wylęgania choroby przez okres 19 dni. Po tym okresie pojawiają się objawy: bóle mięśni, ból głowy, gorączka i objawy zapalenia płuc (w tym m.in. suchy kaszel, zaburzenia oddychania). Objawom tym mogą towarzyszyć bóle brzucha, wymioty, biegunka, a także zaburzenia świadomości. Poza postacią płucną wyróżnia się również postaci pozapłucne zakażenia. W postaci łagodnej (zwanej gorączką Pontiac) dochodzi do nagłego wzrostu temperatury ciała, bólu głowy i mięśni, dreszczy i zakażenia górnych dróg oddechowych. Postaci ciężkiej towarzyszą zaburzenia krzepnięcia lub pojawia się sepsa.

W większości przypadków legioneloza jest wyleczalna przy użyciu antybiotyków. Powikłania i zgony najczęściej dotyczą osób po 50 r. ż, częściej mężczyzn, osób palących oraz z obniżoną odpornością.

 

W razie wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

 

W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach występujących w tych krajach należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Informacja nt. dżumy dla osób podróżujących na Madagaskar

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 20 października 2017 r.

 

Od sierpnia 2017 r. na Madagaskarze odnotowuje się wzrost zachorowań na dżumę wśród ludzi. W dniu 11 września 2017 r. wystąpił pierwszy przypadek śmiertelny. Rząd Madagaskaru poinformował WHO o epidemii 13 września. Od 1 sierpnia do 19 października zanotowano łącznie 911 potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków dżumy. W tym okresie zmarło na nią 95 osób. Charakterystyczne dla obecnej epidemii jest przewaga dżumy w formie płucnej, a nie dymieniczej.

Jednocześnie 29.09.2017 r. władze Madagaskaru potwierdziły śmiertelny przypadek dżumy płucnej u trenera drużyny koszykówki z Seszeli, uczestniczącej w mistrzostwach koszykówki regionu Oceanu Indyjskiego. Źródło transmisji zakażenia w tym przypadku pozostaje nieznane. Z kolei 11.10 potwierdzono dżumę u pasażera podróżującego z Madagaskaru na Seszele, a 12.10 odnotowano kolejne zachorowanie, które nie było powiązane z żadnym innym. 13 osób, które miały kontakt z ww. dwoma przypadkami poddano izolacji i badaniom laboratoryjnym. W dniu 18.10 otrzymane wyniki wykluczyły u tych osób zachorowanie na dżumę.

Dżuma jest chorobą endemiczną na górskich obszarach Madagaskaru i co roku obserwowane są przypadki zachorowań i zgonów. W tym roku choroba po raz pierwszy rozprzestrzeniła się poza tradycyjne obszary swego występowania i dotknęła gęsto zaludnione tereny, w tym stolicę kraju.

Zachorowania występują w: Antananarivo, Toamasina, Faratsiho, Ambatondrazaka, Ambohidratrimo, Andramasina, Ankazobe, Anosibe An'ala, Anta-Atsimondrano, Anta-Avaradrano, Anta-Renivohitra, Arivonimamo, Faratsiho, Maevatanana, Mahajanga I, Miarinarivo, Moramanga, Toamasina I, Toamasina II, Tsiroanomandidy, Vohémar, i Ambalavao (patrz mapa).

W celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się epidemii dżumy władze Madagaskaru wprowadziły dodatkowe kontrole stanu zdrowia pasażerów opuszczających wyspę na międzynarodowym przejściu lotniczym w Antananarywie, a także zleciły wdrożenie kontroli sanitarnych w punktach wjazdu do różnych miast z 13 okręgów wyspy, w których odnotowuje się zachorowania u ludzi.

 1. W ocenie WHO ryzyko rozprzestrzenienia się choroby w regionie jest umiarkowane.
  Istotnie bardziej narażone na zachorowanie są osoby odwiedzające na Madagaskarze swoje rodziny, pozostające z nimi w bliskim kontakcie, a także osoby które planują przebywać na terenach występowania postaci płucnej u ludzi, bądź na obszarach wiejskich o złym stanie sanitarnym.
 2. Ryzyko rozprzestrzenienia choroby w skali międzynarodowej WHO szacuje na niskie. W związku z powyższym WHO nie rekomenduje wprowadzania obostrzeń w ruchu turystycznym i handlowym.

 

Dżuma - jest to wysoce zakaźna choroba człowieka i zwierząt wywołana przez bakterie Yersinia pestis. Wyróżnia się 2 główne postacie choroby: dymieniczą (objawami są powiększone węzły chłonne, ta forma nie charakteryzuje się wysoką zaraźliwością) oraz płucną. Formę dymieniczą powodują bakterie przenoszone głównie przez małe ssaki oraz pchły, w postaci płucnej przenosi się drogą kropelkową. Dżuma, zwłaszcza w postaci płucnej, jest chorobą wysoce zaraźliwą i o wysokim stopniu śmiertelności (średnio 30-100%), jeśli osoby zarażone pozostają bez opieki lekarskiej. Jej leczenie jest jednak stosunkowo łatwe (stosuje się antybiotyki). Dżuma w początkowej fazie przypomina objawami grypę.

Tutaj znajdziesz więcej informacji nt. postaci dżumy i obszarów jej występowania

Zapobieganie narażeniu na zakażenie pałeczkami dżumy:

 • unikanie kontaktu z osobami chorymi bądź osobami, u których występują objawy nasuwające podejrzenie dżumy płucnej,
 • unikanie przebywania w zatłoczonych miejscach na obszarach z potwierdzonymi przypadkami dżumy płucnej,
 • unikanie kontaktu ze zwierzętami, w szczególności martwymi bądź chorymi,
 • stosowanie repelentów przeciwko pchłom oraz innym insektom gryząco-ssącym,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej, szczególnie: mycie rąk,
 • unikanie spożywania mięsa dzikich zwierząt,
 • odpowiednia gospodarka odpadami, które stanowią dla dzikich gryzoni źródło pokarmu, szczególnie w warunkach obozowiska,
 • zabezpieczenie preparatami przeciwpchelnymi zwierząt domowych, w szczególności kotów, które podróżują wraz z właścicielami na tereny endemicznego występowania dżumy.

 

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach występujących w regionie należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w czasie podróży znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” oraz „Odyseusz”.

Information leaflet for travellers

Guidelines aircraft ships

PPE Plague HCW

 

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

 

Rak piersi stanowi 23% wszystkich przypadków zachorowania na raka i jest to najczęstszy rodzaj nowotworu złośliwego u kobiet. Co roku odnotowuje się ok. 17 000 nowych zachorowań na raka piersi. Eksperci szacują, iż liczby te w Polsce będą rosnąć, a rak piersi będzie problemem coraz młodszych kobiet. Ten stan rzeczy ma związek z wieloma czynnikami ryzyka, które w obecnych czasach nasilają się.

Aby ustrzec się przed tym nowotworem warto poznać czynniki ryzyka i podjąć działania minimalizujące ich występowanie w naszym życiu, a także regularnie badać piersi – gdyż wcześnie wykryte zmiany dają większe szanse na skuteczne leczenie.

 

  

 

VII edycja  Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

w ramach programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuję się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do 3 listopada 2017r.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wygenerowanie powyższego formularza zgłoszeniowego szkoły oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły wraz z dołączonymi zgodami rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk. Szczegóły konkursu zawarte są  w regulaminie.

 

Regulamin Konkursu Trzymaj Formę 2017 2018

 

Szkolenie dla koordynatorów szkolnych II edycji programu edukacyjnego

„Dopalacze – nowe wyzwania”

 

W dniu 09 października 2017 roku w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej stopnia I i II im. Feliksa Nowowiejskiego przy ul.Gnilnej 3 w Gdańsku odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych II edycji programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, przedstawiciel Stowarzyszenia MONAR Poradnia Profilaktyki Terapii i Leczenia Uzależnień w Gdańsku oraz przedstawiciel Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Prelegenci przedstawili uczestnikom szkolenia specyfikę środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, omówili negatywny wpływ dopalaczy na zdrowie i życie ludzi oraz wyjaśnili terapię dotyczącą uzależnień. Dodatkowo przedstawiono założenia programu, sposoby i terminy jego realizacji oraz przekazano koordynatorom materiały edukacyjne.

W szkoleniu wzięło udział 39 osób - szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”.

Wszystkie zainteresowane szkoły przystąpieniem do realizacji programu „Dopalacze – nowe wyzwania” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Gdańsku pod numerem telefonu (58) 320–08–51.

Uwaga! W programie mogą uczestniczyć wyłącznie szkoły z terenu Miasta Gdańska.

 

Dni Zdrowia w Państwowych Szkołach Budownictwa

W dniu 10 października 2017r. pracownica Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięła udział w obchodach Dni Zdrowia organizowanych w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 238.

Przy stanowisku Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Gdańsk uczniowie mogli zbadać poziom ciśnienia tętniczego krwi, a także skorzystać z alkogogli – okularów symulujących stan nietrzeźwości. Uczestnicy akcji mogli uzyskać indywidualne porady dotyczące m.in. rzucania palenia oraz chorób zakaźnych. W ramach akcji przeprowadzona została dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych.

Festyn pt. „Dzień Papieski” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku

 

W dniu 8 października 2017 r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w Festynie pt. „Dzień Papieski” zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku, ul. Meissnera 9.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali punkt informacyjny, w którym prowadzili dystrybucję materiałów oświatowo – zdrowotnych z zakresu tematyki: grypy, gruźlicy, kleszczy, wszawicy, dopalaczy. Udzielali porad dotyczących palenia tytoniu, profilaktyki wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. Dodatkowo rodzice zostali poinformowani o programach profilaktycznych prowadzonych przez OZiPZ PSSE w Gdańsku.  

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników festynu cieszył się pomiar ciśnienia tętniczego krwi i alkogogle – okulary symulujące stan nietrzeźwości.

 

SEZON NA GRZYBY – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku ostrzega!

 

W polskich lasach spotkać można zarówno grzyby jadalne, jak i niejadalne oraz trujące. Szczególnie trzecia grupa jest niebezpieczna dla organizmu, gdyż spożycie trującego grzyba może spowodować śmiertelne zatrucie pokarmowe. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy i co do których jesteśmy pewni, że są jadalne.

Najbezpieczniej jest zbierać grzyby z rurkami. Są to grzyby, których spód kapelusza pokryty jest warstwą rurek ułożonych obok siebie w taki sposób, że przypominają gąbkę. Wśród nich nie znajdziemy grzybów trujących ze skutkiem śmiertelnym – są to zazwyczaj grzyby jadalne, lub niejadalne (z powodu np. ciężkostrawności, nieprzyjemnego zapachu lub smaku – przykładem może być goryczak żółciowy).

Chcąc zbierać grzyby z blaszkami, musimy pamiętać o ostrożności i mieć dużą wiedzę, ponieważ w tej grupie oprócz grzybów jadalnych znajdziemy także trujące. Grzyby śmiertelnie trujące zazwyczaj mają blaszki w kolorze białym niezależnie od czasu wegetacji. Wśród nich znajdziemy muchomory (także szczególnie niebezpieczny – muchomor sromotnikowy).

Młode, niewyrośnięte grzyby nie mają jeszcze wykształconych tak charakterystycznych cech! Muchomor sromotnikowy często mylony jest z jadalnymi grzybami, takimi jak: gołąbek zielonawy (tzw. surojadka), gąska zielonka, czubajka kania. Istnieje także odmiana muchomora sromotnikowego o białym kapeluszu (muchomor jadowity i wiosenny), które bywają mylone z młodymi pieczarkami.

 

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2217835

realizacja: Nabucco