„Warunki sprzedaży grzybów świeżych. Atesty na grzyby świeże.”

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SE.HŻ-10/074/60/BJ/17       Gdańsk, 27.07.2017r.     

 

WARUNKI SPRZEDAŻY GRZYBÓW ŚWIEŻYCH
ATESTY NA GRZYBY ŚWIEŻE

 

W związku z rozpoczęciem sezonu zbierania grzybów w lesie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011r., w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. nr 115, poz. 672), każda osoba sprzedająca grzyby zebrana w lesie, musi uzyskać atest wydany przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów świeżych. Atest na sprzedaż grzybów świeżych oraz informacje na temat zebranych grzybów oraz miejsca ich sprzedaży można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

 

 

Atesty wydawane są bezpłatnie.

W celu uzyskania atestu należy przynieść do oceny wszystkie grzyby przeznaczone
do sprzedaży.

 

 

Dni przyjęć interesantów:

 

poniedziałek – czwartek w godzinach 8.00-12.00

piątek 12.00-15.00

Pokój nr 312 (III piętro)

PSSE w Gdańsku

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

tel. 58 320-08-22

BEZPIECZNE LATO 2017

Rozpoczął się okres wakacyjny – czas urlopów, wycieczek, kolonii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności i dbałości o zdrowie własne oraz swoich współtowarzyszy, a także życzy udanego i bezpiecznego wypoczynku wszystkim uczestnikom zorganizowanego na terenie Gdańska wypoczynku letniego.

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w związku z akcją BEZPIECZNE LATO 2017   przygotowali tematyczne ulotki informacyjne, związane z profilaktyką zatruć pokarmowych, udzielaniem pierwszej pomocy oraz zagrożeniami płynącymi ze środowiska naturalnego (bezpieczna kąpiel, promieniowanie UV, burze, ukąszenia). Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się materiałami załączonymi poniżej.

Zatrucia

Ukąszenia

Promieniowanie UV

Pierwsza pomoc

Burza

Bezpieczna kąpiel

Wręczenie nagród najlepszym szkolnym koordynatorom programu edukacyjnego
pt.: „Dopalacze – nowe wyzwania”

 

W dniu 07 czerwca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród koordynatorom, którzy wzięli udział w konkursie na najlepszego szkolnego koordynatora programu edukacyjnego pt. „Dopalacze – nowe wyzwania”.

Nagrody rzeczowe sfinansowane przez Urząd Miasta Gdańska zostały wręczone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku - dr Halinę Bona oraz p.o. Kierownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - Katarzynę Ciołak.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU

W dniu 2 czerwca 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w akcji prozdrowotnej zorganizowanej w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu.

W przygotowanym punkcie informacyjnym udzielali porad dotyczących szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu. Prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjno – zdrowotnych, z zakresu: kleszczy, grypy, HIV/AIDS, dopalaczy oraz papierosów.

Wykonywali pomiary poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrza z płuc u osób palących oraz badanie ciśnienia tętniczego krwi.

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
i
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ

 

W dniu 31 maja 2017r. z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu i Światowego Dnia Walki z Otyłością, który przypadał 22 maja br. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku została zorganizowana akcja prozdrowotna, do której zostali zaproszeni pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

W ramach akcji  zorganizowano punkt informacyjny, w którym prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo - zdrowotnych dotyczących profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia, a także uświadamianie zagrożeń zdrowotnych z nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Młodzież zapoznała się z zagrożeniami i profilaktyką wynikającą z zażywania środków psychoaktywnych. Dodatkowo uczestnicy akcji w Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku mieli okazję skorzystania z alkogogli tj. okularów, które symulują stan nietrzeźwości, a także zbadanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Do współpracy w akcji prozdrowotnej zaproszono Fundację Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Sylwetka Trójmiasta, która przeprowadziła wśród uczniów badania pomiaru tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody oraz masy ciała za pomocą specjalistycznej wagi.

 

Laureaci konkursu na najlepszego szkolnego koordynatora programu pt.: „Dopalacze – nowe wyzwania”

W dniu 01 czerwca br. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyły się obrady jury i wyłonienie laureatów konkursu na najlepszego szkolnego koordynatora programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. W konkursie wzięli udział wszyscy koordynatorzy w/w programu. Jury brało pod uwagę zaangażowanie koordynatora w realizację programu, pomysłowość, metody realizacji, terminowe przesłanie sprawozdań oraz ankiet uczniów, udział w konkursie plastycznym.

Pierwsze miejsce przyznano koordynatorowi z Gimnazjum Nr 17 w Gdańsku, ul. Startowa 9 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych pt.: „Dopalacze, narkotyki? Ze mną nie wygrasz” oraz warsztatów o odpowiedzialności młodocianych za czyny karalne w aspekcie m. in. zażywania dopalaczy i narkotyków, przeprowadzonych przez pracowników działu profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku,

- zorganizowanie warsztatów pt.: „Zajęcia psychoedukacyjne rozszerzające wiedzę na temat uzależnień” przeprowadzonych przez psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku,

- zorganizowanie koncertu Grupy OLD STARS z przesłaniem o szkodliwości dopalaczy,

- sporządzenie plakatów i gazetek o tematyce uzależnienia od dopalaczy, wywieszonymi w klasach i korytarzach szkolnych,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Drugie miejsce przyznano koordynatorowi z Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 5 w Gdańsku, ul. Małomiejska 8A w szczególności za:

- przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem dramy (modelowanie zachowań asertywnych, podział czynników na ryzyki chroniące w gimnazjum),

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Trzecie miejsce przyznano ex aequo koordynatorom ze szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdańsku, ul. Reformacka 18 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez specjalistów Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Straży Miejskiej w Gdańsku,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

Gimnazjum Nr 2 w Gdańsku, ul. Kartuska 32/34 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” oraz Straży Miejskiej w Gdańsku,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Ponadto przyznane zostały wyróżnienia dla koordynatorów ze szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdańsku, ul. Wczasy 3 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez specjalistów Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

Szkoła Podstawowa Nr 76 w Gdańsku, ul. Jagiellońska 14 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku oraz funkcjonariuszy z Komisariatu Policji V w Gdańsku,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku, Al. Hallera 16/18 za:

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

31 MAJA 2017

Światowy Dzień Bez Tytoniu zainicjowany w 1987 roku przez Światową Organizację Zdrowia ma zwracać uwagę na szkodliwość palenia tytoniu. Rocznie z powodu chorób wywołanych przez palenie papierosów umiera 6 mln osób na całym świecie, a eksperci z WHO przewidują, że liczba ta wzrośnie do 8 mln już w 2030 roku.

Ze względu na skalę problemu i wynikające z niego konsekwencje 31 maja br. zachęcamy wszystkich palaczy do profilaktycznego badania. Obecne metody diagnostyczne są w stanie wykryć nawet mikrozmiany w obrębie krtani, dając pacjentom szanse na pełne wyzdrowienie. Światowy Dzień Bez Tytoniu został powołany, aby przypominać ludziom o szkodliwym działaniu papierosów i aby zachęcić ich do wizyty u lekarzy specjalistów. Nowotwory związane z paleniem tytoniu, np. nowotwór krtani, mogą dawać wczesne symptomy, które pozwalają wykryć chorobęw początkowym stadium.

Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą chorobę obturacyjną płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.

Zakazy palenia w miejscach publicznych i wszelkich miejscach, w których mogą przebywać osoby narażone na bierne palenie, staje się coraz popularniejsze. Obowiązują m.in. w Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji.

W Polsce obowiązuje zakaz palenia Art.5.1. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych „na terenie zakładów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku, w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych, w środkach pasażerskiego transportu publicznego, na przystankach komunikacji publicznej, w pomieszczeniach obiektów sportowych, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci”.

  

 

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ

22 MAJA 2017

Problem dodatkowych kilogramów dotyczy już 60% mężczyzn i 40% kobiet w Polsce, co stanowi 50% populacji całego kraju. Otyłość jest uważana za jedno z najgroźniejszych schorzeń przewlekłych, jest to choroba cywilizacyjna XXI wieku.

Badania epidemiologiczne prowadzone w Europie, a także w Polsce pokazują zwiększający się odsetek osób z otyłością. Problem ten dotyczy zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Liczba osób z otyłością nieustannie wzrasta, do tego stopnia, że nadwagę zaczęto już nazywać chorobą społeczną.

Otyłość niesie za sobą szereg bardzo niebezpiecznych zagrożeń. Są to między innymi:

 • Choroba wieńcowa, polegająca na niedostarczaniu do serca wystarczającej ilości tlenu i substancji odżywczych, co prowadzi do dusznicy bolesnej lub zawału. Jest to obecnie najczęstsza przyczyna zgonów w Europie i Ameryce;
 • Wzrost cholesterolu, powodujący w konsekwencji miażdżycę, która może zainicjować poważne choroby serca bądź powstawanie tętniaków;
 • Nadciśnienie tętnicze – prowadzące do wspomnianych wyżej zaburzeń. Często występuje u osób z tzw. otyłością brzuszną;
 • Zaburzenia rytmu serca mogące rozwinąć się w bardzo poważne choroby;
 • Zaburzenia oddychania, które znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie, a w konsekwencji mogą powodować niedoprowadzanie krwi do wszystkich narządów ciała, co prowadzi do ich nieodpowiedniego działania. Sprzyjają one także niebezpiecznemu bezdechowi nocnemu oraz astmie;
 • Udar mózgu – czyli zaburzenie czynności mózgu spowodowane zakłóceniami krążenia krwi;
 • Niepłodność;
 • Cukrzyca II typu – której towarzyszy m.in. pogorszenie wzroku i zmiany skórne: zapalenia, wysypki oraz świąd;
 • Bóle pleców i zwyrodnienia kości – spowodowane zbyt dużym obciążeniem kośćca;
 • Żylaki nóg;
 • Problemy skórne – takie jak rozstępy, rogowacenia oraz odparzenia związane ze zbyt dużą powierzchnią ciała;
 • Nowotwory.

            Wszystkie powyższe objawy prowadzą w konsekwencji do znacznego skrócenia życia.

Mimo, iż do otyłości łatwo doprowadzić, trudniej jest się z nią rozstać – ale nie jest to niewykonalne. Dowiedziono, że utrata już 5% masy ciała i utrzymanie jej przez dłuższy czas zmniejsza ryzyko zapadania na niebezpieczne choroby. Ważne jest by poszukać motywacji, która pomoże nam zrzucić zbędne kilogramy. Może być to posiadanie pięknej sylwetki. Jeśli taki powód nie jest wystarczający, pomyśl o najwyższej wartości, jaką jest zdrowie. Dla niego warto postarać się, sporządzić plan odchudzania i … żyć!

 

 

 

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Sali Konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Dopalacze – nowe zagrożenia” w ramach programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”.

Nagrody rzeczowe sfinansowane przez Urząd Miasta Gdańska zostały wręczone z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przez Kierownik Oddziału Przeciwepidemicznego, panią Ewę Bębenek oraz przedstawicielkę Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

 

Akcja prozdrowotna organizowana z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień
w przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. ul. Wałowa 27

 

W dniach 24 – 30 kwietnia 2017 r. po raz kolejny obchodzony jest Europejski TydzieńSzczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem: „Vaccines work – Szczepienia działają”. Tydzień ten to kampania, zachęcająca do bliższego zapoznania się z tematyką szczepień, zwłaszcza w grupach osób kwestionujących konieczność i bezpieczeństwo szczepień.

W ramach w/w obchodów Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowała akcję prozdrowotną w przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. przy ul.Wałowej 27 w Gdańsku.

Pracownicy Sekcji OZiPZ zajmowali się dystrybucją ulotek i materiałów edukacyjnych na temat szczepień. Udzielali praktycznych porad dotyczących podróżowania podczas wakacji. Uczestnicy akcji mogli zapoznać się z profilaktyką uzależnień od alkoholu, dopalaczy, narkotyków oraz profilaktyką chorób zakaźnych (t.j.: grypa, gruźlica), HIV i AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu. W tym celu zbadano poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokelyzera wśród chętnych osób. Mierzone było również ciśnienie tętnicze, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. w Gdańsku.

Więcej informacji o szczepieniach można uzyskać w:

- Ministerstwie Zdrowia: www.mz.gov.pl

- Polskim Towarzystwie Wakcynologii: www.ptwakc.org.pl

- Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej: www.ucmmit.gdynia.pl

- Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: www.pzh.gov.pl

 


Relacja ze spotkania dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”

 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, ul.Dębinki 4 odbyło się spotkanie dla szkolnych koordynatorów programu pt. „Dopalacze – nowe wyzwania” z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Funkcjonariusze KMP w Gdańsku omówili procedury postępowania nauczycieli oraz metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości prawnej kadry pedagogicznej oraz rodziców w sytuacjach bezpieczeństwa i porządku w placówkach oświatowych, a także pomoc w działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu małoletnich.

Szkolni koordynatorzy programu edukacyjnego pt. „Dopalacze – nowe wyzwania” chętnie zadawali pytania, brali czynny udział w prelekcji oraz dzielili się przykładami pracy z młodzieżą oraz podejmowania kroków interwencji profilaktycznej.

 

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyły się obrady jury i wyłonienie laureatów konkursu plastycznego pt. „Dopalacze – nowe zagrożenia” organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. Do konkursu zgłoszono łącznie 9 prac plastycznych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gdańska. Tematem konkursu była profilaktyka uzależnień oraz szkodliwy wpływ narkotyków oraz dopalaczy na zdrowie.

Kategoria szkół podstawowych:

Pierwsze miejsce przyznano uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 20 – Amelii Zarembskiej.

Drugie miejsce przyznano uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 47 – Amelii Korczak.

Trzecie miejsce przyznano ex aequo uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 76 – Marcie Apanasewicz oraz uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 56 – Nicoli Potapczuk.

Kategoria szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:

Pierwsze miejsce przyznano uczennicy Gimnazjum Nr 17 – Paulinie Peplińskiej.

Drugie miejsce przyznano uczniowi Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                               Nr 1 – Wojciechowi Pilarskiemu.

Trzecie miejsce przyznano uczennicy Gimnazjum Nr 5 – Annie Iwanek.

Ponadto przyznane zostały wyróżnienia dla uczennicy Agnieszki Westphal z Gimnazjum Nr 5 oraz Kamili Kmiecik z Gimnazjum Nr 2.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku

informuje, iż na podstawie Zarządzenia Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 

29 marca 2017r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017r. dla pracowników administracji rządowej:

 

1) dni wolne od pracy dla pracowników PSSE w Gdańsku: 2 maj 2017r. (wtorek); 16 czerwiec 2017r. (piątek); 14 sierpień 2017r. (poniedziałek); w tych dniach PSSE w Gdańsku będzie nieczynna;

 

2) dni pracujące dla pracowników PSSE w Gdańsku: 13 maj 2017r. (sobota); 24 czerwiec 2017r. (sobota); 09 wrzesień 2017r. (sobota), w tych dniach PSSE w Gdańsku będzie czynna w godzinach pracy tj. 7:30 - 15:05.

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2221593

realizacja: Nabucco