Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

 

Każdego roku w dniu 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Tegoroczna edycja, podobnie jak w roku ubiegłym, przebiega pod hasłem racjonalnego stosowania antybiotyków. Nieodpowiedzialne zlecanie i przyjmowanie antybiotyków może prowadzić do uodparniania się bakterii na antybiotyki. Lekooporność bakterii staje się codziennym problemem w szpitalach całej Europy.

 

 

 

 

Informacja nt. legionelozy dla osób podróżujących do Palma Nova
na Majorce

Informacja opracowana na podstawie materiałów ECDC z 20 października 2017 r.

 

Wśród turystów z terenów Unii Europejskiej powracających z Palma Nova na Majorce w Hiszpanii, wystąpiły liczne przypadki  zachorowań na legionelozę.

W okresie od 11 września do 7 października 2017r., odnotowano 18 przypadków legionelozy, w tym 1 śmiertelny, powiązanych z zakwaterowaniem w hotelach w ww. miejscowości, wśród mieszkańców: Wielkiej Brytanii (14 przypadków), Francji (2 przypadki), Danii (1 przypadek), Republiki Czeskiej (1 przypadek). Dodatkowo odnotowano 1 przypadek legionelozy u mieszkańca Hiszpanii (pracownik hotelu w Palma Nova). Siedemnaście przypadków zostało potwierdzonych laboratoryjnie.

Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie Legionella, które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze (od 20-50 stopni Celsjusza). Rezerwuarem bakterii są zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, ścieki, a także wilgotna ziemia. Bakterie Legionella mogą występować m.in. w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach sanitarnych, urządzeniach kąpielowych i rekreacyjnych, fontannach, klimatyzatorach, nawilżaczach, skraplaczach pary, wieżach chłodniczych, o ile nie stosuje się w tych instalacjach odpowiednich metod dezynfekcyjnych.

Drogą zakażenia jest wdychanie skażonego aerozolu lub zachłyśnięcie się skażoną wodą. Zakażenie nie szerzy się natomiast przez kontakt z chorym człowiekiem.

Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni, średnio 6 dni. Opisano jednak przypadki wylęgania choroby przez okres 19 dni. Po tym okresie pojawiają się objawy: bóle mięśni, ból głowy, gorączka i objawy zapalenia płuc (w tym m.in. suchy kaszel, zaburzenia oddychania). Objawom tym mogą towarzyszyć bóle brzucha, wymioty, biegunka, a także zaburzenia świadomości. Poza postacią płucną wyróżnia się również postaci pozapłucne zakażenia. W postaci łagodnej (zwanej gorączką Pontiac) dochodzi do nagłego wzrostu temperatury ciała, bólu głowy i mięśni, dreszczy i zakażenia górnych dróg oddechowych. Postaci ciężkiej towarzyszą zaburzenia krzepnięcia lub pojawia się sepsa.

W większości przypadków legioneloza jest wyleczalna przy użyciu antybiotyków. Powikłania i zgony najczęściej dotyczą osób po 50 r. ż, częściej mężczyzn, osób palących oraz z obniżoną odpornością.

 

W razie wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

 

W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach występujących w tych krajach należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Informacja nt. dżumy dla osób podróżujących na Madagaskar

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 20 października 2017 r.

 

Od sierpnia 2017 r. na Madagaskarze odnotowuje się wzrost zachorowań na dżumę wśród ludzi. W dniu 11 września 2017 r. wystąpił pierwszy przypadek śmiertelny. Rząd Madagaskaru poinformował WHO o epidemii 13 września. Od 1 sierpnia do 19 października zanotowano łącznie 911 potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków dżumy. W tym okresie zmarło na nią 95 osób. Charakterystyczne dla obecnej epidemii jest przewaga dżumy w formie płucnej, a nie dymieniczej.

Jednocześnie 29.09.2017 r. władze Madagaskaru potwierdziły śmiertelny przypadek dżumy płucnej u trenera drużyny koszykówki z Seszeli, uczestniczącej w mistrzostwach koszykówki regionu Oceanu Indyjskiego. Źródło transmisji zakażenia w tym przypadku pozostaje nieznane. Z kolei 11.10 potwierdzono dżumę u pasażera podróżującego z Madagaskaru na Seszele, a 12.10 odnotowano kolejne zachorowanie, które nie było powiązane z żadnym innym. 13 osób, które miały kontakt z ww. dwoma przypadkami poddano izolacji i badaniom laboratoryjnym. W dniu 18.10 otrzymane wyniki wykluczyły u tych osób zachorowanie na dżumę.

Dżuma jest chorobą endemiczną na górskich obszarach Madagaskaru i co roku obserwowane są przypadki zachorowań i zgonów. W tym roku choroba po raz pierwszy rozprzestrzeniła się poza tradycyjne obszary swego występowania i dotknęła gęsto zaludnione tereny, w tym stolicę kraju.

Zachorowania występują w: Antananarivo, Toamasina, Faratsiho, Ambatondrazaka, Ambohidratrimo, Andramasina, Ankazobe, Anosibe An'ala, Anta-Atsimondrano, Anta-Avaradrano, Anta-Renivohitra, Arivonimamo, Faratsiho, Maevatanana, Mahajanga I, Miarinarivo, Moramanga, Toamasina I, Toamasina II, Tsiroanomandidy, Vohémar, i Ambalavao (patrz mapa).

W celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się epidemii dżumy władze Madagaskaru wprowadziły dodatkowe kontrole stanu zdrowia pasażerów opuszczających wyspę na międzynarodowym przejściu lotniczym w Antananarywie, a także zleciły wdrożenie kontroli sanitarnych w punktach wjazdu do różnych miast z 13 okręgów wyspy, w których odnotowuje się zachorowania u ludzi.

 1. W ocenie WHO ryzyko rozprzestrzenienia się choroby w regionie jest umiarkowane.
  Istotnie bardziej narażone na zachorowanie są osoby odwiedzające na Madagaskarze swoje rodziny, pozostające z nimi w bliskim kontakcie, a także osoby które planują przebywać na terenach występowania postaci płucnej u ludzi, bądź na obszarach wiejskich o złym stanie sanitarnym.
 2. Ryzyko rozprzestrzenienia choroby w skali międzynarodowej WHO szacuje na niskie. W związku z powyższym WHO nie rekomenduje wprowadzania obostrzeń w ruchu turystycznym i handlowym.

 

Dżuma - jest to wysoce zakaźna choroba człowieka i zwierząt wywołana przez bakterie Yersinia pestis. Wyróżnia się 2 główne postacie choroby: dymieniczą (objawami są powiększone węzły chłonne, ta forma nie charakteryzuje się wysoką zaraźliwością) oraz płucną. Formę dymieniczą powodują bakterie przenoszone głównie przez małe ssaki oraz pchły, w postaci płucnej przenosi się drogą kropelkową. Dżuma, zwłaszcza w postaci płucnej, jest chorobą wysoce zaraźliwą i o wysokim stopniu śmiertelności (średnio 30-100%), jeśli osoby zarażone pozostają bez opieki lekarskiej. Jej leczenie jest jednak stosunkowo łatwe (stosuje się antybiotyki). Dżuma w początkowej fazie przypomina objawami grypę.

Tutaj znajdziesz więcej informacji nt. postaci dżumy i obszarów jej występowania

Zapobieganie narażeniu na zakażenie pałeczkami dżumy:

 • unikanie kontaktu z osobami chorymi bądź osobami, u których występują objawy nasuwające podejrzenie dżumy płucnej,
 • unikanie przebywania w zatłoczonych miejscach na obszarach z potwierdzonymi przypadkami dżumy płucnej,
 • unikanie kontaktu ze zwierzętami, w szczególności martwymi bądź chorymi,
 • stosowanie repelentów przeciwko pchłom oraz innym insektom gryząco-ssącym,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej, szczególnie: mycie rąk,
 • unikanie spożywania mięsa dzikich zwierząt,
 • odpowiednia gospodarka odpadami, które stanowią dla dzikich gryzoni źródło pokarmu, szczególnie w warunkach obozowiska,
 • zabezpieczenie preparatami przeciwpchelnymi zwierząt domowych, w szczególności kotów, które podróżują wraz z właścicielami na tereny endemicznego występowania dżumy.

 

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach występujących w regionie należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w czasie podróży znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” oraz „Odyseusz”.

pdf Information leaflet for travellers (155 KB)

pdf Guidelines aircraft ships (409 KB)

pdf PPE Plague HCW (385 KB)

 

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

 

Rak piersi stanowi 23% wszystkich przypadków zachorowania na raka i jest to najczęstszy rodzaj nowotworu złośliwego u kobiet. Co roku odnotowuje się ok. 17 000 nowych zachorowań na raka piersi. Eksperci szacują, iż liczby te w Polsce będą rosnąć, a rak piersi będzie problemem coraz młodszych kobiet. Ten stan rzeczy ma związek z wieloma czynnikami ryzyka, które w obecnych czasach nasilają się.

Aby ustrzec się przed tym nowotworem warto poznać czynniki ryzyka i podjąć działania minimalizujące ich występowanie w naszym życiu, a także regularnie badać piersi – gdyż wcześnie wykryte zmiany dają większe szanse na skuteczne leczenie.

 

  

 

VII edycja  Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

w ramach programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuję się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do 3 listopada 2017r.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wygenerowanie powyższego formularza zgłoszeniowego szkoły oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły wraz z dołączonymi zgodami rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk. Szczegóły konkursu zawarte są  w regulaminie.

 

pdf Regulamin Konkursu Trzymaj Formę 2017 2018 (5.94 MB)

 

SEZON NA GRZYBY – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku ostrzega!

 

W polskich lasach spotkać można zarówno grzyby jadalne, jak i niejadalne oraz trujące. Szczególnie trzecia grupa jest niebezpieczna dla organizmu, gdyż spożycie trującego grzyba może spowodować śmiertelne zatrucie pokarmowe. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest, aby zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy i co do których jesteśmy pewni, że są jadalne.

Najbezpieczniej jest zbierać grzyby z rurkami. Są to grzyby, których spód kapelusza pokryty jest warstwą rurek ułożonych obok siebie w taki sposób, że przypominają gąbkę. Wśród nich nie znajdziemy grzybów trujących ze skutkiem śmiertelnym – są to zazwyczaj grzyby jadalne, lub niejadalne (z powodu np. ciężkostrawności, nieprzyjemnego zapachu lub smaku – przykładem może być goryczak żółciowy).

Chcąc zbierać grzyby z blaszkami, musimy pamiętać o ostrożności i mieć dużą wiedzę, ponieważ w tej grupie oprócz grzybów jadalnych znajdziemy także trujące. Grzyby śmiertelnie trujące zazwyczaj mają blaszki w kolorze białym niezależnie od czasu wegetacji. Wśród nich znajdziemy muchomory (także szczególnie niebezpieczny – muchomor sromotnikowy).

Młode, niewyrośnięte grzyby nie mają jeszcze wykształconych tak charakterystycznych cech! Muchomor sromotnikowy często mylony jest z jadalnymi grzybami, takimi jak: gołąbek zielonawy (tzw. surojadka), gąska zielonka, czubajka kania. Istnieje także odmiana muchomora sromotnikowego o białym kapeluszu (muchomor jadowity i wiosenny), które bywają mylone z młodymi pieczarkami.

 

Szkolenie nt. dopalaczy dla funkcjonariuszy

Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

 

W dniu 12.09.2017 r. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 27 szkolenie nt. nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy. Szkolenie było skierowane  dla Funkcjonariuszy Policji realizujących zagadnienia profilaktyki społecznej w gdańskich komisariatach policji.

Szkolenie podzielone zostało na IV Moduły:

 1. Moduł I – Sytuacja prawna dopalaczy w Polsce - Alina Hamerska – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Omawiane zagadnienia dotyczyły przepisów prawnych dotyczący  dopalaczy, odpowiedzialności prawnej za czyny związane z dopalaczami oraz roli organów państwa w realizacji zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

 1. Moduł II - Specyfika środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków - Anna Kogut – Oddział Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

Omawiane zagadnienia dotyczyły genezy dopalaczy na polskim rynku, terminologii, sposobów przyjmowania, charakterystyki grup substancji obecnych w środkach zastępczych.

 1. Moduł III - Negatywny wpływ „dopalaczy” na zdrowie i życie ludzi - Anna Rejkowska, Andrzej Skorupski – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Omawiane zagadnienia dotyczyły toksyczności środków psychoaktywnych, ich wpływu na organizm człowieka oraz objawów wskazujących na przyjęcie dopalaczy.

 1. Moduł IV – Rozpoznanie stanów zagrażających życiu oraz udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej – Jerzy Hyrycz – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

Omawiane zagadnienia dotyczyły kontroli czynności życiowych oraz udzielenie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

W szkoleniu udział wzięło 48 osób, głównie funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

 

 

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018

 

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy pionu Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży dokonali oceny przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2017/2018 pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych.Ogółem zebrano informacje z 74 szkół (66% szkół znajdujących się w ewidencji organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku do 31 sierpnia 2017 r.).

Kontrolą objęto 61 placówek nauczania:

- 37 szkół podstawowych,

- 3 gimnazja,

- 21 zespołów szkół.

Ponadto, na podstawie informacji przesłanych przez dyrektorów szkół ocenie poddano
13 placówki:

- 7 szkół podstawowych,

- 5 gimnazjów,

- 1 zespół szkół.

 

Z informacji uzyskanych podczas kontroli oraz na podstawie korespondencji z dyrektorami szkół wynika, że w br. najczęściej prowadzono remonty sal dydaktycznych, polegające na renowacji bądź wymianie podłóg, uzupełnianiu ubytków tynku i odnowieniu powłok malarskich. Remontami objęto również pomieszczenia sanitarne, bloki sportowe oraz bloki żywienia. W wielu szkołach przeprowadzono prace remontowe dotyczące malowania korytarzy, klatek schodowych, szatni, pomieszczeń administracyjnych, socjalnych i gospodarczych, biblioteki i czytelni, elewacji szkoły, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Część szkół, która uległa przekształceniu należało przystosować do przyjęcia dzieci klas I-III, co wiązało się z adaptacją pomieszczeń na potrzeby dzieci młodszych, np. dostosowaniem armatury sanitarnej.  W niektórych placówkach wybudowano lub zmodernizowano boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne oraz zmodernizowano szkolne place zabaw. W 30% spośród skontrolowanych placówek, Dyrektorzy zakupili wyposażenie do sal dydaktycznych (ławki, krzesła, tablice multimedialne, krzesła obrotowe  z regulowaną wysokością), do szatni uczniów (szafki z półkami na obuwie), szafki na podręczniki na uczniów, dywany. We wszystkich szkołach prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe polegające m.in. na naprawie lub wymianie armatury sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprzętu szkolnego.

Na podstawie kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że prace remontowe i konserwatorsko-porządkowe w większości placówek zakończone zostały do 31 sierpnia 2017r. i szkoły są odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. Spośród 74 placówek, z uwagi na przedłużające się prace remontowe w 7 szkołach brak pełnego przygotowania  do nowego roku szkolnego.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, prace które mają być kontynuowane podczas roku szkolnego będą, według oświadczeń dyrektorów szkół, prowadzone z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów uczęszczających na zajęcia (miejsca prowadzenia prac zostały wydzielone, wyłączone z użytkowania, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem uczniów).

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288572

realizacja: Nabucco