PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/37/DŁ/18

Gdańsk, dnia 13.08.2018r

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) -  po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 10.08.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Gdańsk Jelitkowo, Gdańsk Klipper Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Orle, Gdańsk Świbno zawartych w Ocenie wizualnej z dnia 10.08.2018r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2018/003742, 2018/003743, 2018/003744, 2018/003745, 2018/003746, 2018/003747, 2018/003748, 2018/003749 z dnia 13.08.2018r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46  w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo,

Gdańsk Klipper Jelitkowo,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Stogi,

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Orle,

Gdańsk Świbno

 

jest przydatna do kąpieli

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

 1. Jako strona w sprawie
 2. Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
 3. Prezydent Miasta Gdańska Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 4. a/a

 

 

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/34/KD/18

Gdańsk, dnia 02.08.2018r

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w dniu 02.08.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Gdańsk Jelitkowo, Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo

Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie

1. Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

2. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk

3. a/a

KD

 

 

 

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/34/VK/18

Gdańsk, dnia 01.08.2018r

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 01.08.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Gdańsk Stogi, Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk  Brzeźno

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Stogi

 

Molo Gdańsk Brzeźno

 

Dom Zdrojowy Gdańsk  Brzeźno

 

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie

1. Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

2. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk

3. a/a

VK

 

 

 

 

 
 

  

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/32/KD/18

Gdańsk, dnia 31.07.2018r

 

 

 

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w dniu 31.07.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Molo Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi

 

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Molo Gdańsk Brzeźno

Gdańsk Stogi

 

jest nieprzydatna do kąpieli z powodu zakwitu sinic.

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Jako strona w sprawie
 2. Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
 3. Prezydent Miasta Gdańska Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 4. a/a

KD

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/31/KD/18

Gdańsk, dnia 30.07.2018r

 

 

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej w dniu 30.07.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku morskim Gdańsk Stogi

 

 

 

stwierdza, że woda w kąpielisku

 

Gdańsk Stogi

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

 

Otrzymują:

 1. Jako strona w sprawie
 2. Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
 3. Prezydent Miasta Gdańska Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 4. a/a

KD

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/29/KD/18

Gdańsk, dnia 30.07.2018r

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej oraz urzędowej przeprowadzonych w dniu 30.07.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku morskim Molo Gdańsk Brzeźno

 

stwierdza, że woda w kąpielisku

 

Molo Gdańsk Brzeźno

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie

1. Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

2. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk

3. a/a

KD

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/28/DŁ/18

Gdańsk, dnia 28.07.2018r

 

 

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej oraz urzędowej przeprowadzonych w dniu 28.07.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku morskim: Gdańsk Stogi

 

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Stogi

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

 1. Jako strona w sprawie
 2. Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
 3. Prezydent Miasta Gdańska Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 4. a/a

DŁ/MG

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/30/KD/18

Gdańsk, dnia 30.07.2018r

 

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 30.07.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku morskim Gdańsk Stogi

 

stwierdza, że woda w kąpielisku:

 

Gdańsk Stogi

 

jest nieprzydatna do kąpieli z powodu zakwitu sinic.

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

 

Otrzymują:

 1. Jako strona w sprawie
 2. Gdański Ośrodek Sportu Traugutta 29, 80-221 Gdańsk
 3. Prezydent Miasta Gdańska Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 4. a/a

KD

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/27/DŁ/18

Gdańsk, dnia 27.07.2018r

                                                                                                                                                                                                                                        

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 27.07.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku morskim Gdańsk Orle,

 

stwierdza, że woda w kąpielisku:

 

Gdańsk Orle

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie

1.  Gdański Ośrodek Sportu  Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

2. Prezydent Miasta Gdańska Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk

3. a/a

 

 

 

© 2006 - 2018 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 1981611

realizacja: Nabucco