Ostatnio dodane:

Archiwum

Z dniem 31.12.2017r. została zawieszona działalność Laboratorium Bakteriologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul.Wałowa 27.

Badania bakteriologiczne kału do celów sanitarno-epidemiologicznych bądź w szerszym zakresie oraz badania biologiczne wskaźników można wykonać w Laboratorium Diagnostyki Medycznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, ul.Dębinki 4, nr tel.: 58 344 73 00 wew. 270.

 

Akcja prozdrowotna organizowana z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS
w przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. ul. Wałowa 27

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, który przypada w dniu 1 grudnia 2017r. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowała akcję prozdrowotną w przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. przy ul. Wałowej 27 w Gdańsku.

Pracownicy Sekcji OZiPZ zajmowali się dystrybucją ulotek i materiałów edukacyjnych na temat HIV i AIDS. Udzielali praktycznych porad dotyczących zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom wirusem HIV. Uczestnicy akcji mogli zapoznać się także z inną tematyką zdrowotną, m.in. profilaktyką uzależnień od alkoholu (do tego celu udostępnione zostały alkogogle - okulary symulujące stan nietrzeźwości), dopalaczy, narkotyków oraz profilaktyką chorób zakaźnych (t. j.: grypa, gruźlica). Mierzone było również ciśnienie tętnicze, co cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. w Gdańsku.

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

SE.HK-30/4712/909/VK/2017

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 29.08.2017r

KOMUNIKAT NR 10 / 2017

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 25.08.2017r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Gdańsk Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Orle zawartych w Ocenie wizualnej z dnia 25.08.2017r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2017/003165, 2017/003166, 2017/003167,  2017/003168, 2017/003170 i 2017/003169 z dnia 28.08.2017r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Stogi,

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Orle

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Zastępca Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Gdańsku

 

Alina Hamerska

 

Otrzymują:

 1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
 2. Urząd Miasta Gdańska - Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 3. a/a

VK

 

 

 

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

SE.HK-30/4712/854/BZ/2017

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 16.08.2017r

KOMUNIKAT NR 9 / 2017

Bieżąca ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) –  po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 11.08.2017r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Gdańsk Klipper Jelitkowo i Gdańsk Świbno zawartych w Ocenie wizualnej z dnia 11.08.2017r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2017/002999 i 2017/003002 z dnia 14.08.2017r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Gdańsk Klipper Jelitkowo
i Gdańsk Świbno jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

Otrzymują:

 1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
 2. Urząd Miasta Gdańska - Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 3. a/a

BZ

 

 

 

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

SE.HK-30/4712/854/BZ/2017

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 16.08.2017r.

 

KOMUNIKAT NR 8 / 2017

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 11.08.2017r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Gdańsk Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Orle zawartych w Ocenie wizualnej z dnia 11.08.2017r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2017/003000, 2017/003003, 2017/003001,  2017/002998, 2017/003005 i 2017/003004 z dnia 14.08.2017r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Stogi,

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Orle

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

Otrzymują:

 1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
 2. Urząd Miasta Gdańska - Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 3. a/a

BZ

 

 

 

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

SE.HK-30/4712/826/BZ/2017

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 01.08.2017r.

 

KOMUNIKAT NR 7 / 2017

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 28.07.2017r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Gdańsk Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Orle zawartych w Ocenie wizualnej z dnia 28.07.2017r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2017/002824, 2017/002822, 2017/002821, 2017/002823, 2017/002820 i 2017/002819 z dnia 31.07.2017r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Stogi,

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Orle

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

Otrzymują:

Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk

Urząd Miasta Gdańska - Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk

a/a

BZ

 

 

 

 
 

  

„Warunki sprzedaży grzybów świeżych. Atesty na grzyby świeże.”

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SE.HŻ-10/074/60/BJ/17       Gdańsk, 27.07.2017r.     

 

WARUNKI SPRZEDAŻY GRZYBÓW ŚWIEŻYCH
ATESTY NA GRZYBY ŚWIEŻE

 

W związku z rozpoczęciem sezonu zbierania grzybów w lesie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011r., w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. nr 115, poz. 672), każda osoba sprzedająca grzyby zebrana w lesie, musi uzyskać atest wydany przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów świeżych. Atest na sprzedaż grzybów świeżych oraz informacje na temat zebranych grzybów oraz miejsca ich sprzedaży można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

 

 

Atesty wydawane są bezpłatnie.

W celu uzyskania atestu należy przynieść do oceny wszystkie grzyby przeznaczone
do sprzedaży.

 

 

Dni przyjęć interesantów:

 

poniedziałek – czwartek w godzinach 8.00-12.00

piątek 12.00-15.00

Pokój nr 312 (III piętro)

PSSE w Gdańsku

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

tel. 58 320-08-22

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

SE.HK-30/4712/773/BZ/2017

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 20.07.2017r.

 

KOMUNIKAT NR 6 / 2017

Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) –  po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 14.07.2017r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Gdańsk Klipper Jelitkowo i Gdańsk Świbno zawartych w Ocenie wizualnej z dnia 14.07.2017r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2017/002660 i 2017/002661 z dnia 17.07.2017r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Gdańsk Klipper Jelitkowo
i Gdańsk Świbno jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

Otrzymują:

 1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
 2. Urząd Miasta Gdańska - Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 3. a/a

BZ

 

 

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

SE.HK-30/4712/772/BZ/2017

 

 

 

Gdańsk, dnia 20.07.2017r.

 

KOMUNIKAT NR 5 / 2017

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 14.07.2017r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Gdańsk Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Orle zawartych w Ocenie wizualnej z dnia 14.07.2017r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2017/002659, 2017/002658, 2017/002657,  2017/002656, 2017/002655 i 2017/002654 z dnia 17.07.2017r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Stogi,

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Orle

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
 2. Urząd Miasta Gdańska - Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 3. a/a

BZ

 

 

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

SE.HK-30/4712/770/BZ/2017

 

 

Gdańsk, dnia 20.07.2017r.

 

KOMUNIKAT NR 4 / 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602)

o s t r z e g a

wszystkich użytkowników kąpieli w kąpieliskach morskich oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli w granicach administracyjnych miasta Gdańska, że

 

nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę oraz ewentualnie zapach.

 

Mętna woda o zmienionej barwie może świadczyć o zakwicie sinic. Wytwarzające przez sinice toksyny są groźne dla zdrowia człowieka. Istnieje możliwość wystąpienia podrażnień skóry oraz dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego.

 

Ze względu na bardzo dużą zmienność zjawiska w strefie wód przybrzeżnych, wykorzystywanych do kąpieli, na obszarach objętych zakwitem sinic będzie obowiązywał zakaz kąpieli - czerwona flaga na stanowiskach ratowników. Osoby przebywające na terenie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli powinny stosować się do poleceń ratowników, którzy będą informować na bieżąco o obowiązujących ograniczeniach.

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

 

Otrzymują:

 1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
 2. Urząd Miasta Gdańska - Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 3. a/a

BZ

 

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

SE.HK-30/4712/717/BZ/2017

 

Gdańsk, dnia 06.07.2017r.

 

KOMUNIKAT NR 3 / 2017

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1261), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 30.06.2017r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Gdańsk Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Orle zawartych w Ocenie wizualnej z dnia 30.06.2017r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2017/002474, 2017/002477, 2017/002472,  2017/002471, 2017/002470 i 2017/002515 z dnia 03.07.2017r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

Gdańsk Jelitkowo,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Stogi,

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Orle

jest przydatna do kąpieli.

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

 1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
 2. Urząd Miasta Gdańska - Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 3. a/a

BZ

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/656/BZ/2017

 

Gdańsk, dnia 28.06.2017r.

 

KOMUNIKAT NR 2 / 2017

 Bieżąca ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412 ze zm.), art. 34d ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) –  po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 23.06.2017r. dot. wizualnego nadzorowania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Gdańsk Klipper Jelitkowo i Gdańsk Świbno zawartych w Ocenie wizualnej z dnia 23.06.2017r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2017/002342 i 2017/002343 z dnia 26.06.2017r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

stwierdza, że woda w miejscu wykorzystywanym do kąpieli Gdańsk Klipper Jelitkowo
i Gdańsk Świbno jest przydatna do kąpieli.

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

Otrzymują:

 1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
 2. Urząd Miasta Gdańska - Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 3. a/a

BZ

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/656/BZ/2017

 

Gdańsk, dnia 20.06.2017r.

 

KOMUNIKAT NR 1 / 2017

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1412 ze zm.), art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1121), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 14.06.2017r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Gdańsk Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Orle zawartych w protokołach pobrania próbek wody nr HK/9/20/2017, HK/9/18/2017, HK/9/19/2017, HK/18/62/2017, HK/18/63/2017, HK/18/61/2017 z dnia 14.06.2017r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody w/w kąpielisk nr: 819/521/17, 820/521/17, 821/521/17, 822/521/17, 823/521/17, 824/521/17 z dnia 19.06.2017r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Laboratorium Badań Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Stogi,

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Orle

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w GdańskuAlina Hamerska

 

Otrzymują:

 1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
 2. Urząd Miasta Gdańska - Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
 3. a/a

BZ

 
 

  

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ

22 MAJA 2017

Problem dodatkowych kilogramów dotyczy już 60% mężczyzn i 40% kobiet w Polsce, co stanowi 50% populacji całego kraju. Otyłość jest uważana za jedno z najgroźniejszych schorzeń przewlekłych, jest to choroba cywilizacyjna XXI wieku.

Badania epidemiologiczne prowadzone w Europie, a także w Polsce pokazują zwiększający się odsetek osób z otyłością. Problem ten dotyczy zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Liczba osób z otyłością nieustannie wzrasta, do tego stopnia, że nadwagę zaczęto już nazywać chorobą społeczną.

Otyłość niesie za sobą szereg bardzo niebezpiecznych zagrożeń. Są to między innymi:

 • Choroba wieńcowa, polegająca na niedostarczaniu do serca wystarczającej ilości tlenu i substancji odżywczych, co prowadzi do dusznicy bolesnej lub zawału. Jest to obecnie najczęstsza przyczyna zgonów w Europie i Ameryce;
 • Wzrost cholesterolu, powodujący w konsekwencji miażdżycę, która może zainicjować poważne choroby serca bądź powstawanie tętniaków;
 • Nadciśnienie tętnicze – prowadzące do wspomnianych wyżej zaburzeń. Często występuje u osób z tzw. otyłością brzuszną;
 • Zaburzenia rytmu serca mogące rozwinąć się w bardzo poważne choroby;
 • Zaburzenia oddychania, które znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie, a w konsekwencji mogą powodować niedoprowadzanie krwi do wszystkich narządów ciała, co prowadzi do ich nieodpowiedniego działania. Sprzyjają one także niebezpiecznemu bezdechowi nocnemu oraz astmie;
 • Udar mózgu – czyli zaburzenie czynności mózgu spowodowane zakłóceniami krążenia krwi;
 • Niepłodność;
 • Cukrzyca II typu – której towarzyszy m.in. pogorszenie wzroku i zmiany skórne: zapalenia, wysypki oraz świąd;
 • Bóle pleców i zwyrodnienia kości – spowodowane zbyt dużym obciążeniem kośćca;
 • Żylaki nóg;
 • Problemy skórne – takie jak rozstępy, rogowacenia oraz odparzenia związane ze zbyt dużą powierzchnią ciała;
 • Nowotwory.

            Wszystkie powyższe objawy prowadzą w konsekwencji do znacznego skrócenia życia.

Mimo, iż do otyłości łatwo doprowadzić, trudniej jest się z nią rozstać – ale nie jest to niewykonalne. Dowiedziono, że utrata już 5% masy ciała i utrzymanie jej przez dłuższy czas zmniejsza ryzyko zapadania na niebezpieczne choroby. Ważne jest by poszukać motywacji, która pomoże nam zrzucić zbędne kilogramy. Może być to posiadanie pięknej sylwetki. Jeśli taki powód nie jest wystarczający, pomyśl o najwyższej wartości, jaką jest zdrowie. Dla niego warto postarać się, sporządzić plan odchudzania i … żyć!

 

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2018 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 1708865

realizacja: Nabucco