środa, 25 lipiec 2018 13:21 | Ważne komunikaty
PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/25/BZ/18

Gdańsk, dnia 25.07.2018r

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej oraz urzędowej przeprowadzonych w dniu 25.07.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku morskim Gdańsk Świbno, Gdańsk Orle, Gdańsk Sobieszewo

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach

 

Gdańsk Świbno

Gdańsk Orle

Gdańsk Sobieszewo

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie

1. Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

2. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk

3. a/a

BZ

 

© 2006 - 2018 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 1981589

realizacja: Nabucco