PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/22/DŁ/18

Gdańsk, dnia 17.07.2018r

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 15.07.2018r. zawartej w sprawozdaniach z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2018/003329, 2018/003337 z dnia 17.07.2018r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Molo Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie

1. Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

2. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk

3. a/a

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

 

SE.HK-30/4712/21/KD,DŁ,RJ/18

Gdańsk, dnia 15.07.2018r

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 14.07.2018. zawartej w sprawozdaniach z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2018/008875, 2018/008876 z dnia 15.07.2018r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Molo Gdańsk Brzeźno

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno

 

 

jest nieprzydatna do kąpieli ze względów mikrobiologicznych,

których przyczyną były ulewne opady deszczu.

 

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

 

Otrzymują:

I. Jako strona w sprawie

1. Gdański Ośrodek Sportu ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk

2. Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk

3. a/a

DŁ/RJ

 

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

    

SE.HK-30/4712/18/JP/18

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 13.07.2018r

 

Gdańsk, dnia 13.07.2018r.

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 13.07.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno i Molo Gdańsk Brzeźno  

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Molo Gdańsk Brzeźno 

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

Otrzymują:

  1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
  2. Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
  3. a/a

JP

 

 

 

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

    

SE.HK-30/4712/18/JP/18

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 12.07.2018r

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli urzędowej przeprowadzonej w dniu 12.07.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno i Molo Gdańsk Brzeźno  

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Molo Gdańsk Brzeźno 

 

jest nieprzydatna do kąpieli z powodu obecności grudek niezidentyfikowanej substancji stałej, plastycznej o barwie biało-szarej do czasu ustąpienia zjawiska.

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

Otrzymują:

  1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
  2. Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
  3. a/a

 

 

 

 

 
 

  

 
PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku

 

     SE.HK-30/4712/18/DŁ/18

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 03.07.2018r


Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 28.06.2018r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich: Gdańsk Jelitkowo, Gdańsk Klipper Jelitkowo, Molo Gdańsk Brzeźno, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Gdańsk Stogi, Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Orle, Gdańsk Świbno zawartych w Ocenie wizualnej z dnia 28.06.2018r. oraz sprawozdań z badań mikrobiologicznych jakości wody nr: 2018/002977, 2018/002978, 2018/002979, 2018/002982, 2018/002984, 2018/002985, 2018/002986, 2018/002989 z dnia 02.07.2018r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, Gdańsk

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo,

Gdańsk Klipper Jelitkowo,

Molo Gdańsk Brzeźno,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Gdańsk Stogi,

Gdańsk Sobieszewo,

Gdańsk Orle,

Gdańsk Świbno

 

jest przydatna do kąpieli

 

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

w Gdańsku

dr Halina Bona

 

Otrzymują:

  1. Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29; 80-221 Gdańsk
  2. Prezydent Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8-12, 80-803 Gdańsk
  3. a/a

 

 

 

 

 
 

  

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018r. dzień 4 maja 2018r. był dniem wolnym od pracy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku będzie czynna w sobotę 19 maja 2018r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, w związku z awaryjnym zrzutem ścieków do rzeki Motławy ostrzega przed kąpielą w wodach Zatoki Gdańskiej.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że próbki wody z kąpielisk Zatoki Gdańskiej zostaną przebadane pod względem bezpieczeństwa mikrobiologicznego bezpośrednio po zakończeniu awaryjnego zrzutu ścieków.

 
 

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Szefa Kancelarii Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2018r. dzień 4 maja 2018r. jest dniem wolnym od pracy. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku będzie czynna w dniu 19 maja 2018r.

© 2006 - 2018 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 1981635

realizacja: Nabucco