W dniu 21 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyły się obrady jury i wyłonienie laureatów konkursu plastycznego pt. „Dopalacze – nowe zagrożenia” organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. Do konkursu zgłoszono łącznie 9 prac plastycznych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gdańska. Tematem konkursu była profilaktyka uzależnień oraz szkodliwy wpływ narkotyków oraz dopalaczy na zdrowie.

Kategoria szkół podstawowych:

Pierwsze miejsce przyznano uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 20 – Amelii Zarembskiej.

Drugie miejsce przyznano uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 47 – Amelii Korczak.

Trzecie miejsce przyznano ex aequo uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 76 – Marcie Apanasewicz oraz uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 56 – Nicoli Potapczuk.

Kategoria szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:

Pierwsze miejsce przyznano uczennicy Gimnazjum Nr 17 – Paulinie Peplińskiej.

Drugie miejsce przyznano uczniowi Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                               Nr 1 – Wojciechowi Pilarskiemu.

Trzecie miejsce przyznano uczennicy Gimnazjum Nr 5 – Annie Iwanek.

Ponadto przyznane zostały wyróżnienia dla uczennicy Agnieszki Westphal z Gimnazjum Nr 5 oraz Kamili Kmiecik z Gimnazjum Nr 2.

 

Światowy Dzień Zdrowia

07.04.2017 r.

pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest depresja.

Depresja jest stanem charakteryzującym się przede wszystkim pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności, a także zainteresowań. Aby rozpoznać depresję, wymienione wyżej cechy muszą osiągnąć natężenie istotne klinicznie.

Najczęściej zauważane i wymieniane przez chorych w gabinecie, a także najistotniejsze w rozpoznaniu są takie objawy jak:

 • nastrój smutku, żalu, obojętności – poczucie zmęczenia, utraty energii (nic mi się nie chce, nie mogę ukończyć zaczętej czynności)
 • izolowanie się od otoczenia, porzucenie zwykłych kontaktów
 • brak zainteresowania tym, co zawsze pociągało, a także ważnymi obowiązkami
 • drażliwość, wpadanie w gniew, płaczliwość, frustracja – ciągłe niezadowolenie
 • objawy z ciała: bóle głowy, wzrost lub brak apetytu i wzrost lub spadek wagi, spadek libido
 • zaburzenia snu
 • w sferze myślenia: poczucie winy – przypominanie sobie dawnych błędów, złych wyborów życiowych, poczucie małej wartości, bezwartościowości własnego życia, brak nadziei, myśli samobójcze
 • pogorszenie funkcji poznawczych – niezdolność do skupienia uwagi, wytrwania przy czynnościach wymagających wysiłku intelektualnego.

Coraz częściej wskazuje się na współwystępowanie chorób cywilizacyjnych i depresji ze względu na wspólne tło immunologiczne[1]. Zarówno osoby chore na depresję znajdują się w grupie ryzyka chorób somatycznych, jak i na odwrót. Choroby, które mogą wskazywać na ryzyko wystąpienia depresji, to m.in. choroba wieńcowa, cukrzyca, stan po udarze mózgu, choroba nowotworowa, niedoczynność tarczycy a także w szczególnych okresach życia np. po porodzie, w menopauzie, a wieku podeszłym bywa mylona z otępieniem.

Oprócz leczenia farmakologicznego istotną częścią procesu terapeutycznego jest uczestniczenie w psychoterapii. Ma ona duże znaczenie, aby złagodzić trudności w radzeniu sobie z problemami, co bywa jednym z czynników mogących wywołać depresję.

Zachęcamy do zapoznania się kampanią przygotowaną przez Światową Organizację Zdrowia:

http://who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=186&wid=12&wai=&year=&back=%2F

 --------------------------------------------------------------------------

[1]https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/016/004/original/46-48.pdf?1472560287 [dostęp: 29.03.2017r.]

 

 

 

Szkolenie pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”

W dniu 17 marca 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” oraz dla pracowników Stacji.

Do współpracy przy prowadzeniu spotkania została zaproszona przedstawicielka Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland, która omówiła problem raka piersi. Przedstawiła również dane statystyczne dotyczące zachorowalności, czynników ryzyka oraz objawów nowotworów piersi. Uczestnikom przybliżono sposoby leczenia, a także profilaktykę choroby. Analogicznie przedstawiony został na spotkaniu temat raka szyjki macicy, po czym omówiono szczegółowo sposób samobadania piersi.

Następna część skierowana była bezpośrednio do szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”, którym zostały przedstawione praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka piersi i szyjki macicy wśród młodzieży szkolnej. Uczestnikom zostały udostępnione materiały edukacyjne.

Na zakończenie szkolenia zostały omówione przez powiatowego koordynatora aspekty formalne programu oraz jego sprawozdawczość. Tematyka szkolenia spotkała się z zainteresowaniem, zarówno pracowników Stacji, jak i szkolnych koordynatorów.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą
„SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE” w której zamieszczone zostały przydatne informacje na temat suplementów!

Nawet jeśli nie pomoże, to nie zaszkodzi? Zastanów się!

Zewsząd otaczają nas reklamy wszelkiego rodzaju suplementów diety. Do nabycia bez recepty i bez konsultacji z lekarzem, kolorowe kapsułki opisywane są często jako magiczny środek na odporność, na zdrowe stawy, serce, kości. Słyszymy, że suplementy pomogą nam cieszyć się dobrym zdrowiem. Któż nie chciałby pozostać sprawnym jak najdłużej? W końcu nawet jeśli działanie środka nie okaże się tak rewolucyjne, jak obiecywała reklama, sprzedawany w aptece preparat nam nie zaszkodzi, prawda? Czy aby na pewno?

Odpowiednio przyjmowane tabletki z witaminami czy wyciągi z ziół mogą wspomóc nasz organizm czy też proces leczenia. Niestety, mogą również wywoływać groźne dla zdrowia efekty uboczne czy wchodzić w interakcję z przyjmowanymi przez nas lekami. Dla bezpieczeństwa, chcąc rozpocząć przyjmowanie nowego suplementu, należy zasięgnąć porady lekarza. W Internecie znajdziemy sporo porad od rzekomych ekspertów, jednak do takich rewelacji należy podchodzić z dużą dozą ostrożności – nie każdy powołujący się w sieci na wykształcenie medyczne rzeczywiście je posiada. Internetowy lekarz nie zna też naszej sytuacji, stanu zdrowia czy też innych przyjmowanych przez nas leków, dlatego najlepiej poradzić się zaufanego lekarza, którego często odwiedzamy.

Link do broszury: ,,SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE"

 

 

 

 

Informacja o konkursie „Trzymaj formę!”

 

Zakończona została weryfikacja formalna nadesłanych zgłoszeń do VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017. Z terenu województwa pomorskiego do udziału w konkursie zakwalifikowano 200 uczniów z 17 szkół. W całej Polsce jest to łącznie 6365 uczniów z 877 szkół.

I etap – szkolny, przeprowadzony będzie on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego. Decyzję o wyborze terminu przeprowadzenia I etapu konkursu w swojej placówce podejmuje koordynator szkolny, wybierając spośród dostępnych terminów między 13 lutego a 3 marca 2017 roku. Lista dostępnych terminów wraz z godzinami przeprowadzenia I etapu konkursu dostępna jest dla koordynatora w Internetowym Systemie Konkursowym na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl/strona-glowna-1. Czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut.

 

Szkolenie nt. dopalaczy dla funkcjonariuszy służby więziennej w Gdańsku.

W dniu 03 lutego 2017 roku pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali w Zakładzie Karnym w Gdańsku – Przeróbce szkolenie dotyczące problematyki dopalaczy dla funkcjonariuszy służby więziennej. Było to już drugie tego typu szkolenie zorganizowane przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Szkolenie obejmowało następujące tematy:

 1. Sytuacja prawna dopalaczy w Polsce - Alina Hamerska – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Prezentacja dotyczyła przepisów dotyczących dopalaczy, odpowiedzialności prawnej za czyny związane z dopalaczami oraz roli organów państwa w realizacji zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

 1. Specyfika środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków - Anna Kogut – Oddział Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

Prezentacja dotyczyła genezy dopalaczy na polskim rynku, terminologii, sposobów przyjmowania, charakterystyki grup substancji obecnych w środkach zastępczych.

 1. Negatywny wpływ „dopalaczy” na zdrowie i życie ludzi - Anna Rejkowska, Andrzej Skorupski – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Prezentacja dotyczyła toksyczności środków psychoaktywnych, ich wpływu na organizm człowieka oraz objawów wskazujących na przyjęcie dopalaczy.

W szkoleniu udział wzięło 60 osób, głównie funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego oraz Zakładu Karnego w Gdańsku.

Obchody Światowego Dnia AIDS

                       

   W dniu 01.12.2016r. już po raz 28 obchodzony był Światowy Dzień AIDS, święto ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia. Upamiętnia ono osoby zmarłe na AIDS oraz zwraca uwagę na problemy tych, którzy zmagają się z zakażeniem i chorobą.

   Co roku pod nowym hasłem z okazji Światowego Dnia AIDS odbywają się wystawy, konferencje, prowadzona jest edukacja mająca na celu zwrócenie uwagi na problem HIV/AIDS.

    Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zorganizowała z okazji tego święta akcję prozdrowotną w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku.  Wśród  uczestników akcji przeprowadzona została dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przeprowadzała  z młodzieżą  rozmowy dotyczące ich wiedzy na temat HIV i AIDS.

     W ramach obchodów  Światowego Dnia AIDS  uczestnicy akcji  mogli  wziąć również   udział w bezpłatnym badaniu poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokolizera. Oprócz tego młodzież chętnie korzystania z alkogogli, czyli okularów symulujących u noszącego stan nietrzeźwości. Wielu chętnych próbowało przejść po linii prostej w alkogoglach, jednak nie wszystkim się to udawało. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, personelu oraz zaproszonych gości szkoły.

 

FOTORELACJA

 

Za nami obchody

Światowego Dnia Rzucania Palenia i Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.

 

 

 

W dniach  17 i 18 listopada 2016r. w dwóch przychodniach zdrowia w Gdańsku tj. przy ul Wałowej 27 i ul. Gościnnej 8 Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wykonywali badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc i pomiary ciśnienia tętniczego. Udzielali porad dietetycznych z zakresu zdrowego odżywiania oraz zajmowali się dystrybucją ulotek i materiałów edukacyjnych  na temat Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, szkodliwości palenia tytoniu, profilaktyki grypy, HIV/AIDS oraz profilaktyki uzależnień od  alkoholu, dopalaczy i narkotyków.

  Największym zainteresowaniem jednak cieszyły się pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc, wykonywane specjalnym urządzeniem medycznym tzw. smokelyzerem.

Tlenek węgla (CO) inaczej zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezwonnym i bezbarwnym. W otoczeniu powstaje wskutek niedokładnego spalania wielu paliw ( drewna, węgla, gazu), niesprawnych pieców i braku właściwej wentylacji. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika również z faktu, że CO jest zupełnie niewyczuwalny dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy i następnie jest wchłaniany do krwioobiegu.  Tlenek węgla jest również jednym z głównych składników dymu tytoniowego. W czasie palenia papierosów dochodzi do  całkowitego spalania tytoniu, co powoduje, że 1-5% wdychanego dymu stanowi tlenek węgla (CO). W układzie oddechowym człowieka CO wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenie mózgu i innych narządów, następstwem tego może być nawet w krańcowych przypadkach śmierć. 

         Z pomiarów tlenku węgla  w wydychanym powietrzu z płuc podczas akcji zorganizowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku skorzystało 80 osób.

 

 

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2221608

realizacja: Nabucco