UŻYWKI NA JARMARKU

 

W dniach 05-07 sierpnia br. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia MONAR oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, zapraszają do stoiska poświęconego profilaktyce uzależnień (dopalacze, alkohol, nikotyna) zorganizowanego w ramach Jarmarku Św. Dominika.

Przez trzy dni, w godzinach 11:00 – 15:00 przy stanowisku PSSE Gdańsk będzie można zasięgnąć informacji na temat szkodliwości i objawów zażywania środków odurzających, możliwości podjęcia terapii uzależnień, a także korzyści wynikających z rezygnacji z używek. Stanowisko PSSE Gdańsk znajdować się będzie przy ulicy Targ Węglowy, tuż obok namiotu PCK od strony Wieży Więziennej.

Serdecznie zapraszamy!

 

BEZPIECZNE LATO 2017

Rozpoczął się okres wakacyjny – czas urlopów, wycieczek, kolonii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności i dbałości o zdrowie własne oraz swoich współtowarzyszy, a także życzy udanego i bezpiecznego wypoczynku wszystkim uczestnikom zorganizowanego na terenie Gdańska wypoczynku letniego.

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w związku z akcją BEZPIECZNE LATO 2017   przygotowali tematyczne ulotki informacyjne, związane z profilaktyką zatruć pokarmowych, udzielaniem pierwszej pomocy oraz zagrożeniami płynącymi ze środowiska naturalnego (bezpieczna kąpiel, promieniowanie UV, burze, ukąszenia). Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się materiałami załączonymi poniżej.

Zatrucia

Ukąszenia

Promieniowanie UV

Pierwsza pomoc

Burza

Bezpieczna kąpiel

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU

W dniu 2 czerwca 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w akcji prozdrowotnej zorganizowanej w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu.

W przygotowanym punkcie informacyjnym udzielali porad dotyczących szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu. Prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjno – zdrowotnych, z zakresu: kleszczy, grypy, HIV/AIDS, dopalaczy oraz papierosów.

Wykonywali pomiary poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrza z płuc u osób palących oraz badanie ciśnienia tętniczego krwi.

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
i
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ

 

W dniu 31 maja 2017r. z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu i Światowego Dnia Walki z Otyłością, który przypadał 22 maja br. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku została zorganizowana akcja prozdrowotna, do której zostali zaproszeni pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

W ramach akcji  zorganizowano punkt informacyjny, w którym prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo - zdrowotnych dotyczących profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia, a także uświadamianie zagrożeń zdrowotnych z nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Młodzież zapoznała się z zagrożeniami i profilaktyką wynikającą z zażywania środków psychoaktywnych. Dodatkowo uczestnicy akcji w Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku mieli okazję skorzystania z alkogogli tj. okularów, które symulują stan nietrzeźwości, a także zbadanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Do współpracy w akcji prozdrowotnej zaproszono Fundację Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Sylwetka Trójmiasta, która przeprowadziła wśród uczniów badania pomiaru tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody oraz masy ciała za pomocą specjalistycznej wagi.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

31 MAJA 2017

Światowy Dzień Bez Tytoniu zainicjowany w 1987 roku przez Światową Organizację Zdrowia ma zwracać uwagę na szkodliwość palenia tytoniu. Rocznie z powodu chorób wywołanych przez palenie papierosów umiera 6 mln osób na całym świecie, a eksperci z WHO przewidują, że liczba ta wzrośnie do 8 mln już w 2030 roku.

Ze względu na skalę problemu i wynikające z niego konsekwencje 31 maja br. zachęcamy wszystkich palaczy do profilaktycznego badania. Obecne metody diagnostyczne są w stanie wykryć nawet mikrozmiany w obrębie krtani, dając pacjentom szanse na pełne wyzdrowienie. Światowy Dzień Bez Tytoniu został powołany, aby przypominać ludziom o szkodliwym działaniu papierosów i aby zachęcić ich do wizyty u lekarzy specjalistów. Nowotwory związane z paleniem tytoniu, np. nowotwór krtani, mogą dawać wczesne symptomy, które pozwalają wykryć chorobęw początkowym stadium.

Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą chorobę obturacyjną płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.

Zakazy palenia w miejscach publicznych i wszelkich miejscach, w których mogą przebywać osoby narażone na bierne palenie, staje się coraz popularniejsze. Obowiązują m.in. w Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji.

W Polsce obowiązuje zakaz palenia Art.5.1. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych „na terenie zakładów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku, w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych, w środkach pasażerskiego transportu publicznego, na przystankach komunikacji publicznej, w pomieszczeniach obiektów sportowych, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci”.

  

 

Akcja prozdrowotna organizowana z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień
w przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. ul. Wałowa 27

 

W dniach 24 – 30 kwietnia 2017 r. po raz kolejny obchodzony jest Europejski TydzieńSzczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem: „Vaccines work – Szczepienia działają”. Tydzień ten to kampania, zachęcająca do bliższego zapoznania się z tematyką szczepień, zwłaszcza w grupach osób kwestionujących konieczność i bezpieczeństwo szczepień.

W ramach w/w obchodów Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowała akcję prozdrowotną w przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. przy ul.Wałowej 27 w Gdańsku.

Pracownicy Sekcji OZiPZ zajmowali się dystrybucją ulotek i materiałów edukacyjnych na temat szczepień. Udzielali praktycznych porad dotyczących podróżowania podczas wakacji. Uczestnicy akcji mogli zapoznać się z profilaktyką uzależnień od alkoholu, dopalaczy, narkotyków oraz profilaktyką chorób zakaźnych (t.j.: grypa, gruźlica), HIV i AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu. W tym celu zbadano poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokelyzera wśród chętnych osób. Mierzone było również ciśnienie tętnicze, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. w Gdańsku.

Więcej informacji o szczepieniach można uzyskać w:

- Ministerstwie Zdrowia: www.mz.gov.pl

- Polskim Towarzystwie Wakcynologii: www.ptwakc.org.pl

- Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej: www.ucmmit.gdynia.pl

- Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: www.pzh.gov.pl

 


 

Światowy Dzień Zdrowia

07.04.2017 r.

pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest depresja.

Depresja jest stanem charakteryzującym się przede wszystkim pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności, a także zainteresowań. Aby rozpoznać depresję, wymienione wyżej cechy muszą osiągnąć natężenie istotne klinicznie.

Najczęściej zauważane i wymieniane przez chorych w gabinecie, a także najistotniejsze w rozpoznaniu są takie objawy jak:

  • nastrój smutku, żalu, obojętności – poczucie zmęczenia, utraty energii (nic mi się nie chce, nie mogę ukończyć zaczętej czynności)
  • izolowanie się od otoczenia, porzucenie zwykłych kontaktów
  • brak zainteresowania tym, co zawsze pociągało, a także ważnymi obowiązkami
  • drażliwość, wpadanie w gniew, płaczliwość, frustracja – ciągłe niezadowolenie
  • objawy z ciała: bóle głowy, wzrost lub brak apetytu i wzrost lub spadek wagi, spadek libido
  • zaburzenia snu
  • w sferze myślenia: poczucie winy – przypominanie sobie dawnych błędów, złych wyborów życiowych, poczucie małej wartości, bezwartościowości własnego życia, brak nadziei, myśli samobójcze
  • pogorszenie funkcji poznawczych – niezdolność do skupienia uwagi, wytrwania przy czynnościach wymagających wysiłku intelektualnego.

Coraz częściej wskazuje się na współwystępowanie chorób cywilizacyjnych i depresji ze względu na wspólne tło immunologiczne[1]. Zarówno osoby chore na depresję znajdują się w grupie ryzyka chorób somatycznych, jak i na odwrót. Choroby, które mogą wskazywać na ryzyko wystąpienia depresji, to m.in. choroba wieńcowa, cukrzyca, stan po udarze mózgu, choroba nowotworowa, niedoczynność tarczycy a także w szczególnych okresach życia np. po porodzie, w menopauzie, a wieku podeszłym bywa mylona z otępieniem.

Oprócz leczenia farmakologicznego istotną częścią procesu terapeutycznego jest uczestniczenie w psychoterapii. Ma ona duże znaczenie, aby złagodzić trudności w radzeniu sobie z problemami, co bywa jednym z czynników mogących wywołać depresję.

Zachęcamy do zapoznania się kampanią przygotowaną przez Światową Organizację Zdrowia:

http://who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=186&wid=12&wai=&year=&back=%2F

 --------------------------------------------------------------------------

[1]https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/016/004/original/46-48.pdf?1472560287 [dostęp: 29.03.2017r.]

 

 

 

Szkolenie pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”

W dniu 17 marca 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” oraz dla pracowników Stacji.

Do współpracy przy prowadzeniu spotkania została zaproszona przedstawicielka Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland, która omówiła problem raka piersi. Przedstawiła również dane statystyczne dotyczące zachorowalności, czynników ryzyka oraz objawów nowotworów piersi. Uczestnikom przybliżono sposoby leczenia, a także profilaktykę choroby. Analogicznie przedstawiony został na spotkaniu temat raka szyjki macicy, po czym omówiono szczegółowo sposób samobadania piersi.

Następna część skierowana była bezpośrednio do szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”, którym zostały przedstawione praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka piersi i szyjki macicy wśród młodzieży szkolnej. Uczestnikom zostały udostępnione materiały edukacyjne.

Na zakończenie szkolenia zostały omówione przez powiatowego koordynatora aspekty formalne programu oraz jego sprawozdawczość. Tematyka szkolenia spotkała się z zainteresowaniem, zarówno pracowników Stacji, jak i szkolnych koordynatorów.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą
„SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE” w której zamieszczone zostały przydatne informacje na temat suplementów!

Nawet jeśli nie pomoże, to nie zaszkodzi? Zastanów się!

Zewsząd otaczają nas reklamy wszelkiego rodzaju suplementów diety. Do nabycia bez recepty i bez konsultacji z lekarzem, kolorowe kapsułki opisywane są często jako magiczny środek na odporność, na zdrowe stawy, serce, kości. Słyszymy, że suplementy pomogą nam cieszyć się dobrym zdrowiem. Któż nie chciałby pozostać sprawnym jak najdłużej? W końcu nawet jeśli działanie środka nie okaże się tak rewolucyjne, jak obiecywała reklama, sprzedawany w aptece preparat nam nie zaszkodzi, prawda? Czy aby na pewno?

Odpowiednio przyjmowane tabletki z witaminami czy wyciągi z ziół mogą wspomóc nasz organizm czy też proces leczenia. Niestety, mogą również wywoływać groźne dla zdrowia efekty uboczne czy wchodzić w interakcję z przyjmowanymi przez nas lekami. Dla bezpieczeństwa, chcąc rozpocząć przyjmowanie nowego suplementu, należy zasięgnąć porady lekarza. W Internecie znajdziemy sporo porad od rzekomych ekspertów, jednak do takich rewelacji należy podchodzić z dużą dozą ostrożności – nie każdy powołujący się w sieci na wykształcenie medyczne rzeczywiście je posiada. Internetowy lekarz nie zna też naszej sytuacji, stanu zdrowia czy też innych przyjmowanych przez nas leków, dlatego najlepiej poradzić się zaufanego lekarza, którego często odwiedzamy.

Link do broszury: ,,SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE"

 

 

 

 

Informacja o konkursie „Trzymaj formę!”

 

Zakończona została weryfikacja formalna nadesłanych zgłoszeń do VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017. Z terenu województwa pomorskiego do udziału w konkursie zakwalifikowano 200 uczniów z 17 szkół. W całej Polsce jest to łącznie 6365 uczniów z 877 szkół.

I etap – szkolny, przeprowadzony będzie on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego. Decyzję o wyborze terminu przeprowadzenia I etapu konkursu w swojej placówce podejmuje koordynator szkolny, wybierając spośród dostępnych terminów między 13 lutego a 3 marca 2017 roku. Lista dostępnych terminów wraz z godzinami przeprowadzenia I etapu konkursu dostępna jest dla koordynatora w Internetowym Systemie Konkursowym na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl/strona-glowna-1. Czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut.

 

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2254242

realizacja: Nabucco