Kampania 2016–17: „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” to ogólnoeuropejska kampania koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA). Kampanie na rzecz zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy są największymi tego typu przedsięwzięciami na świecie – inicjują zmiany w postrzeganiu kwestii dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy oraz wpływają na ich poprawę.

W dniu 3 października 2013 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 25 września 2013 r. poz. 1173 zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny.

Informacje ogólne o kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–13 - Partnerstwo dla prewencji”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przypomina, że zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit 3 Rozporządzenia Komisji Nr 1451/2007/WE produkty biobójcze, co do których podjęto decyzję o niewłączeniu ich do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE dla niektórych lub wszystkich zgłoszonych typów produktów, nie mogą być wprowadzane do obrotu w tychże typach produktów po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie tych decyzji.

Oznacza to, że produkty biobójcze, zawierające substancje czynne, co do których Komisja Europejska podjęła decyzję o niewłączeniu do załącznika I, IA do dyrektywy 98/8/WE
nie mogą pozostawać w obrocie i stosowaniu po upływie 12 miesięcy wejścia w życie decyzji.

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2147504

realizacja: Nabucco