wtorek, 28 lipiec 2009 18:48 | Komunikaty Oddziału Higieny Pracy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przypomina, że zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit 3 Rozporządzenia Komisji Nr 1451/2007/WE produkty biobójcze, co do których podjęto decyzję o niewłączeniu ich do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE dla niektórych lub wszystkich zgłoszonych typów produktów, nie mogą być wprowadzane do obrotu w tychże typach produktów po upływie 12 miesięcy od daty wejścia w życie tych decyzji.

Oznacza to, że produkty biobójcze, zawierające substancje czynne, co do których Komisja Europejska podjęła decyzję o niewłączeniu do załącznika I, IA do dyrektywy 98/8/WE
nie mogą pozostawać w obrocie i stosowaniu po upływie 12 miesięcy wejścia w życie decyzji.

 

Decyzje Komisji Europejskiej:

  1. Decyzja KE 2007/565/WE z dnia 14 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączenia do załączników I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, niektórych substancji, które mają zostać zbadane w ramach 10-letniego programu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 tej dyrektywy

  2. Decyzja KE 2007/597/WE z dnia 27 sierpnia 2007 r. dotycząca niewłączania trioctanu guazatyny do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

  3. Decyzja KE 2008/681/WE z dnia 28 lipca 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

  4. Decyzja KE nr 2008/809/WE z dnia 14 października 2008 r. dotycząca niewłączania niektórych substancji do załącznika I, IA lub IB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

Definicje:

'wprowadzanie do obrotu' zgodnie z treścią Komunikatu
obejmuje nie tylko przechowywanie (składowanie) po dostawie produktu (a więc po nabyciu od producenta lub importera), ale również przechowywanie przez każdego, w tym również ostatecznego nabywcę, niezależnie od tego, od kogo nabył produkt.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288619

realizacja: Nabucco