KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZACHOROWAŃ NA ODRĘ!

 

        Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 11 marca 2019r., tutejszemu Inspektorowi Sanitarnemu zgłoszono 22 przypadki podejrzeń zachorowań na odrę.

Wobec powyższego, podjęto czynności przeciwepidemiczne w wyniku których przeprowadzono szczepienia ochronne. Łącznie zaszczepiono 112 osób, które nie chorowały na odrę, bądź były szczepione a nie miały udokumentowanego szczepienia, które były lub mogły być narażone na styczność z osobami chorymi.

Odra jest wysoce zakaźną chorobą wirusową. Objawy pojawiają się w ciągu 10 do 12 dni od zakażenia i początkowo przypominają przeziębienie. W miarę rozwoju choroby temperatura rośnie i może dochodzić do 41oC, a na ciele pojawia się czerwona wysypka.

Do zakażenia wirusem odry dochodzi drogą kropelkową (podczas kaszlu lub kichania) oraz przez bezpośredni kontakt z wydzieliną z nosa czy gardła osoby chorej.

Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zachorowaniu na odrę są szczepienia ochronne. Program szczepień ochronnych w Polsce przewiduje obowiązkowe szczepienia dzieci przeciwko odrze w 2 roku życia oraz w ramach dawki przypominającej w 10 roku życia (od 2019r. w 6 r. ż.). Obowiązek dotyczy szczepień wszystkich dzieci przebywających w Polsce powyżej 3 miesięcy.

Osoby, które nie chorowały na odrę, jak również niezaszczepione, bądź szczepione 1 dawką szczepionki, które miały kontakt z chorym powinny w ciągu 72 godzin, w ramach profilaktyki zostać zaszczepione.

Należy pamiętać, że w Polsce szczepienia ochronne przeciw odrze są obowiązkowe od 1975 roku.

Osoby, które  zaobserwują u siebie  objawy chorobowe charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej, powinny skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego są zadeklarowane  i poinformować  o możliwym kontakcie z chorymi na odrę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące odry na stronie GIS.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Krajowego Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

 

Przypadki zakażenia bakteriami Listeria monocytogenes w Republice Południowej Afryki.

            Od 1 stycznia do 14 grudnia 2017r. w RPA odnotowano 603 przypadki zakażenia bakteriami Listeria monocytogenes. Na podstawie sekwencjonowania całego genomu bakterii z próbek pobranych od 206 chorych ustalono, że 74% zachorowań ma tę samą pojedynczą sekwencję i prawdopodobnie miało ekspozycję na to samo źródło. Spośród wszystkich zachorowań, 219 dotyczyło noworodków a ponad 50 osób w wieku 60 lat i starszych. Większość (82%) zachorowań zgłoszono w trzech prowincjach RPA: Gauteng, (61%), Western Cape (13%) oraz KwaZulu-Natal (7%). W oparciu o dostępne informacje, liczba zachorowań zgłoszonych w 2017r. jest siedmiokrotnie i dziesięciokrotnie wyższa niż liczba przypadków zgłoszonych w poprzednich latach. Do chwili obecnej źródło zachorowań nie zostało zidentyfikowane. Według WHO, możliwe jest wystąpienie zawleczonych poza RPA zachorowań, ponieważ większość przypadków odnotowano w prowincji Gauteng, w tym w Johannesburgu – najbardziej zaludnionym mieście w kraju, będącym centrum handlowym i turystycznym. Obecnie WHO ocenia ogólne ryzyko związane z tym ogniskiem jako umiarkowane na poziomie krajowym i niskie na poziomie regionalnym i globalnym. WHO zaleca, aby informacje na temat ryzyka narażenia na zakażenie bakteriami Listeria w RPA adresowane były głównie do osób wysokiego ryzyka: kobiet w ciąży, osób starszych i osób z immunosupresją, np. pacjentów z HIV czy pacjentów z chorobą nowotworową. Zalecenia powinny dotyczyć unikania spożywania żywności wysokiego ryzyka, w tym produktów mlecznych wytworzonych z niepasteryzowanego mleka, miękkich serów, wędlin, lodów, surowych warzyw, surowych owoców morza, skorupiaków i mięczaków. Według WHO, niedawno wykryte zachorowania w przebiegu zakażenia bakteriami Listeria powinny zostać zbadane pod kątem potencjalnego narażenia w Republice Południowej Afryki.

Informacja nt. legionelozy dla osób podróżujących do Palma Nova
na Majorce

Informacja opracowana na podstawie materiałów ECDC z 20 października 2017 r.

 

Wśród turystów z terenów Unii Europejskiej powracających z Palma Nova na Majorce w Hiszpanii, wystąpiły liczne przypadki  zachorowań na legionelozę.

W okresie od 11 września do 7 października 2017r., odnotowano 18 przypadków legionelozy, w tym 1 śmiertelny, powiązanych z zakwaterowaniem w hotelach w ww. miejscowości, wśród mieszkańców: Wielkiej Brytanii (14 przypadków), Francji (2 przypadki), Danii (1 przypadek), Republiki Czeskiej (1 przypadek). Dodatkowo odnotowano 1 przypadek legionelozy u mieszkańca Hiszpanii (pracownik hotelu w Palma Nova). Siedemnaście przypadków zostało potwierdzonych laboratoryjnie.

Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie Legionella, które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze (od 20-50 stopni Celsjusza). Rezerwuarem bakterii są zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, ścieki, a także wilgotna ziemia. Bakterie Legionella mogą występować m.in. w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach sanitarnych, urządzeniach kąpielowych i rekreacyjnych, fontannach, klimatyzatorach, nawilżaczach, skraplaczach pary, wieżach chłodniczych, o ile nie stosuje się w tych instalacjach odpowiednich metod dezynfekcyjnych.

Drogą zakażenia jest wdychanie skażonego aerozolu lub zachłyśnięcie się skażoną wodą. Zakażenie nie szerzy się natomiast przez kontakt z chorym człowiekiem.

Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni, średnio 6 dni. Opisano jednak przypadki wylęgania choroby przez okres 19 dni. Po tym okresie pojawiają się objawy: bóle mięśni, ból głowy, gorączka i objawy zapalenia płuc (w tym m.in. suchy kaszel, zaburzenia oddychania). Objawom tym mogą towarzyszyć bóle brzucha, wymioty, biegunka, a także zaburzenia świadomości. Poza postacią płucną wyróżnia się również postaci pozapłucne zakażenia. W postaci łagodnej (zwanej gorączką Pontiac) dochodzi do nagłego wzrostu temperatury ciała, bólu głowy i mięśni, dreszczy i zakażenia górnych dróg oddechowych. Postaci ciężkiej towarzyszą zaburzenia krzepnięcia lub pojawia się sepsa.

W większości przypadków legioneloza jest wyleczalna przy użyciu antybiotyków. Powikłania i zgony najczęściej dotyczą osób po 50 r. ż, częściej mężczyzn, osób palących oraz z obniżoną odpornością.

 

W razie wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

 

W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach występujących w tych krajach należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Informacja nt. dżumy dla osób podróżujących na Madagaskar

Informacja opracowana na podstawie materiałów WHO i ECDC z 20 października 2017 r.

 

Od sierpnia 2017 r. na Madagaskarze odnotowuje się wzrost zachorowań na dżumę wśród ludzi. W dniu 11 września 2017 r. wystąpił pierwszy przypadek śmiertelny. Rząd Madagaskaru poinformował WHO o epidemii 13 września. Od 1 sierpnia do 19 października zanotowano łącznie 911 potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków dżumy. W tym okresie zmarło na nią 95 osób. Charakterystyczne dla obecnej epidemii jest przewaga dżumy w formie płucnej, a nie dymieniczej.

Jednocześnie 29.09.2017 r. władze Madagaskaru potwierdziły śmiertelny przypadek dżumy płucnej u trenera drużyny koszykówki z Seszeli, uczestniczącej w mistrzostwach koszykówki regionu Oceanu Indyjskiego. Źródło transmisji zakażenia w tym przypadku pozostaje nieznane. Z kolei 11.10 potwierdzono dżumę u pasażera podróżującego z Madagaskaru na Seszele, a 12.10 odnotowano kolejne zachorowanie, które nie było powiązane z żadnym innym. 13 osób, które miały kontakt z ww. dwoma przypadkami poddano izolacji i badaniom laboratoryjnym. W dniu 18.10 otrzymane wyniki wykluczyły u tych osób zachorowanie na dżumę.

Dżuma jest chorobą endemiczną na górskich obszarach Madagaskaru i co roku obserwowane są przypadki zachorowań i zgonów. W tym roku choroba po raz pierwszy rozprzestrzeniła się poza tradycyjne obszary swego występowania i dotknęła gęsto zaludnione tereny, w tym stolicę kraju.

Zachorowania występują w: Antananarivo, Toamasina, Faratsiho, Ambatondrazaka, Ambohidratrimo, Andramasina, Ankazobe, Anosibe An'ala, Anta-Atsimondrano, Anta-Avaradrano, Anta-Renivohitra, Arivonimamo, Faratsiho, Maevatanana, Mahajanga I, Miarinarivo, Moramanga, Toamasina I, Toamasina II, Tsiroanomandidy, Vohémar, i Ambalavao (patrz mapa).

W celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się epidemii dżumy władze Madagaskaru wprowadziły dodatkowe kontrole stanu zdrowia pasażerów opuszczających wyspę na międzynarodowym przejściu lotniczym w Antananarywie, a także zleciły wdrożenie kontroli sanitarnych w punktach wjazdu do różnych miast z 13 okręgów wyspy, w których odnotowuje się zachorowania u ludzi.

 1. W ocenie WHO ryzyko rozprzestrzenienia się choroby w regionie jest umiarkowane.
  Istotnie bardziej narażone na zachorowanie są osoby odwiedzające na Madagaskarze swoje rodziny, pozostające z nimi w bliskim kontakcie, a także osoby które planują przebywać na terenach występowania postaci płucnej u ludzi, bądź na obszarach wiejskich o złym stanie sanitarnym.
 2. Ryzyko rozprzestrzenienia choroby w skali międzynarodowej WHO szacuje na niskie. W związku z powyższym WHO nie rekomenduje wprowadzania obostrzeń w ruchu turystycznym i handlowym.

 

Dżuma - jest to wysoce zakaźna choroba człowieka i zwierząt wywołana przez bakterie Yersinia pestis. Wyróżnia się 2 główne postacie choroby: dymieniczą (objawami są powiększone węzły chłonne, ta forma nie charakteryzuje się wysoką zaraźliwością) oraz płucną. Formę dymieniczą powodują bakterie przenoszone głównie przez małe ssaki oraz pchły, w postaci płucnej przenosi się drogą kropelkową. Dżuma, zwłaszcza w postaci płucnej, jest chorobą wysoce zaraźliwą i o wysokim stopniu śmiertelności (średnio 30-100%), jeśli osoby zarażone pozostają bez opieki lekarskiej. Jej leczenie jest jednak stosunkowo łatwe (stosuje się antybiotyki). Dżuma w początkowej fazie przypomina objawami grypę.

Tutaj znajdziesz więcej informacji nt. postaci dżumy i obszarów jej występowania

Zapobieganie narażeniu na zakażenie pałeczkami dżumy:

 • unikanie kontaktu z osobami chorymi bądź osobami, u których występują objawy nasuwające podejrzenie dżumy płucnej,
 • unikanie przebywania w zatłoczonych miejscach na obszarach z potwierdzonymi przypadkami dżumy płucnej,
 • unikanie kontaktu ze zwierzętami, w szczególności martwymi bądź chorymi,
 • stosowanie repelentów przeciwko pchłom oraz innym insektom gryząco-ssącym,
 • przestrzeganie zasad higieny osobistej, szczególnie: mycie rąk,
 • unikanie spożywania mięsa dzikich zwierząt,
 • odpowiednia gospodarka odpadami, które stanowią dla dzikich gryzoni źródło pokarmu, szczególnie w warunkach obozowiska,
 • zabezpieczenie preparatami przeciwpchelnymi zwierząt domowych, w szczególności kotów, które podróżują wraz z właścicielami na tereny endemicznego występowania dżumy.

 

W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach występujących w regionie należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa w czasie podróży znajduje się na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” oraz „Odyseusz”.

Information leaflet for travellers

Guidelines aircraft ships

PPE Plague HCW

 

SZCZEPIENIA DLA PODRÓŻUJĄCYCH

Podróżowanie po krajach o odmiennych warunkach geograficznych, kulturowych, społeczno-gospodarczych oraz zróżnicowanych standardach higieniczno-sanitarnych może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia.

Turysta podróżujący w egzotyczne rejony świata narażony jest na choroby tropikalne oraz powszechnie występujące drobnoustroje, związane z niskim poziomem warunków sanitarnych.

Chorobom tropikalnym, można skutecznie zapobiegać poprzez odpowiednie przygotowanie do podróży.

Na 6 - 8 tygodni przed planowanym wyjazdem należy zgłosić się do poradni medycyny podróży (wykaz przychodni poniżej), gdzie specjalista:

 • zaleci obowiązkowe i zalecane szczepienia, dostosowane do celu i charakteru podróży, wieku pacjenta oraz jego indywidualnych wskazań zdrowotnych;
 • ustali wskazania do profilaktyki malarii, jeśli turysta udaje się w rejon zagrożony tą chorobą;
 • przekaże wytyczne dotyczące bezpiecznego zachowania w tropiku;
 • zaleci odpowiednie wyposażenie apteczki podróżnej.

Szczepienia ochronne to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania chorobom zakaźnym.
To bezpieczna i skuteczna forma profilaktyki.

Szczepienia obowiązkowe dla podróżników

Szczepienie przeciwko:

 • żółtej gorączce (żółtej febrze) – wymagane przy wyjeździe do Afryki i Ameryki Południowej
 • meningokokom – obowiązkowe dla udających się do Arabii Saudyjskiej

 

Szczepienia zalecane dla podróżników w obszarach wysokiego ryzyka

Szczepienia przeciwko:

 • Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – zasięg ogólnoświatowy, szczególnie w krajach rozwijających się, o niskim poziomie higieny
 • Błonicy – zasięg ogólnoświatowy, zakażenia częstsze w tropikach i krajach rozwijających się
 • Tężcowi – jw.
 • Poliomyelitis – kraje Afryki i Azji
 • Żółtej gorączce (żółtej febrze) – Saharyjskie kraje Afryki, tropikalne obszary Ameryki Środkowej i Południowej
 • Durowi brzusznemu – zasięg ogólnoświatowy, szczególnie w rejonach o niskim poziomie higieny w Azji Południowej, Afryce oraz pozostałych krajach rozwijających się
 • Wściekliźnie (profilaktyka przedekspozycyjna) – zasięg ogólnoświatowy, szczególnie
  w krajach rozwijających się Afryki, Azji oraz Ameryki Środkowej i Południowej 

 

 

Wykaz punktów szczepień na terenie Gdańska, realizujących świadczenia medyczne z zakresu szczepień obowiązkowych i zalecanych

 

Podmiot leczniczy

Adres

Telefon, e-mail, strona www

Medicover Sp. z o.o

Centrum Medyczne

 

Al. Grunwaldzka 472A

80-309 Gdańsk

tel:   500-900-500

strona int.: www.medicover.pl

Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o.o.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Św. Ojca Pio

 

ul. Burzyńskiego 1

80-462 Gdańsk

tel: (58) 769-38-66

strona int.: www.przychodniaojcapio.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LUX MED Sp. z o.o.

Centrum Medyczne

 

ul. Jana Pawła II 7

80-462 Gdańsk

tel. (58) 767-93-50

strona int.: www.luxmed.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LUX MED Sp. z o.o.

Centrum Medyczne

Medycyna Rodzinna

 

ul. Pomorska 96

80-330 Gdańsk

tel: (58) 557-60-15

strona int.: www.luxmed.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Swissmed Centrum Zdrowia

 

 

ul. Jaśkowa Dolina 132

80-286 Gdańsk

tel: (58) 524–15-00

strona int.: www.swissmed.com.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadmorskie Centrum Medyczne

Sp. z o.o.

Dom Medyczny Kołobrzeska NCMed Przychodnie

 

ul. Kołobrzeska 46

80-391 Gdańsk

tel: (58) 763-96-20

strona int.: www.ncm.com.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NZOZ Przychodnia Brzeźno Sp. z o.o.

 

ul. Gałczyńskiego 6

80-524 Gdańsk

tel: (58) 342-90-15

strona int.: www.nzozbrzezno.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2241913

realizacja: Nabucco