Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach

 

Z dniem 1 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154).

 

Powyższy akt wykonawczy do Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, skierowany jest do jednostek systemu oświaty określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Pełen tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r.: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12285304/12352564/dokument235032.pdf

„Warunki sprzedaży grzybów świeżych. Atesty na grzyby świeże.”

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SE.HŻ-10/074/60/BJ/17       Gdańsk, 27.07.2017r.     

 

WARUNKI SPRZEDAŻY GRZYBÓW ŚWIEŻYCH
ATESTY NA GRZYBY ŚWIEŻE

 

W związku z rozpoczęciem sezonu zbierania grzybów w lesie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.05.2011r., w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. nr 115, poz. 672), każda osoba sprzedająca grzyby zebrana w lesie, musi uzyskać atest wydany przez grzyboznawcę lub klasyfikatora grzybów świeżych. Atest na sprzedaż grzybów świeżych oraz informacje na temat zebranych grzybów oraz miejsca ich sprzedaży można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

 

 

Atesty wydawane są bezpłatnie.

W celu uzyskania atestu należy przynieść do oceny wszystkie grzyby przeznaczone
do sprzedaży.

 

 

Dni przyjęć interesantów:

 

poniedziałek – czwartek w godzinach 8.00-12.00

piątek 12.00-15.00

Pokój nr 312 (III piętro)

PSSE w Gdańsku

80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27

tel. 58 320-08-22

KOMUNIKAT

W związku z powtarzającymi się przypadkami nie udostępniania do kontroli zakładów podlegających nadzorowi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z powodu nieobecności przedsiębiorcy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje:

Zgodnie z art. 80 ust. 3 Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1829) „kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności
w czasie jego nieobecności”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego ukazała się informacja dotycząca ostrzeżenia w sprawie spożywania produktu pn. Miracle Mineral Solution (Miracle Mineral Supplement, MMS) sprzedawanego jako suplement diety, który jest produktem przeznaczonym do dezynfekcji i uzdatniania wody pitnej (posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze) i nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2048132

realizacja: Nabucco