W dniu 21 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyły się obrady jury i wyłonienie laureatów konkursu plastycznego pt. „Dopalacze – nowe zagrożenia” organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. Do konkursu zgłoszono łącznie 9 prac plastycznych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gdańska. Tematem konkursu była profilaktyka uzależnień oraz szkodliwy wpływ narkotyków oraz dopalaczy na zdrowie.

Kategoria szkół podstawowych:

Pierwsze miejsce przyznano uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 20 – Amelii Zarembskiej.

Drugie miejsce przyznano uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 47 – Amelii Korczak.

Trzecie miejsce przyznano ex aequo uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 76 – Marcie Apanasewicz oraz uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 56 – Nicoli Potapczuk.

Kategoria szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:

Pierwsze miejsce przyznano uczennicy Gimnazjum Nr 17 – Paulinie Peplińskiej.

Drugie miejsce przyznano uczniowi Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                               Nr 1 – Wojciechowi Pilarskiemu.

Trzecie miejsce przyznano uczennicy Gimnazjum Nr 5 – Annie Iwanek.

Ponadto przyznane zostały wyróżnienia dla uczennicy Agnieszki Westphal z Gimnazjum Nr 5 oraz Kamili Kmiecik z Gimnazjum Nr 2.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku

 

W dniu 7 kwietnia 2017r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku została zorganizowana akcja pt. „Zdrowosfera na Meissnera”. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli czynny udział w prowadzeniu akcji z okazji corocznych obchodów w/w święta. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była depresja.

Do współpracy zaproszono przedstawicielkę Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland, która w dwóch klasach gimnazjalnych przeprowadziła warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego. Uczniowie chętnie zadawali pytania i uczestniczyli w wykładach. Młodzież dodatkowo została objęta badaniem na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc przy pomocy smokerlyzera.

Przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Gdańsk przeprowadzili wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej, symulację stanu nietrzeźwości, aby uświadomić uczestnikom zagrożenia płynące z nadmiernego spożywania alkoholu. Do tego celu zostały użyte alkogogle – okulary, ukazujące zniekształconą rzeczywistość pod wpływem alkoholu. W dalszej części akcji pracownicy Sekcji OZiPZ przeprowadzili pomiar ciśnienia tętniczego oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Akcja promująca zdrowie w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gdańsku

 

W dniach 4 i 5 kwietnia 2017r. w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” przy ul. Piramowicza 1/2 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul. Krasickiego 10 w Gdańsku odbyły się akcje promujące zdrowie z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wykonywali badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokelyzera. Tlenek węgla jest jednym z głównych składników dymu tytoniowego. W czasie palenia papierosów dochodzi do całkowitego spalania tytoniu, co powoduje, że 1 – 5% wydychanego dymu tytoniowego stanowi tlenek węgla (CO). W ramach akcji przeprowadzona została dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

Uczestnicy akcji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 mieli również okazję skorzystać z alkogogli tj. okularów, które symulują stan nietrzeźwości. Młodzież zapoznała się z zagrożeniami i profilaktyką wynikającą z zażywania środków psychoaktywnych.

Akcja prozdrowotna przy współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA – Poland pt. „Zdrowie pod kontrolą”

 

W dniu 1 kwietnia 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w akcji pt. „Zdrowie pod kontrolą” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland w Centrum Handlowym Auchan przy ul. Szczęśliwej 3 w Gdańsku.

W ramach akcji klienci centrum handlowego mogli skorzystać z darmowych badań i porad przygotowanych przez studentów medycyny, takich jak badanie poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi, porady dietetyczne wraz z oznaczaniem wskaźnika BMI i pomiarem tkanki tłuszczowej. Dodatkowo można było uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowej higieny jamy ustnej, zbadać swój nastrój pod kątem ryzyka depresji lub doszkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy.

Przy stanowisku przedstawicieli Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Gdańsku, klienci mogli zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokelyzera oraz uzyskać porady dotyczące rzucania palenia. W ramach akcji przeprowadzona została dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych.

 

Akcja promująca zdrowie

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku

 

W dniu 31 marca 2017r. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Wita Stwosza 23 w Gdańsku odbyła się akcja promująca zdrowie w zakresie zagrożeń jakie niosą dla zdrowia młodzieży dopalacze, a także palenie papierosów.

Przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku podjęli rozmowy z uczniami i pracownikami szkoły na temat szkodliwości palenia tytoniu. Młodzież chętnie korzystała z alkogogli - okularów symulujących stan nietrzeźwości. Wielu chętnych próbowało przejść po linii prostej w alkogoglach, jednak nie wszystkim się to udawało.

W ramach akcji udostępniono ulotki oraz plakaty dotyczące profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia. Zorganizowano stanowisko do badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.