Obchody Światowego Dnia AIDS

                       

   W dniu 01.12.2016r. już po raz 28 obchodzony był Światowy Dzień AIDS, święto ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia. Upamiętnia ono osoby zmarłe na AIDS oraz zwraca uwagę na problemy tych, którzy zmagają się z zakażeniem i chorobą.

   Co roku pod nowym hasłem z okazji Światowego Dnia AIDS odbywają się wystawy, konferencje, prowadzona jest edukacja mająca na celu zwrócenie uwagi na problem HIV/AIDS.

    Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia zorganizowała z okazji tego święta akcję prozdrowotną w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku.  Wśród  uczestników akcji przeprowadzona została dystrybucja materiałów edukacyjnych dotyczących problematyki HIV/AIDS. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku przeprowadzała  z młodzieżą  rozmowy dotyczące ich wiedzy na temat HIV i AIDS.

     W ramach obchodów  Światowego Dnia AIDS  uczestnicy akcji  mogli  wziąć również   udział w bezpłatnym badaniu poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokolizera. Oprócz tego młodzież chętnie korzystania z alkogogli, czyli okularów symulujących u noszącego stan nietrzeźwości. Wielu chętnych próbowało przejść po linii prostej w alkogoglach, jednak nie wszystkim się to udawało. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, personelu oraz zaproszonych gości szkoły.

 

FOTORELACJA

 

Za nami obchody

Światowego Dnia Rzucania Palenia i Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach.

 

 

 

W dniach  17 i 18 listopada 2016r. w dwóch przychodniach zdrowia w Gdańsku tj. przy ul Wałowej 27 i ul. Gościnnej 8 Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia wykonywali badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc i pomiary ciśnienia tętniczego. Udzielali porad dietetycznych z zakresu zdrowego odżywiania oraz zajmowali się dystrybucją ulotek i materiałów edukacyjnych  na temat Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, szkodliwości palenia tytoniu, profilaktyki grypy, HIV/AIDS oraz profilaktyki uzależnień od  alkoholu, dopalaczy i narkotyków.

  Największym zainteresowaniem jednak cieszyły się pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc, wykonywane specjalnym urządzeniem medycznym tzw. smokelyzerem.

Tlenek węgla (CO) inaczej zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezwonnym i bezbarwnym. W otoczeniu powstaje wskutek niedokładnego spalania wielu paliw ( drewna, węgla, gazu), niesprawnych pieców i braku właściwej wentylacji. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika również z faktu, że CO jest zupełnie niewyczuwalny dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy i następnie jest wchłaniany do krwioobiegu.  Tlenek węgla jest również jednym z głównych składników dymu tytoniowego. W czasie palenia papierosów dochodzi do  całkowitego spalania tytoniu, co powoduje, że 1-5% wdychanego dymu stanowi tlenek węgla (CO). W układzie oddechowym człowieka CO wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka.Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenie mózgu i innych narządów, następstwem tego może być nawet w krańcowych przypadkach śmierć. 

         Z pomiarów tlenku węgla  w wydychanym powietrzu z płuc podczas akcji zorganizowanych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku skorzystało 80 osób.

 

 

 

17 LISTOPAD

Światowy Dzień Rzucania Palenia

 

            Każdego roku trzeci czwartek listopada jest obchodzony jako Światowy Dzień Rzucania Palenia. Dzień ten ma już ponad 30-letnią tradycję. Jest to jedna z wielu inicjatyw mających na celu ograniczenia palenia przez społeczeństwo. Do podobnych akcji należą obchodzony w maju Dzień Bez Papierosa czy też brytyjski Dzień Bez Palenia, który obchodzi się 11 marca.

            O tym, że palenie tytoniu jest szkodliwe, wie już praktycznie każdy. Dym tytoniowy zawiera ponad 4000 różnych związków chemicznych, wiele z nich ma udowodnione działanie rakotwórcze. Kampanie informacyjne i edukacja prowadzone są na szeroką skalę, nawet producenci papierosów mają obowiązek umieszczać stosowne ostrzeżenia na opakowaniach. Tym bardziej ciężko jest zrozumieć, dlaczego mimo to palaczy jest wciąż tak wielu. Wprowadzane są zakazy palenia w miejscach publicznych, ceny papierosów rosną, ale nie ma to wielkiego wpływu na liczbę palaczy. Tymczasem papieros nadal zbiera śmiertelne żniwo – co roku ponad 50 tyś. Polaków umiera z powodu chorób wywołanych paleniem tytoniu. Rak płuca, choroba występująca głównie u palaczy, jest obecnie główną przyczyną zgonów nowotworowych u kobiet, wyprzedzając pod tym względem nowotwór piersi. Ludzie są świadomi ryzyka, które niesie zapalenie papierosa, ale z racji późnego pojawiania się skutków, zawsze myślą, że ich problem nie będzie dotyczył.

             Pomoc w rzuceniu palenia można uzyskać m.in. dzwoniąc na numer działającej przy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym (22)  211 - 80 -15,  która  jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 11-19. 

 

 

           

           

 

 

 

 

„Różowy Październik” - czyli  miesiąc profilaktyki raka piersi

 

      Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. W Polsce każdego roku rozpoznaje się ponad 13 tys. nowych zachorowań na raka piersi, a 5 tys. kobiet umiera. Największą przeszkodą w walce z tą chorobą, jest jej późna wykrywalność. Niestety, Polki często zapominają o samobadaniu piersi. Dlatego właśnie październik jest miesiącem poświęconym na informowanie kobiet o metodach zapobiegania chorobie, a także możliwościach, jakie niesie współczesna medycyna w walce z nowotworem. Miesiąc Świadomości Raka Piersi (tzw. różowy październik) celebrowany jest na świecie od 1985 roku.

      Rak gruczołu piersiowego jest nowotworem o długiej fazie przedklinicznej, objawia się po latach utajonego wzrostu, najczęściej, gdy guz jest już duży, wyczuwalny bez trudu lub są przerzuty, które dają inne objawy. W zdecydowanej większości przypadków wczesne wykrycie raka piersi umożliwia całkowite wyleczenie.

      Najwięcej zachorowań wykrywa się u kobiet między 50 a 70 rokiem życia, dlatego kobietyw tym wieku powinny poddawać się badaniom mammograficznym co dwa lata. Problem raka piersi dotyczy jednak kobiet w każdym wieku, dlatego już u nastolatek należy zadbać o profilaktykę i edukację, wyrobić u młodych dziewczyn nawyki dbania o swoje zdrowie, comiesięcznej samokontroli piersi i kształtować świadomość prozdrowotną.

      Rak piersi jest chorobą, na którą chorują także mężczyźni. Wprawdzie zapadalność na tę chorobę u płci męskiej jest stokrotnie mniejsza niż u kobiet, ale z reguły choroba jest wykrywana w zaawansowanym stadium.

      Nie jest znana bezpośrednia przyczyna powstawania nowotworów złośliwych piersi, ale wiadomo, że określone czynniki mają wpływ na jego powstawanie i rozwój:

 1. Wiek - zagrożenie rośnie wraz z wiekiem, szczególnie po menopauzie.
 2. Czynniki genetyczne - bardziej narażone są kobiety, u których występował rak piersi
  u krewnych pierwszego stopnia (matka, siostra), szczególnie, gdy zachorowanie wystąpiło w okresie przed przekwitaniem. Rak piersi uwarunkowany genetycznie stanowi do 10% wszystkich jego postaci.
 3. Otyłość - zwiększa ryzyko nowotworu, ale dopiero po menopauzie.
 4. Nieprawidłowe odżywianie z dużą ilością tłuszczów, cholesterolu.
 5. Cukrzyca, nadużywanie alkoholu, czynniki hormonalne.

      Objawy, które powinny skłonić kobietę do wykonania badań specjalistycznych to : zmiana wielkości lub kształtu piersi, ból piersi, twarde guzki piersi, wystąpienie „skórki pomarańczowej” na ograniczonej powierzchni skóry, zniekształcenie brodawki sutkowej lub jej otoczki, zmiany w obrębie brodawki (owrzodzenie, wciągnięcie, wydzielina), stwardnienie i powiększenie węzłów chłonnych w okolicy pachy. Należy pamiętać, że zmiany te prawie zawsze są niebolesne. Wczesne wykrycie raka sutka i wdrożenie odpowiedniego, specjalistycznego leczenia, bardzo często może doprowadzić do wyleczenia. Do istotnych czynników wykrywania zmian w piersi należy samobadanie kobiet, okresowe badania obrazowe (USG piersi oraz mammografia).

 

ZAPAMIĘTAJ :

NIE KAŻDA ZMIANA W PIERSI JEST NOWOTWOREM ZŁOŚLIWYM,

ALE KAŻDA WYMAGA DIAGNOZY SPECJALISTY !

 

 

 

 

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku uprzejmie informuje o przedłużeniu realizacji konkursu „Oddal to wszystko, co szkodzi zdrowiu!”, który cieszy się wysokim zainteresowaniem opinii publicznej, szczególnie młodzieży, zdrowym stylem życia.

     Przygotowaną pracę w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku cyfrowym (płyta CD, DVD, pamięć flash), należy przesłać do siedziby Głównego Inspektora Sanitarnego w terminie do 31 października 2016r., z dopiskiem na kopercie „Konkurs Oddal to”.

Do wygrania nagrody o łącznej wartości 30 000 zł!

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.gis.gov.pl oraz www.pth.pl. 

 

 

 

 

 

 

 

„Dopalacze - nowe wyzwania”

 

    Wychodząc na przeciw problemom społecznym Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, zgłosiła w 2015r. do „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 - 2018” propozycję  nowego autorskiego programu  edukacyjnego pt. ”Dopalacze - nowe wyzwania”, ukierunkowanego na bieżące potrzeby młodzieży szkolnej i kadry pedagogicznej.

      Głównym celem programu jest edukacja młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej oraz rodziców na temat dopalaczy, przy wykorzystanie różnych form i metod edukacyjnych.

    Planowane jest objęcie programem minimum 50% szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

       Program realizowany będzie dzięki środkom finansowym uzyskanym z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w ramach „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 - 2018”.

 

 

 

 

 Ramowe założenia realizacji programu edukacyjnego

 „Dopalacze - nowe wyzwania”

w latach 2016 - 2018

 

I. Cele programu:

 • Zmniejszenie liczby zgonów wśród młodych ludzi z powodu używania dopalaczy.
 • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy młodzieży na temat dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych i ich szkodliwego wpływu na zdrowie.
 • Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z używania przez młodzież dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Kształtowanie postaw asertywnych wobec wpływu grupy rówieśniczej na młodych ludzi.
 • Rozwijanie sposobów radzenia sobie ze stresem przez młodzież.
 • Kształtowanie właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej.
 • Rozwijanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.

 

II. Adresaci programu:

 • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ich rodzice i opiekunowie, kadra pedagogiczna szkół.

 

III. Uczestnicy programu:

 • Dyrekcje szkół, kadra pedagogiczna szkół, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki szkolne.
 • Władze lokalne (Urząd Miasta Gdańska). 

 

IV. Czas trwania programu:

 • I edycja  - rok 2016.
 • II edycja - rok 2017.
 • III edycja - rok 2018.

 

V. Organizatorzy programu:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku, ul. Wałowa 27.

 

VI. Koordynatorzy programu:

 • Poziom powiatowy - Koordynator Powiatowy z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
 • Poziom szkolny - Szkolni Koordynatorzy Programu ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wyznaczeni przez dyrektorów szkół (nauczyciele, psychologowie, pedagodzy).

 

VII. Realizatorzy programu:

 • Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
 • Koordynatorzy szkolni i realizatorzy programu w szkole: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki szkolne, inne osoby wyznaczone przez dyrektora szkoły.

 

VIII. Partnerzy programu:

 • Urząd Miasta Gdańska - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 • MONAR.
 • Kuratorium Oświaty.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku.

 

IX. Materiały i pomoce programowe:

 • Ulotki i plakaty na temat dopalaczy.
 • Materiały edukacyjne w formie multimedialnej /płytka DVD/ - prezentacje ze szkolenia, inne materiały edukacyjne.
 • Regulamin konkursu plastycznego oraz konkursu na najlepszego szkolnego koordynatora programu.
 • Ankiety dla uczniów oraz ankiety podsumowujące realizację programu dla koordynatorów szkolnych.

 

 X. Przebieg realizacji programu:

 • Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkół oraz uzyskanie ich zgody na realizację programu (formularze zgłoszeniowe), wyznaczenie przez Dyrektorów szkół szkolnych koordynatorów.
 • Opracowanie wykazu szkół uczestniczących w programie.
 • Przeszkolenie szkolnych koordynatorów programu przez specjalistów Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
 • Dystrybucja materiałów edukacyjnych dla placówek realizujących program.
 • Ustalenie przez koordynatorów szkolnych planu realizacji programu w szkole, omówienie realizacji programu z Dyrekcją, realizatorami programu w szkole - nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog (koordynator nie musi być jednocześnie  realizatorem), przedstawienie informacji  uzyskanych na szkoleniu, przedstawienie  programu rodzicom.
 • Ustalenie liczby godzin, które zostaną przeznaczone na realizację programu w szkole, liczby klas objętych programem oraz metod oraz form realizacji.
 • Nadzór nad realizacją programu w szkołach, poradnictwo, ocena realizacji programu w szkołach.
 • Ankiety dla uczniów podsumowujące realizację programu oraz ankiety podsumowujące realizację programu dla koordynatorów szkolnych.
 • Konkurs plastyczny dla uczniów oraz konkurs na najlepszego szkolnego koordynatora programu.
 • Ocena realizacji programu w szkołach (wizytacje, ankiety dla uczniów oraz ankiety podsumowujące realizację programu dla koordynatorów szkolnych).
 • Opracowanie sprawozdania i ewaluacji z realizacji programu przez powiatowego koordynatora programu z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.
 • Przesłanie sprawozdania z realizacji programu do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdańska przez powiatowego koordynatora programu z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku.

 

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2221592

realizacja: Nabucco