Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

 

W dniu 25 kwietnia 2015 roku (sobota) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.

Jest to święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących w roku 1995. W Polsce obchody tego dnia zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w 2000 roku. Celem podjętej inicjatywy jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na rosnący problem nadmiernego hałasu w życiu ludzi oraz edukacja z zakresu wpływu hałasu na zdrowie oraz sposobów jego zmniejszania poprzez odpowiednie działania.

Hałas przyczynia się w znacznym stopniu do obniżenia jakości życia mieszkańców Europy, prowadzi do rozwoju wielu chorób oraz może prowadzić do przedwczesnego zgonu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że ponad 80 milionów Europejczyków (20% całej populacji) jest narażonych na hałas przekraczający 65 dB. Zgodnie z normami opracowanymi przez Unię Europejską dopuszczalny poziom hałasu na terenie zabudowanym w godzinach od 6.00 do 22.00 to 60 dB, a w nocy 50 dB.

Negatywnie wpływają na ludzką psychikę zarówno dźwięki jednostajne, przenikliwe jak i rozpraszające.

Hałas wpływa destrukcyjnie na system nerwowy oraz immunologiczny, powodując rozdrażnienie i niepokój, nadpobudliwość lub apatię, agresję, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, lęki, brak koncentracji, zanik funkcji poznawczych uczniów oraz obniżenie wydajności w pracy. U osób długotrwale na niego narażonych wywołuje choroby układu krążenia (zawały serca, zaburzenia akcji serca i zmiany ciśnienia krwi) oraz przedwczesne starzenie się, sprzyja chorobie wrzodowej przewodu pokarmowego. Typowym przykładem niekorzystnego wpływu hałasu przemysłowego na zdrowie pracowników są uszkodzenia słuchu.

Progiem szkodliwości jest 65 dB, natężenie dźwięków jakie generuje zwykły hałas uliczny. Do uszkodzenia słuchu może doprowadzić 85 dB, czyli natężenie dźwięku wywoływane przez samochód ciężarowy. Gdy taki „smog akustyczny” działa na człowieka przez 8 godzin dziennie, na przestrzeni lat doprowadza do uszkodzenia komórek słuchowych1.

Sytuacja w tym zakresie ulega poprawie, szczególnie w odniesieniu do hałasu emitowanego przez samochody, maszyny budowlane i samoloty. W ostatnich latach ukazały się dwa dokumenty, znaczące z punktu widzenia ochrony środowiska przed hałasem w Polsce, tj.: Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627, ze zm.), traktująca hałas jako zanieczyszczenie środowiska, dla którego przyjmuje się takie same ogólne zasady, obowiązki i formy postępowań, jak do pozostałych form zanieczyszczeń. W wielu miejscach Polski montuje się przeciwhałasowe ekrany urbanistyczne oraz antywibracyjne podtorza tramwajowe. Wykonywane są również oceny obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska, pomiary kontrolne, mapy akustyczne terenów wokół lotnisk i całych miejscowości2.

 

  1. http://whc.ifps.org.pl/wp-content/uploads/2013/06/Mi%C4%99dzynarodowy-Dzie%C5%84-Zagro%C5%BCenia-Ha%C5%82asem-MONEY.PL_.pdf
  2. http://www.urbanistyka.info/content/mi%C4%99dzynarodowy-dzie%C5%84-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-zagro%C5%BCenia-ha%C5%82asem

Informacja prasowa

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

W dniu 06 września 2014 r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w festynie prozdrowotnym z okazji Dnia Leśnika ph. „Leśny Festyn Edukacyjny”. Głównym organizatorem akcji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Natomiast współorganizatorami akcji byli: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sopocie i Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta”. Festyn odbył się na Placu Kuracyjnym przy Molo w Sopocie.

Informacja z akcji prozdrowotnej w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku

Ulotki edukacyjne dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2123263

realizacja: Nabucco