Światowy Dzień bez Tytoniu 2015

 

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku

z okazji obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu oraz Europejskiego Dnia Walki z Otyłością

organizują w dniu 30 maja 2015r. akcję prozdrowotną

w Hali Targowej w Gdańsku, ul. Plac Dominikański 1.

 

 

W punkcie informacyjnym Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku wspólnie z przedstawicielami Centrum Medycznego „Synexus” wykonywać będą pomiary poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc u osób palących tytoń. Będą udzielać również porad, dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu, wpływu zdrowej diety i aktywności fizycznej na zdrowie, raka piersi i raka szyjki macicy, dopalaczy. W zakresie dystrybucji materiałów edukacyjnych dostępne będą ulotki dotyczące zdrowego żywienia, zasad zbilansowanej diety, profilaktyki chorób zakaźnych (grypa, HIV, gruźlica) i cywilizacyjnych (cukrzyca i nadciśnienie tętnicze), szkodliwości palenia tytoniu i używania środków odurzających, raka piersi i raka szyjki macicy oraz dopalaczy.

Zaproszeni do współpracy przedstawiciele Fundacji Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta” wykonywać będą pomiary BMI i analizę składu masy ciała, udzielać porad dotyczących zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

 

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu

 

Światowy Dzień Bez Tytoniu (ang. World No Tobacco Day) obchodzony jest każdego roku w dniu 31 maja. Co roku z okazji tego święta w całej Polsce odbywają się festyny antynikotynowe. Ma to zwrócić uwagę społeczeństwa na szkodliwość palenia tytoniu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła dzień 7 kwietnia Światowym Dniem Bez Tytoniu w 1987 roku (rezolucja wha40.38). Rok później, czyli w 1988 roku, WHO rezolucją wha42.19 przeniosła święto na dzień 31 maja, natomiast 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

Tytoń jest najczęstszą przyczyną śmierci, której można by skutecznie uniknąć. Niestety, według statystyk WHO, co roku z powodu palenia umiera na świecie ponad 5 milionów osób - to więcej niż łączna liczba umierających z powodu HIV/AIDS, malarii i gruźlicy. Co gorsza, tytoń to jedyny towar konsumpcyjny, który zabija, jeśli stosuje się go zgodnie z przewidzianym przez producenta przeznaczeniem.

 

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia Bez Tytoniu przyświeca hasło

„stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi”.

 

Służy ono uwrażliwieniu społeczeństwa na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji tego zjawiska, które stanowi zagrożenie dla podstawowego celu programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu, jakim jest zmniejszenie konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Ramowa konwencja światowej organizacji zdrowia „o ograniczeniu użycia tytoniu” nielegalny obrót określa jako „wszelkie praktyki lub postepowanie zabronione przepisami prawa, związane z produkcją, przewozem, odbiorem, posiadaniem, dystrybucją, sprzedażą lub kupnem, łącznie z wszelkimi praktykami lub postępowaniem, których zamiarem jest ułatwienie takiego działania”.

Jednocześnie strony konwencji uznają, że „usunięcie wszelkich form nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, łącznie z przemytem, nielegalną produkcją i podrabianiem, jak również opracowanie i wprowadzenie w życie przepisów prawa krajowego w tym zakresie (…) stanowią istotne elementy działań na rzecz ograniczenia użycia tytoniu”. Stanowisko takie wynika z faktu, iż nielegalny handel wyrobami tytoniowymi:

1. Jest problemem gospodarczym.

Roczne straty finansowe dla budżetu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich z tytułu niepobranych należności podatkowych biuro OLAF Komisji Europejskiej (europejskiego urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych) szacuje na co najmniej 10 mld euro, natomiast EUROPOL (Europejski Urząd Policji) ocenia na 12,5 mld euro. Ministerstwo Finansów i Służba Celna w „strategicznym planie kontroli na 2014 r.” straty krajowego budżetu z tytułu niepobranej akcyzy na papierosy szacowały na poziomie 2,7 mld zł, zaś w przypadku tytoniu do palenia, cygar i cygaretek – na 1,9 mld zł (łącznie 4,6 mld zł).

Dodatkowo wprowadzanie na rynek tytoniu bez akcyzy generuje straty finansowe przedsiębiorców spowodowane nieuczciwą konkurencją i spadkiem sprzedaży wyrobów legalnych.

2. Stanowi zagrożenie dla zdrowia obywateli.

Palenie tytoniu należy do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko nowotworów oraz chorób układu krążenia i układu oddechowego. Jeżeli dodamy do tego konsumpcję wyrobów gorszej jakości niewiadomego pochodzenia, zagrożenie staje się jeszcze większe. Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi szkodzi także politycznym inicjatywom ukierunkowanym na ograniczenie konsumpcji wyrobów tytoniowych (w szczególności wśród grup szczególnie podatnych, takich jak młodzież i osoby o niskich dochodach). Jak pokazują badania, odsetek dorosłych osób palących w Polsce nie ulega istotnym zmianom, pomimo spadku popytu na legalne wyroby tytoniowe, za co odpowiedzialna jest szara strefa.

3. Jest zagrożeniem dla prawa i porządku publicznego.

Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi jest działalnością niskiego ryzyka, która przynosi wysokie zyski i w związku z tym jest szczególnie atrakcyjna dla zorganizowanych grup przestępczych, co sprzyja wzmacnianiu już istniejących i powstawaniu nowych szajek, oddziałujących w negatywny sposób na różne obszary funkcjonowania państwa i stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Poza tym produkcja, handel i konsumpcja wyrobów tytoniowych jest regulowana przez polskie i unijne prawo zgodnie z potrzebami ochrony zdrowia, a wyroby tytoniowe z nieoficjalnego źródła nie są produkowane zgodnie z wymogami prawodawstwa tytoniowego.

 

 Niezgodny z przepisami handel wyrobami tytoniowymi nie ogranicza się tylko do UE, ale jest problemem ogólnoświatowym. Szacuje się, że 12% globalnego handlu papierosami wynika z nielegalnego obrotu. Głównymi państwami, z których przemycane są wyroby tytoniowe są Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wietnam, Malezja, Federacja Rosyjska, Singapur, Białoruś i Ukraina. Motorem napędowym przemytu są różnice cen w krajach zakupu i sprzedaży oraz łatwy dostęp do przemycanych wyrobów.

Polska ze względu na swoje położenie geograficzne jest zarówno krajem docelowym, krajem pochodzenia nielegalnych wyrobów tytoniowych, jak też krajem tranzytowym dla nielegalnych papierosów przeznaczonych na rynki zachodniej UE. Wielkość szarej strefy wyrobów tytoniowych trzy lata temu szacowana była na ok. 13% całego rynku, obecnie jest to ok. 25%, a w województwach wschodnich nawet 50% całości sprzedaży.

Z uwagi na systematyczny wzrost niezgodnego z prawem handlu wyrobami tytoniowymi, niezbędne jest podjęcie działań prewencyjnych, służących przede wszystkim ograniczeniu przemytu papierosów i szlaków tranzytowych na obszarze polski oraz nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych w kraju, realizowane przede wszystkim przez służbę celną, straż graniczną, policję i organy kontroli skarbowej.

Wspierając wysiłki służb mundurowych w tym zakresie, państwowa inspekcja sanitarna jako instytucja stojąca na straży zdrowia publicznego, włącza się w realizację polityki ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, służących uświadamianiu skutków zdrowotnych inhalacji dymu tytoniowego.

 

 

Wykorzystano:

1. Ramowa konwencja światowej organizacji zdrowia „o ograniczeniu użycia tytoniu”

2. Http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/publikacje

3. Http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,1699,szara-strefa-wyrobow-tytoniowych-w-latach-2011-2014-nowe-trendy-i-zagrozenia.html

4.Http://www.bcc.org.pl/uploads/media/2014.06.30_-_jak_walczyc_z_szara_strefa_w_polsce_-_material_prasowy.pdf

5.Http://zatrzymacprzemyt.pl/przemyt.php

6. Http://www.wsse.bialystok.pl/index.php/akcje-i-kampanie-spoeczne/profilaktyka-tytoniowa/1234-wiatowy-dzie-bez-tytoniu-2015

7. Http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/2013-cigarette-communication/communication_pl.pdf

 

 

 

Europejski Dzień Walki z Otyłością

 

Aby zwrócić uwagę na problem nadwagi i otyłości i zwiększyć świadomość społeczną w kwestii prawidłowego odżywiania, w dniu 22 maja obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Otyłością.

Otyłość to jedna z najczęstszych chorób, na którą cierpią ludzie niezależnie od wieku i płci. Co drugi Polak ma nadwagę, a co piąty zmaga się już z otyłością. Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że rocznie z powodu chorób związanych z nadwagą i otyłością umiera ponad 2,5 miliona osób na świecie. Otyłość jest nazywana chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Problem ten coraz częściej dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. W tej chwili na świecie nadwagę lub otyłość ma ponad połowa dorosłych i jedna piąta dzieci. Na samą otyłość choruje jedna trzecia dorosłych. W Polsce problem dotyczy 20% dorosłych, a osób z nadwagą i otyłością jest ponad 50%. Wśród dzieci ponad 16% ma problem ze zbyt dużą wagą. Główną przyczyną narastania tego problemu jest rosnąca popularność fast-foodów i brak aktywności fizycznej. Niestety to często sami rodzice utrwalają nieprawidłowe wzorce odżywiania i przekazują niezdrowy styl życia swoim dzieciom. Spożywanie kalorycznych przekąsek takich, jak chipsy i słodycze, fast foodów czy wysokosłodzonych napojów nie sprzyja utrzymaniu odpowiedniej wagi. Wysokokaloryczna dieta, przetworzona żywność bogata w tłuszcz (którego nota bene nie widzimy), słodycze, którymi lubimy „zajadać” stres i nudę, siedzący tryb życia sprawiają, że liczba osób z nadwagą i otyłością z dnia na dzień rośnie. W połączeniu z brakiem aktywności fizycznej stanowi to poważne zagrożenie dla organizmu.

Otyłość jest przyczyną chorób układu krążenia, niektórych nowotworów (nowotwór trzustki, nerek, jelita grubego, prostaty czy rak piersi), chorób nerek, wątroby i naczyń żylnych oraz zwyrodnienia całego układu kostno-stawowego, nadciśnienie i miażdżyca, dodatkowo u osoby z poważną nadwagą wzrasta także ryzyko wystąpienia udaru oraz zawału, a także cukrzycy typu II. Redukcja masy ciała i zmiana nawyków żywieniowych oraz stylu życia to najprostsze metody walki z otyłością. Problem otyłości bywa bagatelizowany, jednak zaniedbanie wagi może być przyczyną groźnych dla zdrowia chorób. Stwierdzono, że otyłość zwiększa ryzyko zapadania na niektóre z chorób i zwiększa śmiertelność. Wyjątkowo duża otyłość może prowadzić nawet do niepełnosprawności. Według badań większość dorosłych otyłych w Polsce to mężczyźni. W przedziale wiekowym od 15 do 49 lat aż o 10% więcej jest otyłych mężczyzn niż kobiet. Zaczynają one przybierać na wadze już po trzydziestce: wśród nich ponad połowa mężczyzn ma jeszcze prawidłową wagę, niemniej z czasem tyją i oni. Wśród kobiet odsetek otyłych rośnie po 40 roku życia, ale wciąż 66% w tym wieku utrzymuje wagę w normie. Powody otyłości mogą być różne. Kobiety tyją często w konsekwencji przebytej terapii hormonalnej, nie mogąc zgubić kilogramów po ciąży lub w związku z problemami zdrowotnymi. U mężczyzn problem z wagą pojawia się najczęściej przy obfitej w tłuszcz, wysokokalorycznej diecie.

Otyłość można zdiagnozować za pomocą kilku wskaźników tj.: obwodu talii (OT), wskaźnika masy ciała (BMI – Body Mass Index), wskaźnika talia-biodra (WHR – Waist to hip ratio). Otyłość dzielimy na postać pierwotną i wtórną. Ta pierwsza wynika z zachwiania bilansu kalorycznego (energetycznego) czyli energii wydatkowanej jest za mało a dostarczanej wraz z pożywieniem za dużo. Mamy w tym przypadku do czynienia z tzw. dodatnim bilansem energetycznym. Otyłość wtórna zaś jest następstwem chorób powodujących zaburzenie równowagi metabolicznej organizmu. Wśród przyczyn otyłości możemy zatem wymienić czynniki:

  • dziedziczne (genetyczne),

  •  fizjologiczne,

  •  psychologiczne,

  •  oraz związane z prowadzonym trybem życia.


W Polsce 29% kobiet i tylko 6% mężczyzn próbuje walczyć z nadwagą i otyłością. A trzeba pamiętać, że każdy zrzucony kilogram odciąża serce! Niestety sytuacja związana z problemem nadwagi, otyłości w lawinowym tempie narasta wśród dzieci i młodzieży. Problemu otyłości nie można z pewnością bagatelizować, nie każdy jest jednak w stanie poradzić sobie z nim samodzielnie. Próby odchudzania za pomocą tzw. diet-cud, które obiecują pozbycie się dużej ilości kilogramów w krótkim czasie, kończą się często efektem jo-jo i kolejnym przyrostem wagi. Włączenie odpowiedniej diety bogatej w warzywa i owoce to podstawa zmian. Lekarz lub dietetyk mogą pomóc we wprowadzeniu odpowiedniej diety. Do tego obowiązkowo aktywność fizyczna. Aktywny tryb życia dodatkowo przynosi wymierne korzyści. Poranna gimnastyka, długie spacery, ćwiczenia aerobowe podnoszą wydolność serca i ogólną sprawność ruchową.

 

 

http://akademia.nfz.gov.pl/swiatowy-dzien-walki-z-otyloscia/

http://republikakobiet.pl/zdrowie/zdrowo_promujemy/europejski-dzien-walki-z-otyloscia-22-maja/

http://www.asa.eu/aktualnosci/informacje-ogolne/swiatowy-dzien-walki-z-otyloscia

 

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

 

W dniu 25 kwietnia 2015 roku (sobota) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem.

Jest to święto ustanowione przez Ligę Niedosłyszących w roku 1995. W Polsce obchody tego dnia zapoczątkowało Towarzystwo Higieny Akustycznej w 2000 roku. Celem podjętej inicjatywy jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na rosnący problem nadmiernego hałasu w życiu ludzi oraz edukacja z zakresu wpływu hałasu na zdrowie oraz sposobów jego zmniejszania poprzez odpowiednie działania.

Hałas przyczynia się w znacznym stopniu do obniżenia jakości życia mieszkańców Europy, prowadzi do rozwoju wielu chorób oraz może prowadzić do przedwczesnego zgonu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że ponad 80 milionów Europejczyków (20% całej populacji) jest narażonych na hałas przekraczający 65 dB. Zgodnie z normami opracowanymi przez Unię Europejską dopuszczalny poziom hałasu na terenie zabudowanym w godzinach od 6.00 do 22.00 to 60 dB, a w nocy 50 dB.

Negatywnie wpływają na ludzką psychikę zarówno dźwięki jednostajne, przenikliwe jak i rozpraszające.

Hałas wpływa destrukcyjnie na system nerwowy oraz immunologiczny, powodując rozdrażnienie i niepokój, nadpobudliwość lub apatię, agresję, uczucie zmęczenia, zaburzenia snu, lęki, brak koncentracji, zanik funkcji poznawczych uczniów oraz obniżenie wydajności w pracy. U osób długotrwale na niego narażonych wywołuje choroby układu krążenia (zawały serca, zaburzenia akcji serca i zmiany ciśnienia krwi) oraz przedwczesne starzenie się, sprzyja chorobie wrzodowej przewodu pokarmowego. Typowym przykładem niekorzystnego wpływu hałasu przemysłowego na zdrowie pracowników są uszkodzenia słuchu.

Progiem szkodliwości jest 65 dB, natężenie dźwięków jakie generuje zwykły hałas uliczny. Do uszkodzenia słuchu może doprowadzić 85 dB, czyli natężenie dźwięku wywoływane przez samochód ciężarowy. Gdy taki „smog akustyczny” działa na człowieka przez 8 godzin dziennie, na przestrzeni lat doprowadza do uszkodzenia komórek słuchowych1.

Sytuacja w tym zakresie ulega poprawie, szczególnie w odniesieniu do hałasu emitowanego przez samochody, maszyny budowlane i samoloty. W ostatnich latach ukazały się dwa dokumenty, znaczące z punktu widzenia ochrony środowiska przed hałasem w Polsce, tj.: Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627, ze zm.), traktująca hałas jako zanieczyszczenie środowiska, dla którego przyjmuje się takie same ogólne zasady, obowiązki i formy postępowań, jak do pozostałych form zanieczyszczeń. W wielu miejscach Polski montuje się przeciwhałasowe ekrany urbanistyczne oraz antywibracyjne podtorza tramwajowe. Wykonywane są również oceny obiektów szczególnie uciążliwych dla środowiska, pomiary kontrolne, mapy akustyczne terenów wokół lotnisk i całych miejscowości2.

 

  1. http://whc.ifps.org.pl/wp-content/uploads/2013/06/Mi%C4%99dzynarodowy-Dzie%C5%84-Zagro%C5%BCenia-Ha%C5%82asem-MONEY.PL_.pdf
  2. http://www.urbanistyka.info/content/mi%C4%99dzynarodowy-dzie%C5%84-%C5%9Bwiadomo%C5%9Bci-zagro%C5%BCenia-ha%C5%82asem

Informacja prasowa

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, 20 listopada 2014 r. rozpoczyna ogólnopolską kampanię edukacyjną pt. Jeden test. Dwa życia. Zrób test na HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

W dniu 06 września 2014 r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w festynie prozdrowotnym z okazji Dnia Leśnika ph. „Leśny Festyn Edukacyjny”. Głównym organizatorem akcji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Natomiast współorganizatorami akcji byli: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdańsku, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sopocie i Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasta”. Festyn odbył się na Placu Kuracyjnym przy Molo w Sopocie.

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2217853

realizacja: Nabucco