Światowy Dzień Zdrowia 2018

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2018 pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich” pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Gdańsk w dniu 06.04.2018r. zorganizowali akcję prozdrowotną skierowaną do pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, w trakcie której wykonywali pomiary ciśnienia krwi, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących tytoń za pomocą smokerlyzera, symulację stanu nietrzeźwości przy użyciu alkogogli, poradnictwo i dystrybucję materiałów edukacyjnych. Do współpracy zaproszono przedstawiciela Akademickiego Stowarzyszenia Onkologicznego – Panią Maję Borzeszkowską, która przeprowadziła instruktaż samobadania piersi na fantomie.

Światowy Dzień Zdrowia 2018

 

 

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku w dniu 7 kwietnia, w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – 7 kwietnia 1948 roku. W tym roku WHO świętuje 70 rocznicę działalności.

Celem Światowego Dnia Zdrowia jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. Każdego roku WHO wybiera jeden kluczowy problem dotyczący zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi, a którego skutki odczuwalne są w skali całego świata, zachęcając do wspólnego działania ludzi w różnym wieku i z różnych społeczności. Efektem podjętych działań ma być poprawa stanu zdrowia ludzi. Możliwe to jest poprzez stały i systematyczny postęp w zakresie edukacji społeczeństwa, profilaktyki, diagnozowania, leczenia chorób oraz promocji zdrowego stylu życia. Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie.

 

W 2018r. hasło Światowego Dnia Zdrowia brzmi:

„Zdrowie dla wszystkich”.

To nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca już od 70 lat działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).

Przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018

  • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne polega na zapewnieniu, aby wszyscy ludzie mogli uzyskać wysokiej jakości usługi medyczne, gdzie i kiedy ich potrzebują, bez ponoszenia trudności finansowych.
  • Nikt nie powinien wybierać pomiędzy dobrym zdrowiem a innymi potrzebami życiowymi.
  • UHC jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i narodów.
  • Niektóre kraje poczyniły wielkie postępy. Ich wyzwaniem jest utrzymanie zasięgu, aby sprostać oczekiwaniom ludzi.
  • Wszystkie kraje będą podchodzić do UHC na różne sposoby: nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Ale każdy kraj może zrobić coś, aby rozwinąć UHC.
  • Sprawienie, by usługi zdrowotne stały się naprawdę uniwersalne, wymaga przejścia od projektowania systemów opieki zdrowotnej wokół chorób i instytucji do usług zdrowotnych zaprojektowanych dla ludzi i wokół nich.
  • Każdy może wziąć udział w tworzeniu UHC, biorąc udział w dyskusji na temat UHC.

 

Informacje i materiały przygotowane przez Światową Organizacje Zdrowia są dostępne na stronie WHO http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2018/en/

 

Materiały dotyczące Światowego Dnia Zdrowia do pobrania poniżej:

SDZ2018

Akcja prozdrowotna pt.: „Dni Otwarte”

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku

 

W dniu 10 marca 2018r. pracownicy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w akcji pt. „Dni Otwarte” organizowanej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9 w Gdańsku.

W ramach akcji uczniowie szkół oraz ich rodzice i opiekunowie mogli skorzystać z darmowego badania ciśnienia tętniczego krwi, jak również za pomocą alkogogli zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest symulacja stanu nietrzeźwości. Osoby palące mogły skorzystać z badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Uczestnicy akcji zostali objęci poradnictwem dotyczącym zasad zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, profilaktyki grypy i gruźlicy oraz prawidłowego stosowania antybiotyków. Prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych w tematyce profilaktyki HIV i AIDS, środków zastępczych oraz szkodliwości palenia tytoniu.

 

Akcja prozdrowotna pt.: „Żyć lepiej” w Auchan Osowa Gdańsk

W dniu 23 lutego 2018r. pracownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wziął udział w akcji pt. „Żyć lepiej” organizowanej przez Hipermarket Auchan Osowa Gdańsk przy ul. Spacerowej 48 w Gdańsku.

W ramach akcji pracownicy Hipermarketu Auchan mogli skorzystać z darmowego badania ciśnienia tętniczego krwi, co cieszyło się największym zainteresowaniem, zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera oraz za pomocą alkogogli zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest symulacja stanu nietrzeźwości. Uczestnicy zostali objęci profilaktyką dotyczącą tematów takich jak: zdrowa żywność w ramach programu „Trzymaj Formę!”, profilaktyka HIV i AIDS, środki zastępcze oraz szkodliwość palenia tytoniu.

Szkolenie pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”

W dniu 16 lutego 2018 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego pt.: „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” oraz dla pracowników Stacji.

Do współpracy przy prowadzeniu spotkania zostali zaproszeni przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland oraz przedstawiciel Akademickiego Stowarzyszenia Onkologicznego, którzy omówili problem raka piersi i raka szyjki macicy. Podczas szkolenia przedstawiono dane statystyczne dotyczące zachorowalności, czynników ryzyka oraz objawów nowotworów piersi. Uczestnikom przybliżono sposoby leczenia, a także profilaktykę choroby. Dodatkowo omówiono szczegółowy sposób samobadania piersi, korzystając z fantomu, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno pracowników Stacji, jak i szkolnych koordynatorów.

Następna część szkolenia skierowana była bezpośrednio do koordynatorów programu edukacyjnego pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”, którym zaproponowano indywidualne warsztaty w szkołach przez prelegentów. W trakcie spotkania uczestnikom udostępniono materiały edukacyjne oraz omówiono sprawozdawczość.

 

 

II edycja konkursu pt.: „Szkoła wolna od używek”

w ramach programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w II edycji konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu efektów swojej pracy wraz z dokumentami do Powiatowej Stancji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku,
ul. Wałowa 27 (decyduje data stempla pocztowego) bądź na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 16 kwietnia 2018r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl./regulamin_konkursu-28

Akcja informacyjno – edukacyjna, na temat środków odurzających wśród młodzieży szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku.

 

W dniu 24 stycznia 2018r. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Wita Stwosza 23 w Gdańsku odbyła się akcja  informacyjno – edukacyjna w ramach programu edukacyjnego pt.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zachęcali do zdrowego stylu życia, bez uzależnień od alkoholu, nikotyny i innych środków psychoaktywnych. Prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych (ulotki, broszury, plakaty) oraz udzielano porad jak zerwać z nałogiem palenia tytoniu. Bierni oraz czynni palacze mogli zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc za pomocą smokerlyzera. Udostępniono alkogogle – okulary symulujące stan nietrzeźwości, mające na celu ukazanie zniekształcenia rzeczywistości po spożyciu alkoholu. Pracownicy Sekcji OZiPZ mierzyli również uczestnikom akcji poziom ciśnienia tętniczego krwi, co cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pracowników oraz młodzieży ZSS Nr 2 w Gdańsku.

Zbliżające się ferie zimowe to okres czasu sprzyjający ryzykownym zachowaniom. Akcja w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku miała na celu zmniejszyć ryzyko narażenia zdrowia i życia, spowodowanym zażywaniem substancji psychoaktywnych. Uczniowie w/w szkoły chętnie brali udział w prowadzonej przez pracowników Sekcji OZiPZ rozmowie na temat bezpiecznego zachowania w czasie ferii zimowych.

 

     

    

 

VIII plenarne Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców

W dniu 18 stycznia 2018r. pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wystąpił na spotkaniu plenarnym Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców organizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Tematem prezentacji Sekcji OZiPZ PSSE w Gdańsku było przedstawienie nowego programu edukacyjnego pt.: „WSZYstko, co musisz wiedzieć o wszawicy”, który został wprowadzony w listopadzie 2017r. w przedszkolach i szkołach podstawowych. W spotkaniu plenarnym, które odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, wzięło udział 21 przedstawicieli Rad Rodziców z gdańskich placówek. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i żywą dyskusją wciąż wstydliwego tematu jakim jest pedikuloza.

BEZPIECZNE FERIE 2018

Niedługo rozpocznie się okres ferii – czas wypoczynku i zimowisk. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gdańsku przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności i dbałości o zdrowie własne oraz swoich współtowarzyszy, a także życzy udanego i bezpiecznego wypoczynku zimowego wszystkim jego uczestnikom na terenie Gdańska.

VII edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

w ramach programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku informuje, że 1 grudnia 2017 r. została zakończona weryfikacja formalna nadesłanych zgłoszeń do VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia, organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018.

Do I etapu – szkolnego VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” zakwalifikowanych zostało łącznie 11399 uczniów z 1164 szkół z całej Polski.

Szkolny koordynator dokonuje wyboru terminu przeprowadzenia I etapu – szkolnego w swojej placówce szkolnej, spośród dostępnych terminów pomiędzy 26 lutym 2018 r., a 16 marca 2018 r. Lista terminów wraz z godzinami przeprowadzenia I etapu szkolnego jest dostępna dla Koordynatora w ramach Internetowego Systemu Konkursowego (www.konkurs.trzymajforme.pl).

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2237803

realizacja: Nabucco