Informacja prasowa

#mamczasrozmawiac

 

W piątek 17 listopada, rusza kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.

Tego samego dnia rozpoczyna się też Europejski Tydzień Testowania na HIV.

 

Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie o zakażeniu dowiadują się średnio trzy osoby. Jedna trzecia z nich to ludzie młodzi poniżej 30 r.ż., ale wzrasta też liczba osób 50+, u których wykrywane  jest zakażenie. W 2016 roku w tej grupie wiekowej rozpoznano 94 zakażenia, a do lipca 2017 aż 57. Czy możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń HIV? Zdaniem ekspertów z Krajowego Centrum ds. AIDS – tak.

W Polsce od początku epidemii HIV wykryto ponad 22 tys. zakażeń, ale liczba niezdiagnozowanych może być znacznie wyższa. Według badań przeprowadzonych przez Niezależny Instytut Badań Rynkowych IPSOS dla Krajowego Centrum ds. AIDS, niemal 40% osób aktywnych seksualnie, miało kontakty płciowe bez zabezpieczenia i po spożyciu alkoholu, a co piąta - z osobą o nieznanej przeszłości seksualnej (także bez zabezpieczenia). Z cytowanych badań wynika jasno, że nie unikamy ryzykownych zachowań i jednocześnie nie umiemy rozmawiać o wiążącym się z nimi ryzyku oraz sposobach jego ograniczania. Psychologowie od dawna alarmują: nie poruszamy trudnych tematów podczas rozmów z bliskimi osobami, informacje czerpiemy z mało wiarygodnych forów internetowych, a poglądy opieramy na stereotypach.

„Kampania „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” powstała, by stać się inspiracją do dialogu międzypokoleniowego. Rozmowa o zdrowiu z rodzicami, dziadkami, dziećmi czy wnukami może przynieść korzyści edukacyjne wszystkim – zarówno młodszym, jak i starszym. Zwłaszcza kiedy za dobrymi chęciami idzie rzetelna wiedza. Jeśli matka podejmie z córką dialog o bezpieczniejszych zachowaniach, a syn przestrzeże wyjeżdżającego do sanatorium ojca, że wiek nie chroni przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, być może uda się ograniczyć liczbę zakażeń w populacji. To podstawowe założenie i zarazem cel kampanii” – mówi Anna Marzec-Bogusławska, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

Do międzypokoleniowych rozmów o zdrowiu, w tym właśnie o chorobach przenoszonych drogą płciową takich jak HIV, będą zachęcać m.in. spoty emitowane w telewizji, komunikacji miejskiej, placówkach medycznych, uczelniach wyższych oraz na portalach informacyjnych. Posty na Facebooku, Instagramie oraz wpisy na blogach uświadomią, dlaczego z bliskimi warto i trzeba rozmawiać o wszystkim. Źródłem rzetelnej wiedzy o HIV/AIDS będzie strona mamczasrozmawiac.aids.gov.pl

HIV nie wybiera, warto więc znaleźć czas na rozmowę z kimś, kto poradzi, jak się przed nim chronić. A jeśli doszło już do ryzykownego zachowania, gdzie i kiedy zrobić test. Można go wykonać anonimowo, bezpłatnie bez skierowania. Punkty konsultacyjno-diagnostyczne, które pracują przez cały rok, w czasie Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV, od 17 do 24 listopada, będą czynne dłużej. Ich adresy oraz godziny otwarcia dostępne są na stronie http://aids.gov.pl/pkd” – mówi Anna Marzec-Bogusławska.

To ważne, bo w Polsce nadal badamy się zbyt rzadko. Z cytowanych wcześniej badań wynika, iż jedynie 5% populacji dorosłej przebadało się pod kątem HIV, a 4 % wykonywało kiedykolwiek badanie w kierunku zakażeń przenoszonych drogą płciową. W naszym kraju w roku 2016 w punktach konsultacyjno-diagnostycznych wykonano około 31 tysięcy testów w kierunku HIV. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku wykonano około 17 tysięcy badań. W minionym roku, w samych tylko PKD wykryto 444 zakażenia. W bieżącym – już 409.

 „W Polsce anonimowy i bezpłatny test w kierunku HIV można wykonać przez cały rok, jednak takie akcje, jak organizowany przed Światowym Dniem AIDS Europejski Tydzień Testowania na HIV, są również bardzo istotne, ponieważ przypominają o problemie zakażeń przenoszonych drogą płciową i konieczności poznania własnego statusu serologicznego. Wczesne wykrycie zakażenia i szybkie wdrożenie specjalistycznego leczenia jest bardzo istotne zarówno dla pacjenta jak i dla zdrowia całego społeczeństwa” przekonuje Anna Marzec-Bogusławska.

 

 

 

 

 

Spotkanie profilaktyczne

 

W dniu 15 listopada 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Gdańsku we współpracy z przedstawicielem Komisariatu V Policji w Gdańsku przeprowadzili działania profilaktyczne w Zespole Szkół Sportowych
i Ogólnokształcących w Gdańsku. Temat spotkania obejmował zakres stosowania środków odurzających, w tym nowych substancji psychoaktywnych – dopalaczy, w kontekście odpowiedzialności karnej osób nieletnich wśród uczniów klas gimnazjalnych i licealnych w/w szkoły. 

 

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

 

Każdego roku w dniu 18 listopada obchodzony jest Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Tegoroczna edycja, podobnie jak w roku ubiegłym, przebiega pod hasłem racjonalnego stosowania antybiotyków. Nieodpowiedzialne zlecanie i przyjmowanie antybiotyków może prowadzić do uodparniania się bakterii na antybiotyki. Lekooporność bakterii staje się codziennym problemem w szpitalach całej Europy.

 

 

 

 

Akcja Prozdrowotna z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia

 

W dniu 8 listopada 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali akcję prozdrowotną z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością oraz Światowego Dnia Rzucania Palenia w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” w Gdańsku.

Do akcji została zaproszona Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych  Sylwetka Trójmiasta, która udzielała wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety oraz za pomocą specjalistycznej wagi wykonywała pomiar masy ciała.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali punkt informacyjny, w którym udzielali porad dotyczących szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu. Udzielano porad dotyczących zdrowego stylu życia oraz pozytywnych skutków wynikających z uprawiania aktywności fizycznej. Prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo – zdrowotnych z zakresu tematyki: grypy, gruźlicy, kleszczy, dopalaczy, HIV/AIDS. Wykonywano również badania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, udostępniono alkogogle – okulary symulujące stan nietrzeźwości. 

 

PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

 

Rak piersi stanowi 23% wszystkich przypadków zachorowania na raka i jest to najczęstszy rodzaj nowotworu złośliwego u kobiet. Co roku odnotowuje się ok. 17 000 nowych zachorowań na raka piersi. Eksperci szacują, iż liczby te w Polsce będą rosnąć, a rak piersi będzie problemem coraz młodszych kobiet. Ten stan rzeczy ma związek z wieloma czynnikami ryzyka, które w obecnych czasach nasilają się.

Aby ustrzec się przed tym nowotworem warto poznać czynniki ryzyka i podjąć działania minimalizujące ich występowanie w naszym życiu, a także regularnie badać piersi – gdyż wcześnie wykryte zmiany dają większe szanse na skuteczne leczenie.

 

  

 

VII edycja  Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia

w ramach programu edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!”

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w VII edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2017/2018.

Głównym celem Konkursu jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuję się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” – podstrona konkurs.trzymajforme.pl w terminie do 3 listopada 2017r.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie online formularza rejestracyjnego, a następnie wygenerowanie powyższego formularza zgłoszeniowego szkoły oraz przesłanie jego oryginału w formie papierowej opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły wraz z dołączonymi zgodami rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie na adres Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Dębinki 4, 80-211 Gdańsk. Szczegóły konkursu zawarte są  w regulaminie.

 

Regulamin Konkursu Trzymaj Formę 2017 2018

 

Szkolenie dla koordynatorów szkolnych II edycji programu edukacyjnego

„Dopalacze – nowe wyzwania”

 

W dniu 09 października 2017 roku w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej stopnia I i II im. Feliksa Nowowiejskiego przy ul.Gnilnej 3 w Gdańsku odbyło się szkolenie dla koordynatorów szkolnych II edycji programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. Szkolenie przeprowadzili pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, przedstawiciel Stowarzyszenia MONAR Poradnia Profilaktyki Terapii i Leczenia Uzależnień w Gdańsku oraz przedstawiciel Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Prelegenci przedstawili uczestnikom szkolenia specyfikę środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, omówili negatywny wpływ dopalaczy na zdrowie i życie ludzi oraz wyjaśnili terapię dotyczącą uzależnień. Dodatkowo przedstawiono założenia programu, sposoby i terminy jego realizacji oraz przekazano koordynatorom materiały edukacyjne.

W szkoleniu wzięło udział 39 osób - szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”.

Wszystkie zainteresowane szkoły przystąpieniem do realizacji programu „Dopalacze – nowe wyzwania” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Gdańsku pod numerem telefonu (58) 320–08–51.

Uwaga! W programie mogą uczestniczyć wyłącznie szkoły z terenu Miasta Gdańska.

 

Dni Zdrowia w Państwowych Szkołach Budownictwa

W dniu 10 października 2017r. pracownica Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięła udział w obchodach Dni Zdrowia organizowanych w Państwowych Szkołach Budownictwa w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 238.

Przy stanowisku Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Gdańsk uczniowie mogli zbadać poziom ciśnienia tętniczego krwi, a także skorzystać z alkogogli – okularów symulujących stan nietrzeźwości. Uczestnicy akcji mogli uzyskać indywidualne porady dotyczące m.in. rzucania palenia oraz chorób zakaźnych. W ramach akcji przeprowadzona została dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych.

Festyn pt. „Dzień Papieski” w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku

 

W dniu 8 października 2017 r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w Festynie pt. „Dzień Papieski” zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku, ul. Meissnera 9.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali punkt informacyjny, w którym prowadzili dystrybucję materiałów oświatowo – zdrowotnych z zakresu tematyki: grypy, gruźlicy, kleszczy, wszawicy, dopalaczy. Udzielali porad dotyczących palenia tytoniu, profilaktyki wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. Dodatkowo rodzice zostali poinformowani o programach profilaktycznych prowadzonych przez OZiPZ PSSE w Gdańsku.  

Dużym zainteresowaniem wśród uczestników festynu cieszył się pomiar ciśnienia tętniczego krwi i alkogogle – okulary symulujące stan nietrzeźwości.

 

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2167670

realizacja: Nabucco