UŻYWKI NA JARMARKU

 

W dniach 05-07 sierpnia br. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, wraz z przedstawicielem Stowarzyszenia MONAR oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku, zapraszają do stoiska poświęconego profilaktyce uzależnień (dopalacze, alkohol, nikotyna) zorganizowanego w ramach Jarmarku Św. Dominika.

Przez trzy dni, w godzinach 11:00 – 15:00 przy stanowisku PSSE Gdańsk będzie można zasięgnąć informacji na temat szkodliwości i objawów zażywania środków odurzających, możliwości podjęcia terapii uzależnień, a także korzyści wynikających z rezygnacji z używek. Stanowisko PSSE Gdańsk znajdować się będzie przy ulicy Targ Węglowy, tuż obok namiotu PCK od strony Wieży Więziennej.

Serdecznie zapraszamy!

 

W dniu 22 lipca 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w pikniku prozdrowotnym pt. „Do Sopotu Po Zdrowie”, organizowanym przez Fundację Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych SYLWETKA TRÓJMIASTA w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko, ul. Grunwaldzka 1-3 w Sopocie.

W ramach pikniku uczestnicy mogli skorzystać z darmowych badań i porad przygotowanych przez specjalistów z zakresu, takich jak badanie poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi, badanie poziomu cholesterolu, porad lekarzy, np. diabetologa, ortopedy czy kardiologa. Uczestnicy mogli skosztować zdrowych przysmaków, świeżo wyciskanych soków oraz zapoznać się z zasadami dbania o swoją sylwetkę.

Przy stanowisku przedstawicieli Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Gdańsk uczestnicy mogli zbadać poziom cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego, a także uzyskać porady dotyczące rzucania palenia. W ramach pikniku przeprowadzona została dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych.

 

BEZPIECZNE LATO 2017 R.

 

W ramach akcji „Bezpieczny letni wypoczynek dzieci i młodzieży 2017 r.” pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku prowadzą szkolenia dotyczące I pomocy przedmedycznej. Oprócz edukacji w zakresie I pomocy przedmedycznej prowadzone są również ćwiczenia na fantomie, zdobywanie umiejętności bandażowania i zabezpieczania urazów.

Uczestnicy wypoczynku przyswajali numery telefonów alarmowych oraz ćwiczyli prawidłowe zachowania w nagłych wypadkach. Wychowawcom przekazano pakiet materiałów oświatowo – zdrowotnych w formie ulotek m. in. grypa, wszawica, kleszcze, dopalacze.

 

Piknik Prozdrowotny zorganizowany w Centrum Handlowym Madison
w Gdańsku

 

W dniu 1 lipca 2017 r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w akcji pt. „Piknik Prozdrowotny”. Piknik zorganizowała Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Sylwetka Trójmiasta na terenie Centrum Handlowego Madison przy ul. Rajskiej 10 w Gdańsku.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali punkt informacyjny, w którym udzielali porad dotyczących szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu. Prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo – zdrowotnych z zakresu tematyki: grypy, kleszczy, dopalaczy. Wykonywano również badania poziomu glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, udostępniono alkogogle – okulary symulujące stan nietrzeźwości.

BEZPIECZNE LATO 2017

Rozpoczął się okres wakacyjny – czas urlopów, wycieczek, kolonii. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności i dbałości o zdrowie własne oraz swoich współtowarzyszy, a także życzy udanego i bezpiecznego wypoczynku wszystkim uczestnikom zorganizowanego na terenie Gdańska wypoczynku letniego.

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w związku z akcją BEZPIECZNE LATO 2017   przygotowali tematyczne ulotki informacyjne, związane z profilaktyką zatruć pokarmowych, udzielaniem pierwszej pomocy oraz zagrożeniami płynącymi ze środowiska naturalnego (bezpieczna kąpiel, promieniowanie UV, burze, ukąszenia). Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się materiałami załączonymi poniżej.

Zatrucia

Ukąszenia

Promieniowanie UV

Pierwsza pomoc

Burza

Bezpieczna kąpiel

„Wielkie i Małe smyki grają w gdańskie EDUKRAMIKI”

piknik rekreacyjno-edukacyjny

w Zespole Szkół Ogólnokształcących n 8 w Gdańsku

 

W dniu 05 czerwca 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w pikniku rekreacyjno-edukacyjnym zorganizowanym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku przez nauczycieli projektu „Kreatywna Pedagogika”.

W ramach uczestnictwa w akcji pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przygotowali stanowisko dotyczące antytytoniowego programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas” adresowanego do dzieci 5 i 6-letnich. Prowadzono z dziećmi rozmowy na temat zdrowego trybu życia a także przeprowadzono konkurs z nagrodami. Przy stanowisku wszyscy uczestnicy akcji mieli okazję skorzystać z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi oraz pobrać materiały oświatowo-zdrowotne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych, palenia tytoniu, a także uświadamiania zagrożeń zdrowotnych z nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV.

Wręczenie nagród najlepszym szkolnym koordynatorom programu edukacyjnego
pt.: „Dopalacze – nowe wyzwania”

 

W dniu 07 czerwca 2017 roku w Sali Konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród koordynatorom, którzy wzięli udział w konkursie na najlepszego szkolnego koordynatora programu edukacyjnego pt. „Dopalacze – nowe wyzwania”.

Nagrody rzeczowe sfinansowane przez Urząd Miasta Gdańska zostały wręczone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku - dr Halinę Bona oraz p.o. Kierownik Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - Katarzynę Ciołak.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU W ZESPOLE SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH W GDAŃSKU

W dniu 2 czerwca 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w akcji prozdrowotnej zorganizowanej w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu.

W przygotowanym punkcie informacyjnym udzielali porad dotyczących szkodliwości czynnego i biernego palenia tytoniu, sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu. Prowadzili dystrybucję materiałów edukacyjno – zdrowotnych, z zakresu: kleszczy, grypy, HIV/AIDS, dopalaczy oraz papierosów.

Wykonywali pomiary poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrza z płuc u osób palących oraz badanie ciśnienia tętniczego krwi.

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU
i
ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ

 

W dniu 31 maja 2017r. z okazji Światowego Dnia bez Tytoniu i Światowego Dnia Walki z Otyłością, który przypadał 22 maja br. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku została zorganizowana akcja prozdrowotna, do której zostali zaproszeni pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

W ramach akcji  zorganizowano punkt informacyjny, w którym prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo - zdrowotnych dotyczących profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia, a także uświadamianie zagrożeń zdrowotnych z nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Młodzież zapoznała się z zagrożeniami i profilaktyką wynikającą z zażywania środków psychoaktywnych. Dodatkowo uczestnicy akcji w Zespole Szkół Zawodowych Nr 9 w Gdańsku mieli okazję skorzystania z alkogogli tj. okularów, które symulują stan nietrzeźwości, a także zbadanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Do współpracy w akcji prozdrowotnej zaproszono Fundację Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Sylwetka Trójmiasta, która przeprowadziła wśród uczniów badania pomiaru tkanki tłuszczowej, mięśniowej, wody oraz masy ciała za pomocą specjalistycznej wagi.

 

Laureaci konkursu na najlepszego szkolnego koordynatora programu pt.: „Dopalacze – nowe wyzwania”

W dniu 01 czerwca br. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyły się obrady jury i wyłonienie laureatów konkursu na najlepszego szkolnego koordynatora programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. W konkursie wzięli udział wszyscy koordynatorzy w/w programu. Jury brało pod uwagę zaangażowanie koordynatora w realizację programu, pomysłowość, metody realizacji, terminowe przesłanie sprawozdań oraz ankiet uczniów, udział w konkursie plastycznym.

Pierwsze miejsce przyznano koordynatorowi z Gimnazjum Nr 17 w Gdańsku, ul. Startowa 9 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych pt.: „Dopalacze, narkotyki? Ze mną nie wygrasz” oraz warsztatów o odpowiedzialności młodocianych za czyny karalne w aspekcie m. in. zażywania dopalaczy i narkotyków, przeprowadzonych przez pracowników działu profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku,

- zorganizowanie warsztatów pt.: „Zajęcia psychoedukacyjne rozszerzające wiedzę na temat uzależnień” przeprowadzonych przez psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku,

- zorganizowanie koncertu Grupy OLD STARS z przesłaniem o szkodliwości dopalaczy,

- sporządzenie plakatów i gazetek o tematyce uzależnienia od dopalaczy, wywieszonymi w klasach i korytarzach szkolnych,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Drugie miejsce przyznano koordynatorowi z Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego Nr 5 w Gdańsku, ul. Małomiejska 8A w szczególności za:

- przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem dramy (modelowanie zachowań asertywnych, podział czynników na ryzyki chroniące w gimnazjum),

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Trzecie miejsce przyznano ex aequo koordynatorom ze szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 47 w Gdańsku, ul. Reformacka 18 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez specjalistów Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Straży Miejskiej w Gdańsku,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

Gimnazjum Nr 2 w Gdańsku, ul. Kartuska 32/34 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” oraz Straży Miejskiej w Gdańsku,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Ponadto przyznane zostały wyróżnienia dla koordynatorów ze szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdańsku, ul. Wczasy 3 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez specjalistów Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

Szkoła Podstawowa Nr 76 w Gdańsku, ul. Jagiellońska 14 w szczególności za:

- zorganizowanie warsztatów przeprowadzonych przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Gdańsku oraz funkcjonariuszy z Komisariatu Policji V w Gdańsku,

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku, Al. Hallera 16/18 za:

- terminowość nadesłania sprawozdania oraz zbiorczej ankiety uczniów,

- zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym ucznia.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2167647

realizacja: Nabucco