Akcja prozdrowotna organizowana z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień
w przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. ul. Wałowa 27

 

W dniach 24 – 30 kwietnia 2017 r. po raz kolejny obchodzony jest Europejski TydzieńSzczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem: „Vaccines work – Szczepienia działają”. Tydzień ten to kampania, zachęcająca do bliższego zapoznania się z tematyką szczepień, zwłaszcza w grupach osób kwestionujących konieczność i bezpieczeństwo szczepień.

W ramach w/w obchodów Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowała akcję prozdrowotną w przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. przy ul.Wałowej 27 w Gdańsku.

Pracownicy Sekcji OZiPZ zajmowali się dystrybucją ulotek i materiałów edukacyjnych na temat szczepień. Udzielali praktycznych porad dotyczących podróżowania podczas wakacji. Uczestnicy akcji mogli zapoznać się z profilaktyką uzależnień od alkoholu, dopalaczy, narkotyków oraz profilaktyką chorób zakaźnych (t.j.: grypa, gruźlica), HIV i AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu. W tym celu zbadano poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokelyzera wśród chętnych osób. Mierzone było również ciśnienie tętnicze, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. w Gdańsku.

Więcej informacji o szczepieniach można uzyskać w:

- Ministerstwie Zdrowia: www.mz.gov.pl

- Polskim Towarzystwie Wakcynologii: www.ptwakc.org.pl

- Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej: www.ucmmit.gdynia.pl

- Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: www.pzh.gov.pl

 


Relacja ze spotkania dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”

 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, ul.Dębinki 4 odbyło się spotkanie dla szkolnych koordynatorów programu pt. „Dopalacze – nowe wyzwania” z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Funkcjonariusze KMP w Gdańsku omówili procedury postępowania nauczycieli oraz metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości prawnej kadry pedagogicznej oraz rodziców w sytuacjach bezpieczeństwa i porządku w placówkach oświatowych, a także pomoc w działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu małoletnich.

Szkolni koordynatorzy programu edukacyjnego pt. „Dopalacze – nowe wyzwania” chętnie zadawali pytania, brali czynny udział w prelekcji oraz dzielili się przykładami pracy z młodzieżą oraz podejmowania kroków interwencji profilaktycznej.

 

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyły się obrady jury i wyłonienie laureatów konkursu plastycznego pt. „Dopalacze – nowe zagrożenia” organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. Do konkursu zgłoszono łącznie 9 prac plastycznych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gdańska. Tematem konkursu była profilaktyka uzależnień oraz szkodliwy wpływ narkotyków oraz dopalaczy na zdrowie.

Kategoria szkół podstawowych:

Pierwsze miejsce przyznano uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 20 – Amelii Zarembskiej.

Drugie miejsce przyznano uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 47 – Amelii Korczak.

Trzecie miejsce przyznano ex aequo uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 76 – Marcie Apanasewicz oraz uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 56 – Nicoli Potapczuk.

Kategoria szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:

Pierwsze miejsce przyznano uczennicy Gimnazjum Nr 17 – Paulinie Peplińskiej.

Drugie miejsce przyznano uczniowi Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                               Nr 1 – Wojciechowi Pilarskiemu.

Trzecie miejsce przyznano uczennicy Gimnazjum Nr 5 – Annie Iwanek.

Ponadto przyznane zostały wyróżnienia dla uczennicy Agnieszki Westphal z Gimnazjum Nr 5 oraz Kamili Kmiecik z Gimnazjum Nr 2.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku

 

W dniu 7 kwietnia 2017r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku została zorganizowana akcja pt. „Zdrowosfera na Meissnera”. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli czynny udział w prowadzeniu akcji z okazji corocznych obchodów w/w święta. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była depresja.

Do współpracy zaproszono przedstawicielkę Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland, która w dwóch klasach gimnazjalnych przeprowadziła warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego. Uczniowie chętnie zadawali pytania i uczestniczyli w wykładach. Młodzież dodatkowo została objęta badaniem na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc przy pomocy smokerlyzera.

Przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Gdańsk przeprowadzili wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej, symulację stanu nietrzeźwości, aby uświadomić uczestnikom zagrożenia płynące z nadmiernego spożywania alkoholu. Do tego celu zostały użyte alkogogle – okulary, ukazujące zniekształconą rzeczywistość pod wpływem alkoholu. W dalszej części akcji pracownicy Sekcji OZiPZ przeprowadzili pomiar ciśnienia tętniczego oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Akcja promująca zdrowie w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gdańsku

 

W dniach 4 i 5 kwietnia 2017r. w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” przy ul. Piramowicza 1/2 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul. Krasickiego 10 w Gdańsku odbyły się akcje promujące zdrowie z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wykonywali badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokelyzera. Tlenek węgla jest jednym z głównych składników dymu tytoniowego. W czasie palenia papierosów dochodzi do całkowitego spalania tytoniu, co powoduje, że 1 – 5% wydychanego dymu tytoniowego stanowi tlenek węgla (CO). W ramach akcji przeprowadzona została dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

Uczestnicy akcji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 mieli również okazję skorzystać z alkogogli tj. okularów, które symulują stan nietrzeźwości. Młodzież zapoznała się z zagrożeniami i profilaktyką wynikającą z zażywania środków psychoaktywnych.

 

Światowy Dzień Zdrowia

07.04.2017 r.

pod hasłem „Depresja – porozmawiajmy o niej”

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest depresja.

Depresja jest stanem charakteryzującym się przede wszystkim pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii i aktywności, a także zainteresowań. Aby rozpoznać depresję, wymienione wyżej cechy muszą osiągnąć natężenie istotne klinicznie.

Najczęściej zauważane i wymieniane przez chorych w gabinecie, a także najistotniejsze w rozpoznaniu są takie objawy jak:

 • nastrój smutku, żalu, obojętności – poczucie zmęczenia, utraty energii (nic mi się nie chce, nie mogę ukończyć zaczętej czynności)
 • izolowanie się od otoczenia, porzucenie zwykłych kontaktów
 • brak zainteresowania tym, co zawsze pociągało, a także ważnymi obowiązkami
 • drażliwość, wpadanie w gniew, płaczliwość, frustracja – ciągłe niezadowolenie
 • objawy z ciała: bóle głowy, wzrost lub brak apetytu i wzrost lub spadek wagi, spadek libido
 • zaburzenia snu
 • w sferze myślenia: poczucie winy – przypominanie sobie dawnych błędów, złych wyborów życiowych, poczucie małej wartości, bezwartościowości własnego życia, brak nadziei, myśli samobójcze
 • pogorszenie funkcji poznawczych – niezdolność do skupienia uwagi, wytrwania przy czynnościach wymagających wysiłku intelektualnego.

Coraz częściej wskazuje się na współwystępowanie chorób cywilizacyjnych i depresji ze względu na wspólne tło immunologiczne[1]. Zarówno osoby chore na depresję znajdują się w grupie ryzyka chorób somatycznych, jak i na odwrót. Choroby, które mogą wskazywać na ryzyko wystąpienia depresji, to m.in. choroba wieńcowa, cukrzyca, stan po udarze mózgu, choroba nowotworowa, niedoczynność tarczycy a także w szczególnych okresach życia np. po porodzie, w menopauzie, a wieku podeszłym bywa mylona z otępieniem.

Oprócz leczenia farmakologicznego istotną częścią procesu terapeutycznego jest uczestniczenie w psychoterapii. Ma ona duże znaczenie, aby złagodzić trudności w radzeniu sobie z problemami, co bywa jednym z czynników mogących wywołać depresję.

Zachęcamy do zapoznania się kampanią przygotowaną przez Światową Organizację Zdrowia:

http://who.int/campaigns/world-health-day/2017/en/

http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=186&wid=12&wai=&year=&back=%2F

 --------------------------------------------------------------------------

[1]https://podyplomie.pl/publish/system/articles/pdfarticles/000/016/004/original/46-48.pdf?1472560287 [dostęp: 29.03.2017r.]

 

 

 

Szkolenie pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”

W dniu 17 marca 2017 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku przy ul. Wałowej 27 odbyło się szkolenie dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” oraz dla pracowników Stacji.

Do współpracy przy prowadzeniu spotkania została zaproszona przedstawicielka Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland, która omówiła problem raka piersi. Przedstawiła również dane statystyczne dotyczące zachorowalności, czynników ryzyka oraz objawów nowotworów piersi. Uczestnikom przybliżono sposoby leczenia, a także profilaktykę choroby. Analogicznie przedstawiony został na spotkaniu temat raka szyjki macicy, po czym omówiono szczegółowo sposób samobadania piersi.

Następna część skierowana była bezpośrednio do szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego pt. „Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy”, którym zostały przedstawione praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka piersi i szyjki macicy wśród młodzieży szkolnej. Uczestnikom zostały udostępnione materiały edukacyjne.

Na zakończenie szkolenia zostały omówione przez powiatowego koordynatora aspekty formalne programu oraz jego sprawozdawczość. Tematyka szkolenia spotkała się z zainteresowaniem, zarówno pracowników Stacji, jak i szkolnych koordynatorów.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą
„SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE” w której zamieszczone zostały przydatne informacje na temat suplementów!

Nawet jeśli nie pomoże, to nie zaszkodzi? Zastanów się!

Zewsząd otaczają nas reklamy wszelkiego rodzaju suplementów diety. Do nabycia bez recepty i bez konsultacji z lekarzem, kolorowe kapsułki opisywane są często jako magiczny środek na odporność, na zdrowe stawy, serce, kości. Słyszymy, że suplementy pomogą nam cieszyć się dobrym zdrowiem. Któż nie chciałby pozostać sprawnym jak najdłużej? W końcu nawet jeśli działanie środka nie okaże się tak rewolucyjne, jak obiecywała reklama, sprzedawany w aptece preparat nam nie zaszkodzi, prawda? Czy aby na pewno?

Odpowiednio przyjmowane tabletki z witaminami czy wyciągi z ziół mogą wspomóc nasz organizm czy też proces leczenia. Niestety, mogą również wywoływać groźne dla zdrowia efekty uboczne czy wchodzić w interakcję z przyjmowanymi przez nas lekami. Dla bezpieczeństwa, chcąc rozpocząć przyjmowanie nowego suplementu, należy zasięgnąć porady lekarza. W Internecie znajdziemy sporo porad od rzekomych ekspertów, jednak do takich rewelacji należy podchodzić z dużą dozą ostrożności – nie każdy powołujący się w sieci na wykształcenie medyczne rzeczywiście je posiada. Internetowy lekarz nie zna też naszej sytuacji, stanu zdrowia czy też innych przyjmowanych przez nas leków, dlatego najlepiej poradzić się zaufanego lekarza, którego często odwiedzamy.

Link do broszury: ,,SUPLEMENTY DIETY A TWOJE ZDROWIE"

 

 

 

 

Informacja o konkursie „Trzymaj formę!”

 

Zakończona została weryfikacja formalna nadesłanych zgłoszeń do VI edycji Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia organizowanego w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” w roku szkolnym 2016/2017. Z terenu województwa pomorskiego do udziału w konkursie zakwalifikowano 200 uczniów z 17 szkół. W całej Polsce jest to łącznie 6365 uczniów z 877 szkół.

I etap – szkolny, przeprowadzony będzie on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego. Decyzję o wyborze terminu przeprowadzenia I etapu konkursu w swojej placówce podejmuje koordynator szkolny, wybierając spośród dostępnych terminów między 13 lutego a 3 marca 2017 roku. Lista dostępnych terminów wraz z godzinami przeprowadzenia I etapu konkursu dostępna jest dla koordynatora w Internetowym Systemie Konkursowym na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl/strona-glowna-1. Czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut.

 

Szkolenie nt. dopalaczy dla funkcjonariuszy służby więziennej w Gdańsku.

W dniu 03 lutego 2017 roku pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali w Zakładzie Karnym w Gdańsku – Przeróbce szkolenie dotyczące problematyki dopalaczy dla funkcjonariuszy służby więziennej. Było to już drugie tego typu szkolenie zorganizowane przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

Szkolenie obejmowało następujące tematy:

 1. Sytuacja prawna dopalaczy w Polsce - Alina Hamerska – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Prezentacja dotyczyła przepisów dotyczących dopalaczy, odpowiedzialności prawnej za czyny związane z dopalaczami oraz roli organów państwa w realizacji zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych.

 1. Specyfika środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków - Anna Kogut – Oddział Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.

Prezentacja dotyczyła genezy dopalaczy na polskim rynku, terminologii, sposobów przyjmowania, charakterystyki grup substancji obecnych w środkach zastępczych.

 1. Negatywny wpływ „dopalaczy” na zdrowie i życie ludzi - Anna Rejkowska, Andrzej Skorupski – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Prezentacja dotyczyła toksyczności środków psychoaktywnych, ich wpływu na organizm człowieka oraz objawów wskazujących na przyjęcie dopalaczy.

W szkoleniu udział wzięło 60 osób, głównie funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego oraz Zakładu Karnego w Gdańsku.

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2221605

realizacja: Nabucco