ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

31 MAJA 2017

Światowy Dzień Bez Tytoniu zainicjowany w 1987 roku przez Światową Organizację Zdrowia ma zwracać uwagę na szkodliwość palenia tytoniu. Rocznie z powodu chorób wywołanych przez palenie papierosów umiera 6 mln osób na całym świecie, a eksperci z WHO przewidują, że liczba ta wzrośnie do 8 mln już w 2030 roku.

Ze względu na skalę problemu i wynikające z niego konsekwencje 31 maja br. zachęcamy wszystkich palaczy do profilaktycznego badania. Obecne metody diagnostyczne są w stanie wykryć nawet mikrozmiany w obrębie krtani, dając pacjentom szanse na pełne wyzdrowienie. Światowy Dzień Bez Tytoniu został powołany, aby przypominać ludziom o szkodliwym działaniu papierosów i aby zachęcić ich do wizyty u lekarzy specjalistów. Nowotwory związane z paleniem tytoniu, np. nowotwór krtani, mogą dawać wczesne symptomy, które pozwalają wykryć chorobęw początkowym stadium.

Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą chorobę obturacyjną płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.

Zakazy palenia w miejscach publicznych i wszelkich miejscach, w których mogą przebywać osoby narażone na bierne palenie, staje się coraz popularniejsze. Obowiązują m.in. w Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech, Francji.

W Polsce obowiązuje zakaz palenia Art.5.1. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych „na terenie zakładów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładów pracy, w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku, w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych, w środkach pasażerskiego transportu publicznego, na przystankach komunikacji publicznej, w pomieszczeniach obiektów sportowych, w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci”.

  

 

EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z OTYŁOŚCIĄ

22 MAJA 2017

Problem dodatkowych kilogramów dotyczy już 60% mężczyzn i 40% kobiet w Polsce, co stanowi 50% populacji całego kraju. Otyłość jest uważana za jedno z najgroźniejszych schorzeń przewlekłych, jest to choroba cywilizacyjna XXI wieku.

Badania epidemiologiczne prowadzone w Europie, a także w Polsce pokazują zwiększający się odsetek osób z otyłością. Problem ten dotyczy zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Liczba osób z otyłością nieustannie wzrasta, do tego stopnia, że nadwagę zaczęto już nazywać chorobą społeczną.

Otyłość niesie za sobą szereg bardzo niebezpiecznych zagrożeń. Są to między innymi:

 • Choroba wieńcowa, polegająca na niedostarczaniu do serca wystarczającej ilości tlenu i substancji odżywczych, co prowadzi do dusznicy bolesnej lub zawału. Jest to obecnie najczęstsza przyczyna zgonów w Europie i Ameryce;
 • Wzrost cholesterolu, powodujący w konsekwencji miażdżycę, która może zainicjować poważne choroby serca bądź powstawanie tętniaków;
 • Nadciśnienie tętnicze – prowadzące do wspomnianych wyżej zaburzeń. Często występuje u osób z tzw. otyłością brzuszną;
 • Zaburzenia rytmu serca mogące rozwinąć się w bardzo poważne choroby;
 • Zaburzenia oddychania, które znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie, a w konsekwencji mogą powodować niedoprowadzanie krwi do wszystkich narządów ciała, co prowadzi do ich nieodpowiedniego działania. Sprzyjają one także niebezpiecznemu bezdechowi nocnemu oraz astmie;
 • Udar mózgu – czyli zaburzenie czynności mózgu spowodowane zakłóceniami krążenia krwi;
 • Niepłodność;
 • Cukrzyca II typu – której towarzyszy m.in. pogorszenie wzroku i zmiany skórne: zapalenia, wysypki oraz świąd;
 • Bóle pleców i zwyrodnienia kości – spowodowane zbyt dużym obciążeniem kośćca;
 • Żylaki nóg;
 • Problemy skórne – takie jak rozstępy, rogowacenia oraz odparzenia związane ze zbyt dużą powierzchnią ciała;
 • Nowotwory.

            Wszystkie powyższe objawy prowadzą w konsekwencji do znacznego skrócenia życia.

Mimo, iż do otyłości łatwo doprowadzić, trudniej jest się z nią rozstać – ale nie jest to niewykonalne. Dowiedziono, że utrata już 5% masy ciała i utrzymanie jej przez dłuższy czas zmniejsza ryzyko zapadania na niebezpieczne choroby. Ważne jest by poszukać motywacji, która pomoże nam zrzucić zbędne kilogramy. Może być to posiadanie pięknej sylwetki. Jeśli taki powód nie jest wystarczający, pomyśl o najwyższej wartości, jaką jest zdrowie. Dla niego warto postarać się, sporządzić plan odchudzania i … żyć!

 

 

 

W dniu 28 kwietnia 2017 roku w Sali Konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Dopalacze – nowe zagrożenia” w ramach programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”.

Nagrody rzeczowe sfinansowane przez Urząd Miasta Gdańska zostały wręczone z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku przez Kierownik Oddziału Przeciwepidemicznego, panią Ewę Bębenek oraz przedstawicielkę Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

 

Akcja prozdrowotna organizowana z okazji Europejskiego Tygodnia Szczepień
w przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. ul. Wałowa 27

 

W dniach 24 – 30 kwietnia 2017 r. po raz kolejny obchodzony jest Europejski TydzieńSzczepień. W tym roku przebiega on pod hasłem: „Vaccines work – Szczepienia działają”. Tydzień ten to kampania, zachęcająca do bliższego zapoznania się z tematyką szczepień, zwłaszcza w grupach osób kwestionujących konieczność i bezpieczeństwo szczepień.

W ramach w/w obchodów Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowała akcję prozdrowotną w przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. przy ul.Wałowej 27 w Gdańsku.

Pracownicy Sekcji OZiPZ zajmowali się dystrybucją ulotek i materiałów edukacyjnych na temat szczepień. Udzielali praktycznych porad dotyczących podróżowania podczas wakacji. Uczestnicy akcji mogli zapoznać się z profilaktyką uzależnień od alkoholu, dopalaczy, narkotyków oraz profilaktyką chorób zakaźnych (t.j.: grypa, gruźlica), HIV i AIDS oraz szkodliwości palenia tytoniu. W tym celu zbadano poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokelyzera wśród chętnych osób. Mierzone było również ciśnienie tętnicze, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród pacjentów przychodni „REMED + LECTUS” Sp. z o.o. w Gdańsku.

Więcej informacji o szczepieniach można uzyskać w:

- Ministerstwie Zdrowia: www.mz.gov.pl

- Polskim Towarzystwie Wakcynologii: www.ptwakc.org.pl

- Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej: www.ucmmit.gdynia.pl

- Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny: www.pzh.gov.pl

 


Relacja ze spotkania dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”

 

W dniu 27 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, ul.Dębinki 4 odbyło się spotkanie dla szkolnych koordynatorów programu pt. „Dopalacze – nowe wyzwania” z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Funkcjonariusze KMP w Gdańsku omówili procedury postępowania nauczycieli oraz metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją.

Spotkanie miało na celu zwiększenie świadomości prawnej kadry pedagogicznej oraz rodziców w sytuacjach bezpieczeństwa i porządku w placówkach oświatowych, a także pomoc w działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu małoletnich.

Szkolni koordynatorzy programu edukacyjnego pt. „Dopalacze – nowe wyzwania” chętnie zadawali pytania, brali czynny udział w prelekcji oraz dzielili się przykładami pracy z młodzieżą oraz podejmowania kroków interwencji profilaktycznej.

 

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku odbyły się obrady jury i wyłonienie laureatów konkursu plastycznego pt. „Dopalacze – nowe zagrożenia” organizowanego w ramach programu edukacyjnego „Dopalacze – nowe wyzwania”. Do konkursu zgłoszono łącznie 9 prac plastycznych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu miasta Gdańska. Tematem konkursu była profilaktyka uzależnień oraz szkodliwy wpływ narkotyków oraz dopalaczy na zdrowie.

Kategoria szkół podstawowych:

Pierwsze miejsce przyznano uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 20 – Amelii Zarembskiej.

Drugie miejsce przyznano uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 47 – Amelii Korczak.

Trzecie miejsce przyznano ex aequo uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 76 – Marcie Apanasewicz oraz uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 56 – Nicoli Potapczuk.

Kategoria szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych:

Pierwsze miejsce przyznano uczennicy Gimnazjum Nr 17 – Paulinie Peplińskiej.

Drugie miejsce przyznano uczniowi Technikum Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                               Nr 1 – Wojciechowi Pilarskiemu.

Trzecie miejsce przyznano uczennicy Gimnazjum Nr 5 – Annie Iwanek.

Ponadto przyznane zostały wyróżnienia dla uczennicy Agnieszki Westphal z Gimnazjum Nr 5 oraz Kamili Kmiecik z Gimnazjum Nr 2.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku

 

W dniu 7 kwietnia 2017r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Gdańsku została zorganizowana akcja pt. „Zdrowosfera na Meissnera”. Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli czynny udział w prowadzeniu akcji z okazji corocznych obchodów w/w święta. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była depresja.

Do współpracy zaproszono przedstawicielkę Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland, która w dwóch klasach gimnazjalnych przeprowadziła warsztaty z uczniami na temat zdrowia psychicznego. Uczniowie chętnie zadawali pytania i uczestniczyli w wykładach. Młodzież dodatkowo została objęta badaniem na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc przy pomocy smokerlyzera.

Przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Gdańsk przeprowadzili wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej, symulację stanu nietrzeźwości, aby uświadomić uczestnikom zagrożenia płynące z nadmiernego spożywania alkoholu. Do tego celu zostały użyte alkogogle – okulary, ukazujące zniekształconą rzeczywistość pod wpływem alkoholu. W dalszej części akcji pracownicy Sekcji OZiPZ przeprowadzili pomiar ciśnienia tętniczego oraz dystrybucję materiałów edukacyjnych.

Akcja promująca zdrowie w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gdańsku

 

W dniach 4 i 5 kwietnia 2017r. w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum” przy ul. Piramowicza 1/2 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 przy ul. Krasickiego 10 w Gdańsku odbyły się akcje promujące zdrowie z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

Przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wykonywali badania tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokelyzera. Tlenek węgla jest jednym z głównych składników dymu tytoniowego. W czasie palenia papierosów dochodzi do całkowitego spalania tytoniu, co powoduje, że 1 – 5% wydychanego dymu tytoniowego stanowi tlenek węgla (CO). W ramach akcji przeprowadzona została dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych oraz pomiar ciśnienia tętniczego.

Uczestnicy akcji w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 mieli również okazję skorzystać z alkogogli tj. okularów, które symulują stan nietrzeźwości. Młodzież zapoznała się z zagrożeniami i profilaktyką wynikającą z zażywania środków psychoaktywnych.

Akcja prozdrowotna przy współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA – Poland pt. „Zdrowie pod kontrolą”

 

W dniu 1 kwietnia 2017r. pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku wzięli udział w akcji pt. „Zdrowie pod kontrolą” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA – Poland w Centrum Handlowym Auchan przy ul. Szczęśliwej 3 w Gdańsku.

W ramach akcji klienci centrum handlowego mogli skorzystać z darmowych badań i porad przygotowanych przez studentów medycyny, takich jak badanie poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi, porady dietetyczne wraz z oznaczaniem wskaźnika BMI i pomiarem tkanki tłuszczowej. Dodatkowo można było uzyskać wskazówki dotyczące prawidłowej higieny jamy ustnej, zbadać swój nastrój pod kątem ryzyka depresji lub doszkolić się w udzielaniu pierwszej pomocy.

Przy stanowisku przedstawicieli Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Gdańsku, klienci mogli zbadać poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokelyzera oraz uzyskać porady dotyczące rzucania palenia. W ramach akcji przeprowadzona została dystrybucja materiałów oświatowo – zdrowotnych.

 

Akcja promująca zdrowie

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku

 

W dniu 31 marca 2017r. w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 przy ul. Wita Stwosza 23 w Gdańsku odbyła się akcja promująca zdrowie w zakresie zagrożeń jakie niosą dla zdrowia młodzieży dopalacze, a także palenie papierosów.

Przedstawiciele Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku podjęli rozmowy z uczniami i pracownikami szkoły na temat szkodliwości palenia tytoniu. Młodzież chętnie korzystała z alkogogli - okularów symulujących stan nietrzeźwości. Wielu chętnych próbowało przejść po linii prostej w alkogoglach, jednak nie wszystkim się to udawało.

W ramach akcji udostępniono ulotki oraz plakaty dotyczące profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia. Zorganizowano stanowisko do badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu.