W dniu 22.05.2017r. Oddział Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku wraz z przedstawicielami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku przeprowadził bezpłatne zewnętrzne szkolenie dotyczące „Wymagań sanitarno – higienicznych w zakładach fryzjerskich na terenie miasta Gdańska”. Szkolenie przeznaczone było dla osób zrzeszonych  w Cechu Rzemiosł Fryzjersko – Kosmetycznych.

 WYMAGANIA HIGIENICZNO -SANITARNE W ZAKŁADACH FRYZJERSKICH. Załącznik 1 - prezentacja

W dniu 21.06.2017r. Oddział Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku przeprowadził bezpłatne szkolenie dla kierownika kąpielisk oraz koordynatorów ratowników Gdańskiego Ośrodka Sportu dot. sinic.

SINICE. Załącznik 2 - prezentacja

W dniu 28.06.2017r. Oddział Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku wraz zprzedstawicielem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku oraz firmą zewnętrzną - „Granimex” z siedzibą w Poznaniu (lider technologii wodnych w Polsce) w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku  przeprowadził bezpłatne szkolenie „Monitorowanie oraz eliminacja zagrożeń spowodowanych bakteriami Legionella sp. w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej, innych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych, noclegowniach oraz obiektach zapewniających noclegi dla dzieci i młodzieży”. Szkolenie miało na celu uświadomienie osobom zarządzającym w/w obiektami, że prowadzenie stałego i skutecznego nadzoru nad instalacjami wewnętrznymi zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz dokonywanie bieżącej analizy sprawozdań z badań w kierunku bakterii Legionella sp. jest niezbędne w celu obniżenia ryzyka zakażenia tymi bakteriami. 

BAKTERIE Z RODZAJU LEGIONELLA sp., CHARAKTERYSTYKA, WYSTĘPOWANIE.

Załącznik 3 - prezentacja PSSE w Gdańsku

Załącznik 4 - prezentacja WSSE w Gdańsku


  • Oddział Higieny Komunalnej
  • poniedziałek, 03 lipiec 2017 12:20
  • wtorek, 04 lipiec 2017 10:24
  • 2614

© 2006 - 2019 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2237688

realizacja: Nabucco