Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Strona Główna ˇ Kontakt ˇ Oferta ˇ Druki do pobrania ˇ Dane teleadresowe ˇ Komunikaty ˇ Aktualności ˇ GRYPA ˇ Szukaj 21.10.2014
Menu
Informacje ogólne

Komunikaty i Aktualności

Raporty
  Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska

Oceny jakości wody do spożycia

Komunikaty o stanie kąpielisk

Kierownictwo

Nadzór Sanitarny

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Załatwianie spraw

  Przetargi

Ostatnie Artykuły
Wytyczne Głównego In...
Informacja dotycząca...
Ocena jakości wody p...
Odstpępstwa od obniż...
Żółty Tydzień XXIX e...
Badania do celów Sanitarno-Epidem.

Badania do celów
Sanitarno-Epidemiologicznych

Lista rzeczoznawców

Lista rzeczoznawców
do spraw
sanitarno-epidemiologicznych
z terenu całego kraju

Godziny przyjęć

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:00

Program "Wybierz życie - Pierwszy krok"

Województwo pomorskie jest jednym z sześciu województw, w których realizowany będzie w roku szkolnym 2009/2010 program edukacyjny "Wybierz życie - Pierwszy krok".

Program pilotażowo był realizowany w woj. mazowieckim w roku szkolnym 2008/2009, natomiast w bieżącym roku szkolnym do programu przystąpiły kolejne województwa: warmińsko - mazurskie, dolnośląskie, łódzkie, małopolskie oraz pomorskie.

Program poświęcony jest profilaktyce raka szyjki macicy. Zwraca uwagę na odpowiedzialne zachowania, potrzebę rozmów z bliskimi osobami na tematy związane ze zdrowiem oraz konieczność regularnych badań profilaktycznych.

W Polsce, co do częstości występowania, rak szyjki macicy jest drugim po raku piersi nowotworem złośliwym u kobiet do 45 roku życia. Pod względem statystyk zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy Polska zajmuje czołowe miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Co roku na raka szyjki macicy zapada w Polsce ponad 3.600 kobiet, połowa z nich umiera - jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Oznacza to, że z dziesięciu Polek, u których codziennie wykrywa się ten nowotwór, pięć umiera. Z najnowszych danych opublikowanych w Krajowym Rejestrze Nowotworów wynika, że w skali kraju w 2007 roku na raka szyjki macicy zapadło w Polsce 3.376 kobiet, 1.907 z nich zmarło. Odsetek kobiet przeżywający 5 lat po rozpoznaniu tego nowotworu jest najniższy w Europie i nie przekracza 50 %. Co roku na świecie na raka szyjki macicy zapada około pół miliona kobiet, z czego 260.000 umiera. Rak szyjki macicy jest jednym z nielicznych nowotworów, którego wykrycie na wczesnym etapie, umożliwia całkowite wyleczenie.

Głównym powodem rozwoju nowotworu jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Zagrożenie zakażenia onkogennym typem wirusa HPV rozpoczyna się w momencie inicjacji seksualnej i trwa do momentu zakończenia aktywnego życia płciowego.

WHO przypomina, że typy wirusa HPV 16 i 18 są odpowiedzialne za 70% przypadków raka szyjki macicy. Infekcje HPV odpowiedzialne są również za część nowotworów pochwy, sromu, odbytu, prącia. Typy wirusa HPV 6 i 11 są dodatkowo odpowiedzialne za brodawki płciowe i nawrotową brodawczakowatość krtani. Przeciwko tym 4 typom wirusa HPV istnieje skuteczna szczepionka. Niestety przeciwko typom powodującym pozostałe 30% przypadków raka szyjki macicy nie ma jeszcze szczepionki. Do dnia dzisiejszego nie udało się jednak opracować szczepionki, która hamowałaby postęp już istniejącego raka szyjki macicy.

Skutecznym sposobem uchronienia się przed zachorowaniem na raka szyjki macicy jest regularnie przeprowadzane badanie ginekologiczne połączone z pobraniem wymazu cytologicznego z szyjki macicy. Im wcześniej choroba zostanie rozpoznana, tym większa jest szansa skutecznego jej wyleczenia.

Od lat problemem w Polsce jest niska zgłaszalność kobiet na badania cytologiczne. Każda kobieta 3 lata po rozpoczęciu współżycia powinna wykonać cytologię i powtarzać badanie co najmniej raz na trzy lata, by uratować zdrowie, a może nawet życie. Nie przypadkowo tytuł programu edukacyjnego nawiązuje do hasła Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy "Wybierz życie". W wyniku prowadzonego pilotażowego programu edukacyjnego wzrosła o 77 % zgłaszalność na badania cytologiczne w woj. mazowieckim. (Dane uzyskane 17 czerwca 2009 r. z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy)

Program edukacyjny, który wpaja młodzieży zachowania prozdrowotne ma szanse zmienić w przyszłości zastraszające statystyki. Dzięki programowi mamy szansę nauczyć młodych ludzi odpowiedzialności za swoje zdrowie, a także dotrzeć z tym tematem do ich rodziców.

Rekomendacje WHO

W kwietniu 2009 roku Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała oficjalne stanowisko, w którym uznaje raka szyjki macicy i inne choroby wywoływane przez wirusa HPV za problem zdrowia publicznego o zasięgu globalnym.

WHO rekomenduje wprowadzenie rutynowych szczepień przeciw HPV w poszczególnych krajach, jeśli:

 • Zapobieganie rakowi szyjki macicy i innym chorobom wywoływanym przez HPV jest priorytetem zdrowia publicznego,

 • Wprowadzenie szczepień jest wykonalne w sposób programowy i można zagwarantować ich stabilne finansowanie,

 • Rozważono efektywność kosztową wprowadzenia szczepień w danym kraju lub regionie.

WHO podkreśla także, że szczepienia powinny być częścią strategii, zawierającej także edukację oraz informację na temat dostępności przesiewowych badań cytologicznych.

Już 27 krajów zdecydowało o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. Są wśród nich między innymi USA i Australia, ale największą grupę stanowią państwa europejskie.

W Polsce szczepienia przeciw HPV trafiły na razie do kalendarza szczepień zalecanych. Na tę informację czekało wiele samorządów, które chcą dołączyć do rosnącego grona miast i gmin, które już stosują aktywnie tę formę profilaktyki raka szyjki macicy. W sumie w Polsce już ponad sto samorządów zdecydowało się na finansowanie szczepień przeciw HPV.

Rada Programowa:

 • mgr Elżbieta Łata - Główny Inspektorat Sanitarny

 • lek. Małgorzata Czerniawska - Ankiersztejn - WSSE w Warszawie

 • prof. dr hab. Sławomir Majewski - Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV

 • doc. dr hab. Tomasz Niemiec - Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

 • dr Paweł Trzciński - Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

 • lek. Jerzy Serafin - Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia

 • mgr inż. Karol Semik - Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • mgr Zofia Cichalewska - Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 • lek. Ewa Łagońska - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Konsultacja medyczna - dr n. med. Piotr Bobkiewicz.

Program uzyskał poparcie Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku.

Patronat nad programem objął Marszałek woj. pomorskiego - Pan Jan Kozłowski.

Przy realizacji programu Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Gdańsku, Fundacją Edukacji Społecznej i Fabryką Komunikacji Społecznej.

Cele programu

 • Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat przyczyn rozwoju nowotworu, profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz roli wirusa HPV w powstawaniu raka szyjki macicy.

 • Motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym

 • Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku lokalnym.

 • Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne.

 • Uświadomienie młodym dziewczętom i kobietom roli badań cytologicznych we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy,

 • Przedstawienie korzyści wynikających ze szczepień przeciwko wirusowi HPV,

Koordynatorzy i realizatorzy programu:

 • poziom wojewódzki - Koordynator Wojewódzki - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku

 • poziom powiatowy - Koordynator Powiatowy - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku

 • poziom szkolny - Koordynator Szkolny - pielęgniarki środowiska szkolnego, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, biologii, bądź inne osoby wskazane przez dyrektora szkoły.

Adresaci

 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I-III)

 • Rodzice i opiekunowie uczniów

 • Kadra pedagogiczna szkół

Ramy czasowe

 • Rok szkolny 2009-2010

Pomoce dydaktyczne

 • Poradnik dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu

 • Prezentacja multimedialna dla młodzieży (film)

 • Ulotki - zakładki dla młodzieży

 • Składanki - ulotki dla rodziców

 • Strona internetowa www.pierwszykrok.edu.pl

 • Ulotki dot. badan cytologicznych

 • Ulotki dot. szczepień przeciwko wirusowi HPV

 • Plakaty zachęcające do badań cytologicznych

 • Kodeks walki z rakiem - podręcznik dla koordynatora

Zasadnicze działania

 • Przedstawienie programu dyrektorom szkół oraz uzyskanie ich zgody na realizację programu.

 • Dystrybucja materiałów edukacyjnych.

 • Szkolenia warsztatowe dla szkolnych koordynatorów programu

 • Edukacja młodzieży, rodziców i nauczycieli w szkołach, prowadzona przez szkolnych koordynatorów i realizatorów programu z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych

 • Nawiązanie współpracy w środowisku lokalnym na rzecz realizacji programu,

 • Popularyzacja działań podczas imprez prozdrowotnych w środowisku lokalnym i w szkołach,

 • Monitorowanie programu poprzez wizytacje w szkołach oraz wspieranie w realizacji działań,

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

www.pierwszykrok.edu.pl
www.rakszyjkimacicy-profilaktyka.pl
www.profilaktykarakaszyjkimacicy.pl/
www.rak-szyjki-macicy.pl/m/28/dowiedz_sie_wiecej/znaczenie_badan_cytologicznych
www.hpv.pl/
www.zdrowiekobiety.org

Koordynatorem powiatowym programu jest mgr Ilona Miotk - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku, tel. kontaktowy (58) 320 - 08 - 51.

Komunikaty

Choroby Wektorowe

STOP Dopalaczom

Meningokoki-diagnostyka

OSTRZEŻENIE

Informacja o projekcie KIK/68

KIK68

Zatrucia pokarmowe Salmoneloza

Metanol

GIS wszawica

Decyzja GIS PR073

Atest na grzyby

Bezpieczne Miejsce Pracy

Telefon alarmowy
Telefon alarmowy czynny w dni
wolne od pracy

698-941-776

Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach
Akredytacja

PSSE Gdańsk © 2006 - 2014
;