Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku

Strona Główna ˇ Kontakt ˇ Oferta ˇ Druki do pobrania ˇ Dane teleadresowe ˇ Komunikaty ˇ Aktualności ˇ GRYPA ˇ Szukaj 25.10.2014
Menu
Informacje ogólne

Komunikaty i Aktualności

Raporty
  Raport o Stanie Bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Gdańska

Oceny jakości wody do spożycia

Komunikaty o stanie kąpielisk

Kierownictwo

Nadzór Sanitarny

Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia

Oddział Laboratoryjny

Załatwianie spraw

  Przetargi

Ostatnie Artykuły
Przygotowanie szkół ...
Wypoczynek letni 2014r.
Wojewódzki Przegląd ...
Konkurs wiedzy o zdr...
Wytyczne Głównego In...
Badania do celów Sanitarno-Epidem.

Badania do celów
Sanitarno-Epidemiologicznych

Lista rzeczoznawców

Lista rzeczoznawców
do spraw
sanitarno-epidemiologicznych
z terenu całego kraju

Godziny przyjęć

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 15:00

Odbiory - Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
                     

Zadania sekcji
 
Załatwianie spraw-odbiory Akty prawne Praktyczne informacje Godziny przyjęć Komunikaty
                     

Odbiory - Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Dokumenty niezbędne przy odbiorze:

 • Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu
 • Projekt technologiczny uzgodniony pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
 • Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:

  - protokół z bakteriologicznego badania wody z instalacji wewnętrznej
  - protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej
  - protokół skuteczności ochronny przeciwporażeniowej

 • Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych
 • Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych)
 • Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych personelu
Komunikaty

Choroby Wektorowe

STOP Dopalaczom

Meningokoki-diagnostyka

OSTRZEŻENIE

Informacja o projekcie KIK/68

KIK68

Zatrucia pokarmowe Salmoneloza

Metanol

GIS wszawica

Decyzja GIS PR073

Atest na grzyby

Bezpieczne Miejsce Pracy

Telefon alarmowy
Telefon alarmowy czynny w dni
wolne od pracy

698-941-776

Proszę telefonować tylko w nagłych przypadkach
Akredytacja

PSSE Gdańsk © 2006 - 2014
;