Realizowane programy i akcje profilaktyczne

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku obecnie realizują następujące programy edukacyjne:

 

Realizacja następujących programów zakończyła się:

 

Ponadto w formie interwencji nieprogramowych (poradnictwo, dystrybucja materiałów) realizowana jest edukacja w zakresie grypy, gruźlicy, wszawicy, dopalaczy, zakażeń meningokokowych, zatruć grzybami, chorób odkleszczowych - zgodnie z bieżącymi potrzebami społeczeństwa.


Drukuj