Wirusy grypy występują na całym świecie. Najważniejszą cechą jest ich zmienność, dzięki czemu są zdolne do wywoływania epidemii i pandemii (pandemia to epidemia określonej choroby zakaźnej obejmująca bardzo duże obszary t.j. kraj, kontynent lub kilka kontynentów).

Zachorowanie na grypę charakteryzuje nagły początek; pojawia się złe samopoczucie, dreszcze, bóle głowy, bóle kostno-mięśniowe, przeczulica skóry, wysoka temperatura.
Zachorowaniu często towarzyszą objawy ze strony układu oddechowego: katar, ból gardła, suchy, męczący kaszel, ból w klatce piersiowej.
Może wystąpić także senność, zawroty głowy. U dzieci, z większą częstotliwością niż u dorosłych, mogą wystąpić objawy żołądkowo-jelitowe (biegunka, nudności
i wymioty).
 
Kliniczny przebieg grypy uwarunkowany jest wiekiem pacjenta, stanem immunologicznym organizmu, paleniem tytoniu, współistniejącymi chorobami oraz właściwościami wirusa.
 
Do najczęstszych powikłań zakażenia wirusem grypy należą powikłania ze strony układu oddechowego: zapalenie płuc i oskrzeli. Może wystąpić także zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok obocznych nosa, zapalenie mięśnia sercowego
i osierdzia, zapalenie mięśni (najczęściej występuje u dzieci), zapalenie nerek, zapalenie mózgu i opon mózgowo rdzeniowych, zapalenia nerwów obwodowych, zespół Guillaine-Barre (szczególnie u dzieci), zapalenie rdzenia kręgowego, zespół wstrząsu toksycznego oraz zespół Reye`a. Zwiększone ryzyko powikłań grypowych dotyczy osób o obniżonej odporności.
 
Okres wylęgania grypy wynosi 1-3 dni, zazwyczaj 2 dni, wyjątkowo dłużej, np. podczas epidemii.
 
Źródłem zakażenia jest chory człowiek lub zdrowy nosiciel.
 
Zakażenie szerzy się głównie drogą kropelkową poprzez aerozol śluzowy zawierający wirusy lub pośrednio przez przedmioty zanieczyszczone wydzielinami z układu oddechowego chorej osoby.
Wydalanie wirusów grypy rozpoczyna się od momentu namnażania się wirusa na błonach śluzowych i trwa przez cały okres choroby.
 
Szacunkowa liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę na terenie miasta Gdańska
 
 
Grypa ptaków    Wirus grypy A/H5N1

Wirus grypy A/H5N1 wywołuje naturalne zachorowania ptaków na grypę (zachorowania ptaków mogą mieć przebieg zarówno łagodny jak i bardzo ciężki). Ten sam wirus u człowieka powoduje niezwykle ciężką postać grypy, obarczoną ok. 60% -ową śmiertelnością. Wirus charakteryzuje się bardzo dużą zjadliwością, jednak niełatwo pokonuje barierę gatunkową (ptak-człowiek) i praktycznie nie potrafi rozprzestrzeniać się pomiędzy ludźmi.
W Polsce, jak do tej pory, nie wystąpił ani jeden przypadek zachorowania na grypę ptaków. Zachorowania notowano w  Azerbejdżanie, Bangladeszu, Chinach, Dżibuti, Egipcie, Indonezji, Iraku, Kambodży, Laosie, Myanmar, Nigerii, Pakistanie, Tajlandii, Turcji i Wietnamie. W sumie, zgodnie z danymi WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) na grypę ptaków zachorowało łącznie 607 osób (dane z lipca br.)

Nowa grypa    Wirus grypy A/H1N1

Wirusa grypy A/H1N1, niesłusznie nazywany wirusem świńskiej grypy, jest reasortantem pochodzącym ze szczepów wirusa grypy ludzi, świń i ptaków. Wirus A/H1N1, dzięki zdolnościom szybkiego przenoszenia się pomiędzy ludźmi, powodował masowe zachorowania, nie okazał się na szczęście zbyt zjadliwy. W związku z przekroczeniem przez wirusy grypy A/H1N1 granic państw i kontynentów oraz utrzymującą transmisją wirusa z człowieka na człowieka, w czerwcu 2009r. WHO ogłosiła pierwszą w naszym stuleciu pandemię grypy. Pandemia trwała do sierpnia 2010r. Szacuje się, że w Polsce w tym okresie, przyczyną nawet 90% wszystkich podejrzeń/zachorowań na grypę mógł być ten właśnie wirus grypy A/H1N1.
 
SENTINEL

Sentinel to międzynarodowy zintegrowany program epidemiologicznego i wirusologicznego nadzoru nad grypą.
Uzyskane informacje dotyczące izolowanych szczepów wirusa grypy:
 • pozwalają na monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, 
 • ułatwiają wczesną identyfikację szczepu wirusa, wywołującego zachorowania epidemiczne,
 • pomagają ustalić skład szczepionki przeciw grypie
 • umożliwiają weryfikację składu antygenowego stosowanych szczepionek
Lekarze uczestniczący w programie pobierają od pacjentów wymazy z nosa i gardła. Materiał jest przekazywany do laboratorium w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gdańsku i badany w kierunku wirusa grypy i innych wirusów powodujących objawy grypopodobne.

W Gdańsku w programie SENTINEL uczestniczą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej z 6 przychodni:
 • Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.:
 • Przychodnia "Gdyńska", ul. Gdyńska 1
 • Przychodnia "Jagiellońska", ul. Jagiellońska 7
 • Przychodnia "Kilińskiego", ul. Kilińskiego 34
 • "Remed+Lectus" Sp. z o.o.
 • Przychodnia „Wałowa”, ul. Wałowa 27
 • "Kaletnicza" s.c.,
 • Przychodnia „Kaletnicza”, ul. Kaletnicza 3/7
 • Przychodnia Przyszpitalna "Zaspa" ul. Jana Pawła II 50
PROFILAKTYKA

Bardzo ważną rolę w profilaktyce grypy odgrywa wysoka świadomość populacji. Skuteczną metodą ochrony siebie i innych przed zakażeniem jest izolacja chorych, przestrzeganie zasad higieny osobistej (częste i dokładne mycie rąk, higiena kaszlu i kichania), unikanie przebywania w dużych skupiskach ludzkich pomaga spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa.

SZCZEPIENIA

Skutecznym, a zarazem najtańszym sposobem ochrony przed grypą jest szczepienie przeciwko grypie.
Szczepienia zapobiegają grypie i jej powikłaniom, zmniejszają liczbę hospitalizacji z powodu zakażeń układu oddechowego, zaburzeń krążenia i niedokrwiennych udarów mózgu.
Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych WHO określił kliniczne i epidemiologiczne wskazania do szczepień p/ko grypie.
Ze wskazań klinicznych szczepienie p/ko grypie jest szczególnie zalecane
 • osobom powyżej 55 roku życia,
 • pacjentom z obniżoną odpornością oraz przewlekle chorym.
Ze względów epidemiologicznych program profilaktyczny szczepień p/ko grypie powinien objąć
 • pracowników zakładów opieki zdrowotnej mających bezpośredni kontakt z pacjentami,
 • pracowników służb publicznych, np. policjantów, nauczycieli oraz pracowników handlu, transportu - ponieważ te osoby mogą stać się źródłem zakażenia dla osób z grup podwyższonego ryzyka oraz dla zdrowej części populacji.
Zarejestrowane w Polsce szczepionki są równocenne immunologicznie.

Szczepionki zawierają fragment wirusa grypy niezdolny do zakażenia organizmu.
Przeciwciała ochronne wytwarzane są w organizmie człowieka 7 dni po zaszczepieniu, a ich poziom utrzymuje się do 12 miesięcy.
Najlepiej zaszczepić się przed sezonem epidemicznym, gdy tylko szczepionki są dostępne w aptekach.

ŹRÓDŁA:
 • Brydak L.B. Grypa pandemia grypy mit czy realne zagrożenie, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2008
 • Magdzik W. (red.), Naruszewicz-Lesiuk D. (red.), Andrzej Zieliński (red) Choroby zakaźne i pasożytnicze- epidemiologa i profilaktyka, α-medica press, Bielsko-Biała 2007
 • Magdzik W. (red.), D. Naruszewicz-Lesiuk (red.), Zakażenia i zarażenia człowieka. Epidemiologia, zapobieganie i zwalczanie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001
 • Januszkiewicz J. (red.), Zarys Kliniki Chorób Zakaźnych, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1992
 • Jawetz E.(red.), Przegląd mikrobiologii lekarskiej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa, 1991
 • Źródła internetowe GIS, WHO, ECDC, CDC.