Ogólne wskazania profilaktyczne
należy:

 

 • unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami,
 • kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych,
 • zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci,
 • myć często ręce,
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust, żeby nie roznosić zarazków,
 • dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu, pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać.
Informacje dla:

 

 • dyrektorów, nauczycieli i opiekunów w placówkach nauczania i wychowania
  należy:

  • obserwować dzieci i młodzież wykazującą objawy grypopodobne w trakcie pobytu w placówkach takie jak: gorączka, kaszel, ból gardła, ból mięśni, ból głowy, dreszcze, osłabienie, w niektórych przypadkach biegunka,
  • informować rodziców i opiekunów o zaobserwowanych objawach grypopodobnych celem konsultacji z lekarzem rodzinnym,
  • zadbać o ciągły dostęp do środków higienicznych w toaletach,
  • organizować w ramach możliwości jak najwięcej pobytu uczniów na świeżym powietrzu w czasie przerw i lekcji wychowania fizycznego,
  • monitorować strony internetowe Państwowej Inspekcji Sanitarnej www.pis.gov.pl oraz Państwowego Zakładu Higieny www.pzh.gov.pl celem uzyskania bieżących informacji.
 • rodziców
  należy:

  • obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego,
  • myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić,
  • zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza,
  • zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania,
  • nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni,
  • zadbać o to by dziecko zawsze miało przy sobie chusteczkę do nosa,
  • spędzać z dziećmi aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu.
 • dzieci i młodzieży
  należy:

  • myć ręce mydłem i ciepłą wodą przez 20 sekund,
  • jeśli nie masz chusteczki podczas kichania lub kasłania zasłoń usta i nos rękawem w okolicy powyżej łokcia a nie dłoni,
  • umyć ręce po kasłaniu lub kichaniu,
  • unikać kontaktu z osobami, które kichają lub kaszlą,
  • przebywać w czasie wolnym na świeżym powietrzu.