Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń miejscowej służby zdrowia. Należy ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego, a w szczególności:

  • unikać bliskiego kontaktu z osobami wykazującymi objawy grypopodobne (kiedy sam jesteś chory zachowuj odpowiednią odległość od innych osób, tak aby chronić je przed zachorowaniem),

  • jeśli wystąpią u Ciebie objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła), pozostań w domu,

  • kiedy kaszlesz i kichasz przykrywaj usta i nos chusteczką. To pomoże zapobiec zakażeniu wirusem innych osób,

  • myj często ręce wodą z mydłem,unikaj dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się gdy ludzie dotykają skażonych powierzchni, a potem oczu, nosa i ust).

Ponadto zaleca się:

  • w przypadku wystąpienia objawów chorobowych (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła) - natychmiast skontaktuj się z lekarzem.