poniedziałek, 27 lipiec 2015 13:12 | Aktualności Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

Dopalacze – potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne w prawie polskim zdefiniowane jako środki zastępcze, które nie znajdują się w wykazie substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego.

Dopalacze (środki zastępcze) „to substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym lub produkt, roślina, grzyb lub ich część zawierająca taką substancję, używane zamiast środków odurzających lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środka odurzającego lub substancji psychotropowej”.

Dopalacze, zagrażają zdrowiu i życiu człowieka. Z uwagi na ich nieustannie zmieniający się skład chemiczny są trudne do zidentyfikowania, a tym samym uniemożliwiają szybką interwencję medyczną w przypadku zatrucia.


Skutki zażywania dopalaczy

Dopalacze, zwane środkami zastępczymi, stanowią zagrożenie życia, a lista niepożądanych objawów, jakie mogą wywoływać, jest bardzo długa. Stopień ich szkodliwości jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników – rodzaju dopalacza, ilości zawartych w nim toksycznych substancji, wieku, wagi i stanu zdrowia osoby zażywającej, okoliczności jakie towarzyszą zażywaniu dopalacza. Często spożywa się je wraz z alkoholem, lekami czy innymi narkotykami, co znacznie zwiększa ryzyko poważnych interakcji i zatrucia organizmu.

Objawy zatrucia dopalaczami bóle głowy, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, bezsenność, problemy z koncentracją, stany lękowe.

Do poważniejszych objawów stanowiących zagrożenie życia należą: zawał serca, udar mózgu, stany agresji, które mogą zakończyć się próbą samobójstwa lub zabójstwa, śpiączka, niewydolność nerek, wątroby.

Dopalacze są szczególnie niebezpieczne dla osób, które cierpią na schorzenia przewlekłe – np. alergików, cukrzyków, dla osób z osłabionym układem odpornościowym i dla tych wszystkich, którzy znajdują się jeszcze w okresie rozwojowym, a więc dla dzieci i młodzieży.

Wśród objawów, które mogą świadczyć o zażyciu dopalaczy, można wymienić ponadto: nadmierną potliwość, oczopląs, szczękościsk, nudności, wymioty, omamy słuchowe i wzrokowe, stany lękowe, nagły wzrost ciśnienia tętniczego, rozrywający ból głowy, migotanie przedsionków.

Opisane powyżej skutki zażywania dopalaczy mogą powodować nieodwracalne zmiany
w organizmie młodego człowieka.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje przedsięwzięcia, które przyczyniają się do ograniczenia dostępu do „dopalaczy”, a tym samym pozwalają na eliminowanie zagrożeń dla zdrowia i życia naszego społeczeństwa.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329678

realizacja: Nabucco