Podsumowanie powiatowego etapu

PRZEGLĄDU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

ph. „Pomyślmy o HIV”.

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku w dniu 18 listopada 2015 r. zorganizowała powiatowy etap Przeglądu Małych Form Teatralnych pt. „Pomyślmy o HIV” dla szkół ponadgimnazjalnych na scenie w XIV Liceum Ogólnokształcącym, ul. Meissnera 9 w Gdańsku.

 W Konkursie udział wzięły 2 grupy teatralne z:

- XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku o nazwie „Makabra” ze spektaklem „W lustrze snu”

- XV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku o nazwie „Doniczego – razem” ze spektaklem „Po drugiej stronie bieli – powrót”.

 Jury oceniało poszczególne grupy na podstawie przygotowanych kart ocen, mimo to wybór był bardzo trudny. Obie grupy zaprezentowały wysoki poziom artystyczny, jednak do etapu wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych mogła przejść tylko jedna grupa. Po burzliwej i długiej dyskusji jury ustaliło werdykt:

I miejsce zajęła grupa teatralna z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku o nazwie „Makabra” i będzie reprezentować Powiat Miasto Gdańsk na etapie wojewódzkim Przeglądu Małych Form Teatralnych.