Informacja ze szkolenia pt. „Dopalacze – czym są i jak działają”
dla funkcjonariuszy służby więziennej w Gdańsku


W dniu 18 marca 2016r pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali szkolenie pt. „Dopalacze – czym są i jak działają” dla funkcjonariuszy służby więziennej w Gdańsku.
W szkoleniu udział wzięło 50 funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego oraz Zakładu Karnego w Gdańsku. Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce, ul. Siennicka 23.
Szkolenie obejmowało 4 moduły:
1. Sytuacja prawna dopalaczy w Polsce – Alina Hamerska – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
2. Specyfika środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków – Anna Kogut – Oddział Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku
3. Negatywny wpływ dopalaczy na zdrowie i życie ludzi – Radosław Nowak – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
4. Rozpoznanie stanów zagrażających życiu i udzielanie pierwszej pomocy – Jerzy Hyrycz – Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Gdańsk

 


Galeria zdjęć:

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288919

realizacja: Nabucco