wtorek, 12 wrzesień 2017 13:22 | Aktualności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2017/2018

 

Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy pionu Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży dokonali oceny przygotowania placówek do nowego roku szkolnego 2017/2018 pod względem wykonanych remontów, prac konserwatorskich i porządkowych.Ogółem zebrano informacje z 74 szkół (66% szkół znajdujących się w ewidencji organów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku do 31 sierpnia 2017 r.).

Kontrolą objęto 61 placówek nauczania:

- 37 szkół podstawowych,

- 3 gimnazja,

- 21 zespołów szkół.

Ponadto, na podstawie informacji przesłanych przez dyrektorów szkół ocenie poddano
13 placówki:

- 7 szkół podstawowych,

- 5 gimnazjów,

- 1 zespół szkół.

 

Z informacji uzyskanych podczas kontroli oraz na podstawie korespondencji z dyrektorami szkół wynika, że w br. najczęściej prowadzono remonty sal dydaktycznych, polegające na renowacji bądź wymianie podłóg, uzupełnianiu ubytków tynku i odnowieniu powłok malarskich. Remontami objęto również pomieszczenia sanitarne, bloki sportowe oraz bloki żywienia. W wielu szkołach przeprowadzono prace remontowe dotyczące malowania korytarzy, klatek schodowych, szatni, pomieszczeń administracyjnych, socjalnych i gospodarczych, biblioteki i czytelni, elewacji szkoły, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Część szkół, która uległa przekształceniu należało przystosować do przyjęcia dzieci klas I-III, co wiązało się z adaptacją pomieszczeń na potrzeby dzieci młodszych, np. dostosowaniem armatury sanitarnej.  W niektórych placówkach wybudowano lub zmodernizowano boiska wielofunkcyjne, siłownie zewnętrzne oraz zmodernizowano szkolne place zabaw. W 30% spośród skontrolowanych placówek, Dyrektorzy zakupili wyposażenie do sal dydaktycznych (ławki, krzesła, tablice multimedialne, krzesła obrotowe  z regulowaną wysokością), do szatni uczniów (szafki z półkami na obuwie), szafki na podręczniki na uczniów, dywany. We wszystkich szkołach prowadzono prace konserwatorsko-porządkowe polegające m.in. na naprawie lub wymianie armatury sanitarnej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz sprzętu szkolnego.

Na podstawie kontroli oraz z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynika, że prace remontowe i konserwatorsko-porządkowe w większości placówek zakończone zostały do 31 sierpnia 2017r. i szkoły są odpowiednio przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018. Spośród 74 placówek, z uwagi na przedłużające się prace remontowe w 7 szkołach brak pełnego przygotowania  do nowego roku szkolnego.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole, prace które mają być kontynuowane podczas roku szkolnego będą, według oświadczeń dyrektorów szkół, prowadzone z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów uczęszczających na zajęcia (miejsca prowadzenia prac zostały wydzielone, wyłączone z użytkowania, oznakowane i zabezpieczone przed dostępem uczniów).

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288908

realizacja: Nabucco