poniedziałek, 19 luty 2018 14:30 | Aktualności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Wypoczynek zimowy 2018r. 

W 2018r. na terenie miasta Gdańska zorganizowano 82 turnusy wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, w tym:

  • 10 turnusów w formie zimowisk;
  • 72 turnusy w formie półkolonii.

Z powyższych form wypoczynku skorzystało ogółem 4455 dzieci i młodzieży.

Zimowiska zorganizowane były na terenie szkolnych schronisk młodzieżowych, szkół i obiektów hotelowych. Półkolonie organizowano w szkolnych świetlicach, salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych, halach i klubach sportowych oraz w domu kultury na terenie miasta Gdańska.

W okresie ferii zimowych skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży współpracowano z Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

W zakresie pobytu dzieci i młodzieży nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dożywianie uczestników prowadzono w 48 placówkach. W zakresie żywienia dzieci i młodzieży w 2 obiektach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. posiadania przeterminowanej żywności, niewłaściwego stanu higieniczno-sanitarnego pomieszczenia zaplecza magazynowego. Za stwierdzone nieprawidłowości nałożono na osobę odpowiedzialną grzywnę w drodze mandatu karnego.         
             Nie stwierdzono zatruć pokarmowych, zachorowań, wypadków ani urazów.  
Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku. 
            Podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, dzieciom i młodzieży  zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa  w zajęciach.    
            Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.  

 

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288818

realizacja: Nabucco