poniedziałek, 16 grudzień 2019 09:54 | Aktualności Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Szkolenie dla szkolnych koordynatorów

Programu „Dopalacze – nowe wyzwania”

 

W dniu 11 grudnia 2019r. zorganizowano szkolenie dla koordynatorów Programu „Dopalacze – nowe wyzwania”.

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, przywitał uczestników spotkania oraz omówił zagadnienia związane z realizacją programu i sprawozdawczością. W drugiej części szkolenia została przedstawiona prezentacja nt. dostępności i form zażywania środków zastępczych oraz sposobów ich dystrybucji. Przedstawiono przykłady dostępnych na rynku  atrakcyjnych gadżetów dla użytkowników środków psychoaktywnych, m.in. kolorowych młynków do suszu roślinnego.

Pracownik Oddziału Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku przedstawił prezentacje, w której omówiona została specyfika środków zastępczych, sytuacja prawna dopalaczy w Polsce oraz epidemiologia zatruć nowymi narkotykami na terenie kraju.

W trakcie szkolenia rozdano materiały edukacyjne pomocne w realizacji programu: ulotki i plakaty „Powiedz stop dopalaczom” oraz podręczniki ze scenariuszami zajęć.

 

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2366976

realizacja: Nabucco