czwartek, 30 styczeń 2020 13:41 | Aktualności Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Wypoczynek zimowy 2020r.

W 2020r. na terenie miasta Gdańska zorganizowano 88 turnusów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, w tym:

  • 5 turnusów w formie zimowisk;
  • 83 turnusy w formie półkolonii.

 

Z powyższych form wypoczynku skorzystało ogółem 5213 dzieci i młodzieży.

Zimowiska zorganizowane były w granicach administracyjnych m. Gdańska, w ośrodkach wczasowych i szkolnych schroniskach młodzieżowych.

Półkolonie organizowano w szkolnych świetlicach, salach gimnastycznych, halach i klubach sportowych na terenie miasta Gdańska.

W ramach prowadzonego nadzoru w czasie ferii zimowych pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży wspólnie z pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia przeprowadzili łącznie 88 kontroli, skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy. Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży kontrole przeprowadzano wspólnie z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Komendą Miejską  Policji oraz Strażą Miejską w Gdańsku.

W zakresie warunków pobytu i żywienia dzieci i młodzieży nie stwierdzono nieprawidłowości. Wśród uczestników wypoczynku nie odnotowano zachorowań i zatruć pokarmowych.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku. Podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, dzieciom i młodzieży w większości zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa  w zajęciach. Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.

W ramach prowadzonego nadzoru w czasie ferii zimowych wzmożono działania profilaktyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży. Pracownicy Stacji w kontrolowanych obiektach przekazywali organizatorom informacje dotyczące bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży a także pozostawiali materiały edukacyjne nt: bezpiecznych ferii, meningokoków, gruźlicy, grypy, HIV/AIDS, dopalaczy, narkotyków, palenia tytoniu, antybiotyków, szczepień ochronnych i wad postawy.

Ponadto we współpracy z Komendą Miejską Policji w 2 szkołach podstawowych została przeprowadzona akcja edukacyjno – informacyjna pod hasłem „Bezpieczne ferie 2020”.

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329680

realizacja: Nabucco