Konkurs pt. „Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w IV edycji konkursu pt. „Szkoła wolna od używek”.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku, ul. Wałowa 27, 80-858 Gdańsk (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2020r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Prezentacja prac konkursowych laureatów oraz wyłonienie zwycięzców, wręczenie nagród będzie miało miejsce w dniu 4 czerwca 2020r. w Warszawie podczas uroczystego finału konkursu. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami znajduje się tutaj oraz na stronie internetowej http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/regulamin_konkursu-28

 

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2367024

realizacja: Nabucco