poniedziałek, 30 marzec 2020 08:41 | Aktualności Oddziału Higieny Komunalnej

Wytyczne dotyczące świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Hospicjum domowe/Zespół domowej opieki paliatywnej dla dorosłych i dla dzieci:

 

 1. Na podstawie oceny stanu klinicznego pacjenta określanego jako stabilny i nie wymagający interwencji personelu medycznego przy chorym, zalecane jest prowadzenie porad i konsultacji pacjentów w formie kontaktu telefonicznego z chorymi i/lub ich opiekunami.
 2. Teleporada lub telewizyta z pacjentem i/lub rodziną (opiekunem) powinna być udzielona przez pielęgniarkę i lekarza co najmniej w dniu planowej wizyty domowej z zapewnieniem całodobowego kontaktu telefonicznego przez 7 dni w tygodniu, a w razie potrzeby, wykonaniem wizyty interwencyjnej w domu chorego. Powyższe należy odnotować w dokumentacji medycznej.
 3. Jeżeli po telefonicznej konsultacji medycznej przeprowadzonej przez zespół medyczny istnieje potrzeba odbycia wizyty w domu pacjenta, należy taką wizytę odbyć
  z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa pacjenta, rodziny i personelu.
 4. Przed realizacją wizyty podczas rozmowy telefonicznej należy przeprowadzić ankietę wstępnej kwalifikacji, w celu oceny ryzyka i podjęcia decyzji o odbyciu wizyty zgodnie z algorytmem postępowania w związku z zagrożeniem epidemią COViD-19
  (załącznik 1).
 5. Należy sprawdzać regularnie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w związku ze zmienną sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (27.02.2020 r.) i postępować zgodnie z algorytmem kwalifikacji chorych do dalszego postępowania, jeżeli wystąpił kontakt z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Osoby spełniające kryterium podejrzenia przypadku należy kierować do Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej (załącznik 2).
 6. W toku sprawowanej opieki należy zapewnić dostępność recept, leków, wniosków, zwolnień i sprzętu medycznego.
 7. Poszczególne rodzaje środków ochrony indywidualnej (ŚOI) należy stosować zgodnie z zaleceniami w kontekście choroby COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności (załącznik 3).
 8. Należy zachowywać ośrodki ostrożności i podejmować działania edukacyjne i profilaktyczne, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID-19 (załącznik 4).
 9. Przed przystąpieniem do pracy personel medyczny hospicjum domowego dokonuje samokontroli w postaci pomiaru temperatury ciała, natomiast w ośrodkach stacjonarnych dokonuje pielęgniarka oddziałowa lub wyznaczona dyżurna pielęgniarka co odnotowuje w dokumentacji.
 10. Jeżeli pacjent i/lub rodzina nie wyrażają zgody na wizytę personelu medycznego w domu, należy fakt ten odnotować w dokumentacji medycznej z podaniem przyczyny i ustalić warunki prowadzenia porad i konsultacji pacjentów w formie kontaktu telefonicznego z chorymi i/lub ich opiekunami.
 11. Zalecane jest ograniczenie wizyt w domu pacjenta do niezbędnych przez psychologów, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych, kapelanów, wolontariuszy i prowadzenie teleopieki dla chorych i ich rodzin (opiekunów).
 12. Odprawy medyczne i konsultacje pomiędzy członkami zespołu powinny odbywać się w formie telekomunikacji.
 13. Należy poinformować pacjentów i rodziny o zmianie formy sprawowanej opieki, a po wygaśnięciu epidemii, o przywróceniu normalnego trybu opieki.
 14. Należy udzielać wskazówek dotyczących opieki nad pacjentami i ich rodzinami (opiekunami), jak również reagować na potrzeby członków zespołu/personelu medycznego.

 

Wykaz załaczników:

pdf Załącznik 1 Algorytm postępowania w sytuacji epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV 2 (471 KB)

pdf Załącznik 2 Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla szpitali w związku z dynamicznie rozwijająca się sytuacją epidemiologiczną związaną z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS CoV 2 z d (498 KB)

pdf Załącznik 3 Zalecenia dotyczące stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID 19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności (241 KB)

pdf Załącznik 4 Jak uniknąć zakażenia koronawirusem (SARS CoV 2) (220 KB)

pdf Załącznik 5 ALGORYTM POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA COVID 19 wersja 20 03 2020 r , Ministerstwo Zdrowia (142 KB)

pdf Załącznik 6 Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID 19) oraz postępowanie z osobami, które miały z nimi kontakt 
Tymczasowe zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020 r. Eur J Transl Clin Med 2020;3 (Suppl.1): 5–10 (490 KB)

 

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2367034

realizacja: Nabucco