PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/77/JP/20

 

Gdańsk, dnia 11.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U.z 2019r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z  kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 11.08.2020r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich Gdańsk Jelitkowo i Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Jelitkowo,

Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

 

a/a

JP

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/74/MG/20

 

Gdańsk, dnia 09.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.)§2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 09.08.2020r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku morskim Gdańsk Stogi

 

stwierdza, że woda w kąpielisku:

 

Gdańsk Stogi

 

jest przydatna do kąpieli

 

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

a/a

MG

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/73/DŁ/20

 

Gdańsk, dnia 09.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.)§2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 09.08.2020r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku morskim Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

stwierdza, że woda w kąpielisku:

 

Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

jest nieprzydatna do kąpieli

 

z powodu zakwitu sinic.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

a/a

DŁ/MG

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/72/DŁ/20

 

Gdańsk, dnia 09.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.)§2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r. poz. 255) po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 09.08.2020r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpielisku morskim Gdańsk Stogi

 

stwierdza, że woda w kąpielisku:

 

Gdańsk Stogi

 

jest nieprzydatna do kąpieli

 

z powodu zakwitu sinic.

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

a/a

DŁ/MG

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/71/DŁ/20

 

Gdańsk, dnia 09.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a) i ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 09.08.2020r. dot. wizualnego nadzorowania wody w kąpieliskach morskich Gdańsk Klipper Jelitkowo i Gdańsk Orle

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Klipper Jelitkowo

 

Gdańsk Orle

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

a/a

DŁ/MG

 

   
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Gdańsku
80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 27
 

 

SE.HK-30/4712/64/KD/20

Gdańsk, dnia 05.08.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59 ze zm.), art. 344 ust. 1 pkt 1 lit a), ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia  20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.) oraz  § 2 i § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku  i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z dnia 17 stycznia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) – po rozpatrzeniu informacji z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniu 31.07.2020r. zawartej w Ocenach wizualnych kąpielisk morskich: Gdańsk Klipper Jelitkowo, Gdańsk Jelitkowo, Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno, Molo Gdańsk Brzeźno oraz sprawozdaniach z badań nr 2020/001935, 2020/001936, 2020/001937, 2020/001938 z dnia 03.08.2020r., wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi, przez Saur Neptun Gdańsk S.A.; Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46 w Gdańsku, na wniosek organizatora – Gdańskiego Ośrodka Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk,

 

stwierdza, że woda w kąpieliskach:

 

Gdańsk Klipper Jelitkowo,

Gdańsk Jelitkowo,

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno,

Molo Gdańsk Brzeźno,

 

jest przydatna do kąpieli.

 

 

 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
w Gdańsku

dr Halina Bona

a/a

KD

 

„Bezpieczne lato 2020” w Sport Park Przymorze w Gdańsku

W dniu 28 lipca br. w Sport Park Przymorze w Gdańsku przy ul. Lecha Kaczyńskiego 13 pracownicy Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku przeprowadzili spotkanie kontrolno - edukacyjne dotyczące bezpiecznych wakacji.

Prowadząca przedstawiła uczestnikom spotkania prawidłową technikę mycia rąk oraz higienę ciała. Koloniści poznali zasady bezpiecznego wypoczynku nad morzem i w lesie, jak zachować się w sytuacjach ryzykownych, np. gdy zaczepi je ktoś nieznajomy: na ulicy czy w Internecie. Młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusji, wykazując się dużą rozwagą i znajomością podstawowych numerów alarmowych. Na zakończenie warsztatów prelegentka przekazała pakiet materiałów edukacyjnych w formie ulotek i plakatu dotyczących profilaktyki chorób zakaźnych opiekunom kolonii letniej, a dzieciom zostały rozdane plany zajęć na przyszły rok szkolny.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2399148

realizacja: Nabucco