poniedziałek, 06 listopad 2017 10:25 | Aktualności Oddziału Przeciwepidemicznego

Informacja nt. legionelozy dla osób podróżujących do Palma Nova
na Majorce

Informacja opracowana na podstawie materiałów ECDC z 20 października 2017 r.

 

Wśród turystów z terenów Unii Europejskiej powracających z Palma Nova na Majorce w Hiszpanii, wystąpiły liczne przypadki  zachorowań na legionelozę.

W okresie od 11 września do 7 października 2017r., odnotowano 18 przypadków legionelozy, w tym 1 śmiertelny, powiązanych z zakwaterowaniem w hotelach w ww. miejscowości, wśród mieszkańców: Wielkiej Brytanii (14 przypadków), Francji (2 przypadki), Danii (1 przypadek), Republiki Czeskiej (1 przypadek). Dodatkowo odnotowano 1 przypadek legionelozy u mieszkańca Hiszpanii (pracownik hotelu w Palma Nova). Siedemnaście przypadków zostało potwierdzonych laboratoryjnie.

Legioneloza jest chorobą układu oddechowego, wywoływaną przez bakterie Legionella, które mogą przeżyć w wodzie o bardzo różnej temperaturze (od 20-50 stopni Celsjusza). Rezerwuarem bakterii są zbiorniki wodne (naturalne i sztuczne), zawierające osad denny lub muł, ścieki, a także wilgotna ziemia. Bakterie Legionella mogą występować m.in. w sieciach kanalizacyjnych, urządzeniach sanitarnych, urządzeniach kąpielowych i rekreacyjnych, fontannach, klimatyzatorach, nawilżaczach, skraplaczach pary, wieżach chłodniczych, o ile nie stosuje się w tych instalacjach odpowiednich metod dezynfekcyjnych.

Drogą zakażenia jest wdychanie skażonego aerozolu lub zachłyśnięcie się skażoną wodą. Zakażenie nie szerzy się natomiast przez kontakt z chorym człowiekiem.

Okres inkubacji trwa od 2 do 10 dni, średnio 6 dni. Opisano jednak przypadki wylęgania choroby przez okres 19 dni. Po tym okresie pojawiają się objawy: bóle mięśni, ból głowy, gorączka i objawy zapalenia płuc (w tym m.in. suchy kaszel, zaburzenia oddychania). Objawom tym mogą towarzyszyć bóle brzucha, wymioty, biegunka, a także zaburzenia świadomości. Poza postacią płucną wyróżnia się również postaci pozapłucne zakażenia. W postaci łagodnej (zwanej gorączką Pontiac) dochodzi do nagłego wzrostu temperatury ciała, bólu głowy i mięśni, dreszczy i zakażenia górnych dróg oddechowych. Postaci ciężkiej towarzyszą zaburzenia krzepnięcia lub pojawia się sepsa.

W większości przypadków legioneloza jest wyleczalna przy użyciu antybiotyków. Powikłania i zgony najczęściej dotyczą osób po 50 r. ż, częściej mężczyzn, osób palących oraz z obniżoną odpornością.

 

W razie wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży.

 

W celu uzyskania informacji o innych zagrożeniach występujących w tych krajach należy przed wyjazdem skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem medycyny tropikalnej, najlepiej nie później niż 6 - 8 tyg. przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez lekarza profilaktyki.

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2288877

realizacja: Nabucco