EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ
24 - 30 kwietnia 2016 r.


Europejski Tydzień Szczepień - European Immunization Week (EIW) jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) realizowana i koordynowana przez poszczególne państwa na poziomie lokalnym. Głównym celem tej inicjatywy jest podkreślanie znaczenia szczepień dla ochrony przed chorobami zakaźnymi, zwiększenie liczby osób zaszczepionych poprzez podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat znaczenia szczepień ochronnych dla zdrowia.

Kampania 2016–17: „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Bezpieczne i zdrowe warunki pracy przez całe życie zawodowe są dobre dla pracowników, przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa. Takie jest główne przesłanie kampanii
„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2016–17

Światowy Dzień Zdrowia

 Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, w rocznicę założenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na świecie. Corocznie WHO wybiera jeden kluczowy problem dotyczący zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi, a którego skutki odczuwalne są w skali całego świata, zachęcając do wspólnego działania ludzi w różnym wieku i z różnych społeczności. Efektem podjętych działań każdego roku ma być poprawa stanu zdrowia ludzi. Możliwe to jest poprzez stały i systematyczny postęp w zakresie edukacji społeczeństwa, profilaktyki, diagnozowania, leczenia chorób oraz promocji zdrowego stylu życia.

Informacja z akcji prozdrowotnej
w XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku


W dniu 22 marca 2016 roku pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku uczestniczyli w akcji prozdrowotnej w XV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w ramach szkolnego dnia profilaktyki.
Przygotowany został punkt informacyjny, w którym udzielano informacji i porad na temat sposobów wyjścia z nałogu palenia tytoniu, wpływu tytoniu, narkotyków i dopalaczy na zdrowie, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i zakaźnych, wykonywano pomiary ciśnienia tętniczego krwi oraz poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu u osób palących tytoń oraz prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych. Równolegle odbywały się wykłady dla młodzieży na temat wpływu tytoniu na zdrowie, prowadzone przez studentkę z GUMed oraz podstawiony został autobus do poboru krwi – chętni uczniowie mogli oddawać krew.

Informacja ze szkolenia pt. „Dopalacze – czym są i jak działają”
dla funkcjonariuszy służby więziennej w Gdańsku


W dniu 18 marca 2016r pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku zorganizowali szkolenie pt. „Dopalacze – czym są i jak działają” dla funkcjonariuszy służby więziennej w Gdańsku.
W szkoleniu udział wzięło 50 funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego oraz Zakładu Karnego w Gdańsku. Szkolenie odbyło się w sali szkoleniowej Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce, ul. Siennicka 23.
Szkolenie obejmowało 4 moduły:
1. Sytuacja prawna dopalaczy w Polsce – Alina Hamerska – Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
2. Specyfika środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych jako nowych narkotyków – Anna Kogut – Oddział Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku
3. Negatywny wpływ dopalaczy na zdrowie i życie ludzi – Radosław Nowak – Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
4. Rozpoznanie stanów zagrażających życiu i udzielanie pierwszej pomocy – Jerzy Hyrycz – Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE Gdańsk

Wypoczynek zimowy 2016r.

W 2016 roku na terenie Gdańska zorganizowano 73 turnusy wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym:

- 7 turnusów w formie kolonii;
- 66 turnusów w formie półkolonii i wczasów w mieście.

Z powyższych form wypoczynku skorzystało 3217 dzieci i młodzieży.

Kolonie zorganizowane były na terenie szkolnych schronisk młodzieżowych i obiektów hotelowych.
   Półkolonie i wczasy w mieście organizowano w szkolnych świetlicach, bibliotekach, salach gimnastycznych, pracowniach komputerowych, halach sportowych i klubach sportowych, studiu tańca oraz w domu kultury na terenie miasta Gdańska.

W okresie ferii zimowych skontrolowano wszystkie zorganizowane turnusy. W zakresie pobytu i żywienia dzieci nie stwierdzono nieprawidłowości. Dożywianie uczestników prowadzono w 40 placówkach. Nie stwierdzono zatruć pokarmowych, zachorowań, wypadków ani urazów. Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku nie wpłynęła żadna interwencja dotycząca wypoczynku.
Podczas kontroli przeprowadzonych w placówkach stwierdzono, że wypoczynek zimowy był dobrze zorganizowany, zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach. Oferowany uczestnikom program zajęć był wyjątkowo ciekawy, różnorodny i bogaty w atrakcje tj.: zajęcia językowe, teatralne, plastyczne, taneczne, komputerowe, sportowe i rytmiczne, warsztaty artystyczne oraz wycieczki na terenie Trójmiasta.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży, w kontrolowanych placówkach wzmożono działania profilaktyczne, pozostawiono materiały dotyczące: bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, wszawicy, meningokoków, gruźlicy, grypy.

 

Ochrona dzieci i młodzieży przed pornografią to jedno z większych współczesnych wyzwań wychowawczych. W poniższych dokumentach zebrano wiedzę z badań o tym, jakie konsekwencje może mieć nadużywanie pornografii.

  pdf Chrońmy dzieci przed pornobiznesem (2.34 MB)

pdf Bezpieczne technologie (1.09 MB)

 

 

Ostatnio dodane:

Archiwum

© 2006 - 2020 PSSE w Gdańsk.

Unikalnych wizyt: 2329680

realizacja: Nabucco